667 resultaten


ID: 16147 | Bouwkundig element

Langgestrekte hoeve

Notelaarstraat 16 (Alveringem)
Langgestrekt hoevetje, bereikbaar via een met knotwilgen afgezoomde oprit, midden weilanden, in de nabijheid van enkele boerenarbeidershuisjes en een nog deels omwalde 19de-eeuwse hoeve.


ID: 132448 | Landschappelijk element

Knotbomenrij van zwarte populier

Notelaarstraat zonder nummer (Alveringem)
Langs de Oostsluisbeek zijn in een onregelmatig plantverband zwarte knotpopulieren aangeplant. De bollaards, zoals ze in de Westhoek worden genoemd, zijn hier als geriefhout en als oeverversteviging aangeplant. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze zeldzame populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te kloneren in het landschap zijn blijven bestaan.


ID: 15849 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Oerenstraat 16 (Alveringem)
Nog deels omwalde (rest van een met knotwilgen omzoomde wal ten noorden en ten westen van huis) hoeve met losse bestanddelen, midden poldervlakte. Boerenhuis met voorliggend bakhuis en siertuintje op terp; nutsgebouwen gegroepeerd rondom verhard neerhof met vaalt.


ID: 16110 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Westover 12 (Alveringem)
Ten oosten van de kerk gelegen hoeve met losse bestanddelen, zonder specifiek erf. Voorliggende moes- en siertuin.


ID: 10779 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Booswegske 1 (Antwerpen)
Voormalige hoeve met losstaande bestanddelen, met kern opklimmend tot de late 18de of vroege 19de eeuw, en met bewaarde lindenrij ten zuiden.


ID: 10825 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Solftstraat 6 (Antwerpen)
Hoeve met losse bestanddelen, in kern 19de-eeuws, maar grotendeels heropgebouwd omstreeks 1939.


ID: 131076 | Landschappelijk element

Kerkdreef van geknotte zomereiken

Kerkdreef (Anzegem)
De Kerkdreef, een dreef van geknotte zomereiken, is georiƫnteerd op het westportaal van de parochiekerk Sint-Stephanus en Sint-Theodoricus en mondt uit op het voormalige kerkhof, ontmanteld omstreeks 1930.


ID: 135423 | Landschappelijk element

Caelenhaag

Caelenhaag (As)
Caelenhaag is een nog onverharde holle weg die is uitgesleten op de steile helling tussen de Calenberg en de Bosbeek. Op de taluds komen nog heel oude en holle knothaagbeuken voor, die vroeger werden gebruikt als geriefhout.


ID: 76027 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Doodhoek 19 (Assenede)
In de straatbocht gelegen hoeve met losse bestanddelen, ingeplant ten noordoosten van boomgaard. Hoevegebouwen toegankelijk via oprit opzij afgelijnd met knotwilgen. De boerenwoning dateert vermoedelijk uit de tweede helft van de 18de eeuw. Ten oosten, tussen huis en schuur, laag wit gebouwtje onder pannendak, met vroegere varkensstallen en toilet.


ID: 305886 | Landschappelijk element

Geknotte linde als vredesboom

Oudenaardsesteenweg zonder nummer (Avelgem)
Aan de kerk van Kerkhove staat een oorlogsmonument ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Het gedenkteken werd opgericht in 1922. Dichtbij staat een geknotte linde met een behoorlijke omvang (omtrekt van 290 cm). Vermoedelijk werd deze zilverlinde (Tilia tomentosa) terzelfdertijd als vredesboom geplant.