Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

104 resultaten


ID: 127086 | Bouwkundig element

Begraafplaats Petegem-aan-de-Leie

Sint-Hubertstraat (Deinze)
Begraafplaats, kadastraal geregistreerd in 1903. Traditioneel aangelegde en ommuurde begraafplaats met kruisstructuur en op de kruising een sokkel, mogelijk de aanzet voor een calvarie. Op de begraafplaats bevinden zich beelden van George Minne en de Deinzense expressionistische kunstenaar Antoon Van Parys, evenals een Frans ereperk.


ID: 48909 | Bouwkundig element

Stedelijke begraafplaats

Kerkhofweg 17, zonder nummer (Dendermonde)
De stedelijke begraafplaats van Dendermonde werd in neogotische stijl ontworpen door stadsarchitect Edouard Bouwens, die het voorzag van een afsluitmuur met een monumentale ingangspoort en een kleine woning voor de grafdelver. Het project was in 1883 voltooid. Pas in 1884 werd in het midden van de begraafplaats een grote grafkapel opgericht, met eronder vijftien grafkelders met plaats voor drie tot zes lichamen.


ID: 216141 | Bouwkundig element

Oorlogsmonument Treurend België

Dokter Frans Bernaertsstraat zonder nummer (Edegem)
Oorlogsmonument door de beeldhouwer Alfons Lambert Baggen, op 3 augustus 1924 ingehuldigd op de meest zuidelijke rotonde van de begraafplaats van Edegem.


ID: 33958 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte met kerkhof

Kluizendorpstraat 80A (Evergem)
Oude kerk opklimmend tot 1122, in 1770-1772 heropgebouwd als eenbeukige kerk van vier traveeën. Nadien werd de kerk in 1774 overwelfd, het koor vergroot en de gevel vernieuwd. Nieuwe vergroting in 1844-45 door toevoeging van twee zijbeuken van vier traveeën en nieuwe westtoren onder leiding van architect Louis Minard. Toren heropgetrokken na oorlogsschade in 1953-56 onder leiding van Henri Vaerwyck-Suys. Ommuurd kerkhof ten zuiden van de parochiekerk met een dodenhuisje, calvariekapel en een collectie aan 18de, 19de en 20ste-eeuwse graftekens.


ID: 26227 | Bouwkundig element

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte en Heilige Cyprianus met kerkhof

Desteldonkdorp zonder nummer (Gent)
Oorspronkelijke éénbeukige georiënteerde kerk van vier traveeën, uit begin veertiende eeuw. Koor heropgebouwd in 1541, uitbreidingen omstreeks 1597 en verscheidene herstellingen in de 17de eeuw. Volgens kadastergegevens van 1904 werd de kerk bij de restauratiewerken, die vermoedelijk circa 1900 plaats vonden, vergroot. Ommuurd kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie van 19de en 20ste-eeuwse graftekens, een ereperk voor de gesneuvelden uit beide Wereldoorlogen en een imposante bakstenen grafkapel met ervoor een calvarie.


ID: 26457 | Bouwkundig element

Parochiekerk Heilige Simon en Heilige Judas Thaddeus met kerkhof

Gentbruggeplein zonder nummer, zonder nummer (Gent)
Neogotische basilicale kerk, aan de noord- en oostzijde omgeven door een kerkhof dat zich uitstrekt over een groot gedeelte van Gentbruggekouter, tot de rechter Scheldeoever en de Kerkstraat. Opgetrokken in 1868-1872 naar ontwerp van architect Ferdinand De Noyette. In de kerk bevindt zich een orgel dat waarschijnlijk ontworpen werd door M. Van Peteghem in het midden van de 19de eeuw.


ID: 126562 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Westerbegraafplaats

Palinghuizen 143, zonder nummer (Gent)
De Westerbegraafplaats werd in 1873 in gebruik genomen als seculiere begraafplaats voor voornamelijk vooraanstaande burgers. De toegangsgebouwen en de afsluitingsmuur werden tussen 1867 en 1882 opgericht naar ontwerp van de toenmalige stadsarchitect Adolphe Pauli. Het park werd aangelegd door Louis Van Houtte en Ambrosius Verschaffelt. Dit type van begraafplaats met een ‘tuin der doden’ in landschapsstijl komt in ons land nog zeer zelden voor.


ID: 26910 | Bouwkundig element

Parochiekerk Heilig Kruis met kerkhof

Sint-Kruis-Winkeldorp 67 (Gent)
Oudste vermelding in 1629, doch kern opklimmend tot eind 13de of begin 14de eeuw. Driebeukige hallenkerk met vierkante westtoren, geflankeerd aan de zuidelijke zijde door rond traptorentje en aan de noordelijke zijde een doopkapel in het verlengde van de zijbeuk, een schip van drie traveeën, koor van twee traveeën met zijbeuken. Ommuurd kerkhof omheen de kerk met een collectie aan voornamelijk 20ste-eeuwse graftekens.


ID: 205288 | Bouwkundig element

Kerkhof

Bavikhovedorp zonder nummer (Harelbeke)
Kerkhof, gelegen rond de in oorsprong romaanse Sint-Amanduskerk die echter verschillende (ver)bouwfases kende waarvan de meest ingrijpende op het einde van de 19de eeuw.


ID: 205071 | Bouwkundig element

Begraafplaats van het gehucht Stasegem

Groendreef zonder nummer (Harelbeke)
Begraafplaats van het gehucht Stasegem, die vermoedelijk is aangelegd in de laatste decennia van de 19de eeuw.