667 resultaten


ID: 130232 | Landschappelijk element

Knotveldesdoorn als erfbeplanting

Wijlegem 11 (Zwalm)
Achteraan op het erf staat een mooi ontwikkelde knotveldesdoorn, vermoedelijk nog een restant uit een kaphaag bij de boomgaard. De veldesdoorn had tijdens de inventarisatie van 2005 een stamomtrek van 183 cm, wat veel is voor deze eerder traag groeiende soort. Het knotbeheer is een traditionele beheersvorm met als doel het opbrengen van brandhout, ambachtshout, bouwhout, geriefhout en loofvoedering. De van kurklijsten voorziene takken werden ook als zitstok aangewend in hoenderhokken. De kippen hadden hierdoor een goede houvast en geen koude poten.


ID: 130233 | Landschappelijk element

Beekbegeleidende  knotwilgenrij

Wijlegem zonder nummer (Zwalm)
In een weiland, langs de beek die ontspringt bij de hoeven te Wijlegem, staat een knotwilgenrij. De knotwilgen zijn op regelmatige plantafstanden aangeplant en de bomen zijn op traditionele wijze geknot in functie van het opbrengen van brandhout, ambachtshout, bouwhout, geriefhout en loofvoedering.


ID: 130234 | Landschappelijk element

Drie hoog geknotte populieren in een knotwilgenrij

Wijlegem zonder nummer (Zwalm)
In de knotwilgenrij beschreven onder ID 233 staan 3 hoog geknotte populieren. Het zijn oude populierenklonen die sterk gelijken op de zwarte populier en hier tussen de wilgen geplant zijn om traditioneel geknot te worden in functie van het opbrengen van brandhout, ambachtshout, bouwhout, geriefhout en loofvoedering. Ze zijn hoog geknot omdat ook de stam hierdoor een hogere economische waarde had.


ID: 305365 | Landschappelijk element

Knotbomenrij van zwarte populier

Wijlegem zonder nummer (Zwalm)
De knotbomenrij met vijf zwarte populieren te Sint-Denijs-Boekel is één van de weinig bekende locaties met zwarte populier in Vlaanderen. De knotbomenrij bestaat op het moment van de inventarisatie (2017) uit vijf zwarte populieren (Populus nigra) en staat langs Wijlegem. Deze bomen hebben respectievelijk een knothoogte van 1,7 meter. De grootste stamomtrek bedraagt 238 meter (gemeten op 1 meter hoogte, opname in 2017). De knotbomenrij is een beeldbepalend object langs de perceelsrand bij weg. De knotbomenrij van zwarte populieren is één van de zeldzaamste inheemse boomsoorten in Vlaanderen omdat hij sinds de tweede helft van de 18de eeuw bijna volledig door de Canadapopulier (bastaard van zwarte populier met de Noord-Amerikaanse Populus deltoides) is vervangen. Er zijn slechts vijf locaties in Oost-Vlaanderen gekend (Michelbeke, Zegelsem, Elst, Oosterzele en Sint-Denijs-Boekel).


ID: 130109 | Landschappelijk element

Drie knotessen in houtkant op talud

Zavelputstraat 17 (Zwalm)
Langs de westkant van een oude holle weg bevindt er zich een houtkant op een steil talud. De houtkant wordt er nog op traditionele wijze als hakhout onderhouden en heeft drie knotessen in de kop van het talud. Deze houtkant voorkomt erosie en stabiliseert het talud waarop zich zeer dicht bij de kop van het talud de hoeve bevindt. De knotessen worden periodiek gekapt en de houtkant wordt als hakhout beheerd, dit zijn traditionele beheersvorm met als doel het opbrengen van brandhout, ambachtshout, bouwhout, geriefhout en loofvoedering.


ID: 306181 | Landschappelijk element

Twee welkomstlindes

Processieweg zonder nummer (Zwevegem)
Aan de toegang tot de historische hoeve ‘Het goed te Moen' staan twee oude lindes. Het betreft hier Hollandse lindes (Tilia x europaea) met een stamomtrek van 414 cm en 449 cm. Deze lindes zijn op traditionele wijze als welkomstboom aangeplant.


ID: 81364 | Bouwkundig element

Boerenarbeiderswoning

Zandbeekstraat 15 (Zwevegem)
Aan de straat gelegen boerenarbeiderswoning, nu herberg De Muishond in witgekalkte verankerde baksteenbouw op gepikte plint, onder zadeldak bekleed met Vlaamse pannen. Huisweide met knotwilgen en ijzeren hek.