57 resultaten


ID: 132121 | Landschappelijk element

Gewone hazelaar domein Ronsevaal

Brusselse steenweg 211 (Aalst)
De geïnventariseerde bomen in het kasteelpark Ronsevaal zijn aangeplant eind 19de eeuw bij de aanleg van het domein. Het bomenassortiment werd met de jaren uitgebreid, afgestorven bomen werden vervangen en in recentere, nieuw aangelegde delen zijn nieuwe bomen aangeplant. Er werd steeds gewerkt aan het bijhouden van een mooi plantenassortiment. De gewone hazelaar is een relict uit die rijke verzameling.


ID: 243 | Bouwkundig element

Sint-Jobkapel

Sint Jobstraat zonder nummer (Aalst)
De Sint-Jobkapel dateert grotendeels uit 1663 en is gelegen in een ommuurd tuintje met linden.


ID: 130388 | Landschappelijk element

Gele kornoelje domein Schelfhout

Sint Kamielstraat zonder nummer (Aalst)
Tegen de tuinmuur, die het domein Schelfhout afsluit van de Sint-Kamielstraat, staat een flink uit de kluiten gewassen gele kornoelje. Deze struik dateert uit de periode van de tuinaanleg (begin 20ste eeuw).


ID: 132037 | Landschappelijk element

Buxus in pastorietuin

Bellestraat 12 (Alveringem)
De pastorie van de Sint-Petrusparochie ligt in een nog deels omwalde tuin met een aantal opvallende beplantingen. In de tuin staat nog restanten van enkele in vorm gesnoeide buxusboompjes.


ID: 130924 | Landschappelijk element

Taxus op voormalig boerenerf

Kruibekesteenweg 48 (Beveren)
Oude taxus met een stamomtrek van 360 cm. De taxus dateert uit de periode van de vroegere, nu verdwenen, boerderij met walgracht. De vijver in de tuin zou er nog een restant van zijn.


ID: 132646 | Landschappelijk element

Hakhoutstoof van winterlinde

Kasteeldreef zn (Bornem)
Op een perceel dat grenst aan de Kasteeldreef naar het Kasteel d'Ursel staat een mooi uitgegroeide hakhoutstoof van winterlinde. Door de struik periodiek te kappen tot net boven het maaiveld, liep de stobbe telkens struikvormig uit.


ID: 301383 | Landschappelijk element

Beplantingen langs de valleirand

Doensberg zonder nummer, Verrebeke zonder nummer (Brakel)
De plantingen op het talud langs de Verrebeekvallei bestaat uit in het noordelijke deel twee geknotte haagbeuken en een opgaande gewone es. In het zuidelijk deel staan twee geknotte haagbeuken (omtrek 211 cm, knothoogte 2.5 m), een geknotte es en vier meidoornstruiken als relict van een geschoren haag.


ID: 133422 | Landschappelijk element

Twee mispels bij erf

Poerensberg 2, Steneplein zonder nummer (Brakel)
Twee natuurlijk gevormde mispelstruiken, één op de perceelsgrens van een erf, en één op de perceelsrand tussen een akkerland en een pad.


ID: 130378 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag met topiary van in haan en kip geschoren taxus

Houtenmolenstraat 53 (Buggenhout)
Langs de Houtenmolenstraat te Buggenhout bevindt zich een geschoren taxushaag van 18 m lengte en 110 cm hoogte, waarin zich twee geschoren vormen van tuintopiary bevinden (‘kip’ en ‘haan’) met een hoogte van 5,5 m. De haag en topiary vormen een historische eenheid met een hoeve uit 1753, waarvan ze het erf afsluiten aan de straatkant.


ID: 133346 | Landschappelijk element

Twaalf taxus topiary in hospicetuin

Hundelgemsesteenweg 252 (Gent)
Bij het hospice, ook rusthof voor oude echtparen genoemd, werd in een klassieke tuinaanleg voorzien met twaalf geschoren taxussen. Het rechthoekig grasplein is verdeeld in vierkanten en de topiary staan regelmatig ingeplant in de hoeken. Twee struiken, een taxus en een hulst, zijn in een eenvoudige bol geschoren. Tien taxussen zijn in twee etages geschoren, aan de basis een geschoren bol en erboven een geschoren kruin die circa vier meter hoog is.