514 resultaten


ID: 12791 | Bouwkundig element

Portierswoning van het kasteeldomein Bisschoppenhof

Donksesteenweg 237 (Brasschaat)
Recht tegenover de parochiekerk van Donk is de voormalige, tot landhuis aangepaste portierswoning, een restant van het kasteeldomein Bisschoppenhof.


ID: 135009 | Landschappelijk geheel

Domein De Hees

Sint-Lenaarts (Brecht), Rijkevorsel (Rijkevorsel)
Het domein ‘De Hees’ betreft een van oudsher bestaand herengoed, dat toebehoorde aan de heer die de streek bezat en bestuurde. Het landschap bestaat uit een centraal bebost gebied rond het jachtkasteel ‘de Hees’, gelegen binnen een open agrarische omgeving. Reeds rond 1500 werden de namen ‘de Heze’ en ‘Heeshof’ voor de locatie van het huidige domein gebruikt, maar het betroffen op dat ogenblik nog woeste gronden. Het huidige landschapsbeeld van de ankerplaats ‘Domein de Hees’ ontstond door ontginning van de oorspronkelijke heidegronden in de 18de eeuw. Terwijl de meeste ontginningen in de streek werden uitgevoerd met het oog op het creëren van landbouwgronden, gebeurde het hier in functie van de aanleg van een jachtgebied. In 1757 werd in het centrum van het aangeplante bos een stervormig jachtkasteel of paviljoen gebouwd, later werd dit gebouw gerestaureerd en vergr


ID: 12857 | Bouwkundig element

Hoeve en omwalling

Paepestraat 1 (Brecht)
Moderne hoeve met bewaarde omwalling van de vroegere hoeve Verbrandhof, laatst genoemde gesloopt in 1976.


ID: 135128 | Landschappelijk geheel

Polders nabij Dudzele

Dudzele, Koolkerke (Brugge), Damme (Damme)
Deze ankerplaats ligt quasi volledig in het zogenaamd oudland-poldergebied en toont nog het typische grondgebruik gerelateerd aan de fysische structuur van kreekruggronden en komgronden. In het uiterste noordoosten van de ankerplaats ligt een stuk in het zogenaamd middelland-poldergebied. Op de drogere kreekruggronden treft men nog (vooral) akkerland aan. hierop komen ook de verspreide bebouwing en de wegen voor. Hier en daar liggen enkele hoogstamboomgaarden bij de hoeves. De komgronden zijn van oudsher grasland en vertonen microreliëf. Tussen de onregelmatige weilandpercelen zijn talrijke grachtjes aanwezig. Het grasland heeft een belangrijke floristische en faunistische waarde. De dorpskern van Dudzele is opgenomen in de ankerplaats.


ID: 74764 | Bouwkundig element

Kasteel Bloemendale

Bloemendalestraat 8 (Brugge)
Bloemendalestraat nr. 8. Voormalig kasteel z.g. "Bloemendale", thans Bed en Breakfast, gelegen in een ruim omliggend park. De toegang tot het eigenlijke park en domein wordt gevormd door een dreef bestaande uit een afwisseling van opgaande zomereiken en paardekastanjes als knotboom. De dreef gaat over in een manshoge haag van gewone beuk, bij het begin van het park. Kasteel met grosso m


ID: 74847 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Forreist

Doornstraat 215 (Brugge)
Het domein Forreist met het kasteel, voormalig remisegebouw, hoeve met aanhorigheden, een toegangsdreef en enkele vroeg-romantische parkstructuren, is een uniek ensemble en totaalconcept in empirestijl naar ontwerp van de Brugse architect J.F. Van Gierdegom, initieel gebouwd omstreeks 1808-1815 in opdracht van Anselme de Peellaert, kamerheer van Napoleon Bonaparte. Het kasteel werd in 1907-1909 uitgebreid naar ontwerp van architect Louis Ernest Charles.


ID: 71856 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Ten Berge

Dudzeelse Steenweg 311, 313 (Brugge)
Het kasteeldomein Ten Berge bestaat uit het kasteel met neerhof, gelegen in een park omgeven door een deels dubbele gracht. Het park is aangelegd in landschappelijke stijl met overwegend kronkelende lijnen. Een dubbele dreef populieren vormt de noordelijke grens van het kasteeldomein.


ID: 71860 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Groene Poort

Dudzeelse Steenweg 460, 460A, 464 (Brugge)
Het kasteeldomein Groene Poort bestaat uit een vrijstaand landhuis met park, tuin, en nutsgebouwen. Rondom het kasteeldomein liggen weilanden, oorspronkelijk deel uitmakend van de site. Het neerhof omvat een hoeve met losse bestanddelen met een 19de-eeuws bakhuis en een 17de-eeuwse duiventoren.


ID: 74902 | Bouwkundig element

Kasteel Het Steentje of Steentien

Gistelse Steenweg 423 (Brugge)
Gistelse Steenweg nr. 423. Kasteel "Het Steentje" of "Steentien". Kasteeldomein toegankelijk vanaf de Gistelse Steenweg ten westen palend aan het domein Provinciaal Administratief Centrum Boeverbos ten oosten aan het Kloosterveld. 1561-1571: de site staat weergegeven op de kaart van Pieter Pourbus als een omwald opperhof en bijhorend neerhof. Het kasteel was gelegen langs de Boterbeek.


ID: 77447 | Bouwkundig element

Kasteel Nieuwenhove

Nieuwenhove 1 (Brugge)
Nieuwenhove nr. 1. Kasteel z.g. "Nieuwenhove". In een document van 1357 vermeldt de graaf Lodewijk van Male het kasteel als "nostre maison appellée le Nieuwenhove". Het domein staat aangeduid op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571). In 1683 verkoopt Thérèse Delflye-Perduyn het vervallen kasteel met neerhof aan Nicolas du Four. Het goed wordt dan omschreven als "een schoon huys van plais