522 resultaten


ID: 71856 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Ten Berge

Dudzeelse Steenweg 311, 313 (Brugge)
Het kasteeldomein Ten Berge bestaat uit het kasteel met neerhof, gelegen in een park omgeven door een deels dubbele gracht. Het park is aangelegd in landschappelijke stijl met overwegend kronkelende lijnen. Een dubbele dreef populieren vormt de noordelijke grens van het kasteeldomein.


ID: 71860 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Groene Poort

Dudzeelse Steenweg 460, 460A, 464 (Brugge)
Het kasteeldomein Groene Poort bestaat uit een vrijstaand landhuis met park, tuin, en nutsgebouwen. Rondom het kasteeldomein liggen weilanden, oorspronkelijk deel uitmakend van de site. Het neerhof omvat een hoeve met losse bestanddelen met een 19de-eeuws bakhuis en een 17de-eeuwse duiventoren.


ID: 74902 | Bouwkundig element

Kasteel Het Steentje of Steentien

Gistelse Steenweg 423 (Brugge)
Gistelse Steenweg nr. 423. Kasteel "Het Steentje" of "Steentien". Kasteeldomein toegankelijk vanaf de Gistelse Steenweg ten westen palend aan het domein Provinciaal Administratief Centrum Boeverbos ten oosten aan het Kloosterveld. 1561-1571: de site staat weergegeven op de kaart van Pieter Pourbus als een omwald opperhof en bijhorend neerhof. Het kasteel was gelegen langs de Boterbeek.


ID: 77447 | Bouwkundig element

Kasteel Nieuwenhove

Nieuwenhove 1 (Brugge)
Nieuwenhove nr. 1. Kasteel z.g. "Nieuwenhove". In een document van 1357 vermeldt de graaf Lodewijk van Male het kasteel als "nostre maison appellée le Nieuwenhove". Het domein staat aangeduid op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571). In 1683 verkoopt Thérèse Delflye-Perduyn het vervallen kasteel met neerhof aan Nicolas du Four. Het goed wordt dan omschreven als "een schoon huys van plais


ID: 77479 | Bouwkundig element

Omwald kasteel Warren

Polderstraat 64, 66 (Brugge)
Polderstraat nr. 64-66. Z.g. kasteel "WARREN" cf. opschrift, oorspronkelijk "Waerhem", met bouwsporen die kunnen teruggaan tot de 16de eeuw. Gelegen in een grote tuin, met oude bomen binnen de oude omwalling en vlakbij de splitsing met de Aardenburgseweg. Voor het eerst vermeld op het einde van de 15de eeuw. Tijdens het Ancien Régime ligt een deel van het landgoed binnen de Brugse Paalland


ID: 77510 | Bouwkundig element

Kasteelsite Puienbroek

Puienbroeklaan 35, 37 (Brugge)
Puienbroeklaan nrs. 35-37. Kasteelsite z.g. "Puienbroek" met park, villa en koetshuis met conciërgewoning. Voormalig kasteeldomein, gelegen in het westelijk deel van het Park van Male op de hoek van de Maalse Steenweg en de Doornhut. Oorspronkelijk verbonden met de Kruispoort via een landweg. Op een kaart van 1690 vermeld als "lantwech steekende naar puudenbrouc" en op een kaart van 1775.


ID: 77513 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Rooigem

Rooigem 1, 3 (Brugge)
Kasteelsite "Rooigem" met park en moestuin, kasteel, hoeve en stallingen, tuinpaviljoen en tuinbeelden. Kasteeldomein beschermd als dorpsgezicht en kasteel met aanhorigheden, tuinpaviljoen en tuinbeelden beschermd als monument bij M.B. van 14/01/1994.


ID: 77522 | Bouwkundig element

Kasteelsite De Spijker

Spijkerswegel 11, 13, 15, 17 (Brugge)
Spijkerswegel nrs. 11-17. Kasteelsite z.g. "De Spijker" met monumentale toegangsdreef, park, oude omwallingen, kasteel, koetshuis, ijskelder met grot en boerderij.Het ontstaan van de site gaat terug tot de vroege Middeleeuwen wanneer op deze plaats een spicarium of graanschuur wordt geplaatst. De oudste vermelding van het domein dateert van 1089. Het betreft een document waarin de graaf Ro


ID: 57879 | Bouwkundig element

Kasteel Ruddershove

Steenkaai 42 (Brugge)
Zogenaamd "Kasteel Ruddershove". De eerste benaming zogenaamd "'t Ovaersnest" duikt op in 1617. Restauratie door architect Louis Ernest Charels in 1911.


ID: 79825 | Bouwkundig element

Hoeve Wulfsberge

Uitkerkestraat 4 (Brugge)
Uitkerkestraat nr. 4. Hoeve z.g. "WULFSBERGE" cf. houten naambord. De oorsprong van de hoeve zou kunnen teruggaan tot de Frankische tijd. Staat aangeduid op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571), op de Ph. Vandermaelenkaart (ca. 1850) vermeld als "Wilsberge". Toegankelijk via een lange dreef. Aan het begin van de dreef aanwezigheid van een klein kapelletje. Losse bestand