Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

99 resultaten


ID: 211228 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Lantonnois van rode

Zedelgemsesteenweg 162-166 (Ichtegem)
Kasteeldomein uit de tweede helft van de 18de eeuw. Het huidige kasteel in kern opklimmend tot 1847, is fasegewijs tot stand gekomen. Op het domein bevinden zich verschillende bijgebouwen: een conciërgewoning, wagenhuis, schuur, stalling, koetsierswoning, hovenierswoning en kippenhok met duiventoren en aan de straat gelegen kapel. Park in landschappelijke stijl met afsluitingshaag en toegankelijk via een drietal toegangen afgesloten met in hekpijlers gevatte hekken. Het park bestaat uit een westelijke voormalige toegangsdreef, boogbrug, ovaalvormige graspartij met gemoduleerd reliëf en vijver en enkele bijzondere parkbomen en een parkbos met kronkelende padenstructuur. Van de moestuin resteert enkel een fruitmuur parallel met de steenweg en een serre. Ten zuiden centrale dreef en restant van een boomgaard en weilanden omgeven door dreven en bomenrijen. Op het einde van westelijke dreef ligt de voormalige opzichterswoning.


ID: 134053 | Landschappelijk element

Park van het Kasteel van Houtem

Kasteel 1-5 (Kapelle-op-den-Bos)
Waterkasteel met U-vormige plattegrond, teruggaand op volmiddeleeuwse kasteelmotte uit de 12de eeuw, in de 17de eeuw herbouwd en rond 1880 historiserend gerestaureerd naar een ontwerp van architect-decorateur Charle-Albert; verfraaid circa 1932 met toevoeging poortgebouw; omgeven door grotendeels bebost domein van 14 hectare voorzien van een net van rechte dreven en een 'lepelvijver'.


ID: 135116 | Landschappelijk geheel

Kasteeldomein de Merode en omgeving

Erps-Kwerps, Everberg, Kortenberg (Kortenberg)
Deze ankerplaats, gelegen op de noordelijke rand van het Brabants leemplateau tussen Leuven en Tervuren, vormt een overgang naar de noordelijker gelegen Vlaamse vallei. De ankerplaats is gelegen in de drassige vallei van de Ader- en Wasbeek, met in het westen een hoger gelegen Diestiaanheuvel. Sinds het einde van de 18de eeuw is het gebied in grote lijnen weinig veranderd. Het landschap wordt gedomineerd door een langgerekte park- en boszone die deel uitmaakten van het kasteel de Merode. Dit tot in de 14de eeuw teruggaand kasteel ligt centraal in de ankerplaats en wordt omringd door een uitgestrekt landschapspark. Ten noorden van dit bosgebied ligt een landbouwgebied hoofdzakelijk bestaand uit akkers met hierin het nog steeds omgrachte historische Wijnegemhof en de overblijvende gebouwen van de voormalige Benidictinessenabdij van Kortenberg, gesticht in het begin van de 12de eeuw.


ID: 134377 | Landschappelijk element

Kasteelpark Ridderborn

Baron A.de Heuschstraat 24 (Kortessem)
Kasteeldomein van middeleeuwse oorsprong, met verdwenen neerhof-opperhof-situatie, parkbos en boslaan teruggaand tot de 18de-eeuwse structuur, landschappelijk parkje uit 1865 met vijver, bacchusbeeld, brug en fabriekje in rustieke stijl, recente hagen- en rozentuin.


ID: 134777 | Landschappelijk element

Park van het Kasteel Groenenberg

Groenenberg 25 (Lennik), Konijnestraat 170-172 (Sint-Pieters-Leeuw)
Kasteel in eclectische stijl met neotraditionele inslag van circa 1890 met kasteelhoeve en boswachterswoning in kasteelpark van 45 hectare met vijver, omstreeks 1900 aangelegd in late landschappelijke stijl, gedeeltelijk naar ontwerp van Emile Galoppin; gedurende 35 jaar onbewoond en verlaten; gerestaureerd in 1981-1990 en voor het publiek opengesteld.


ID: 134649 | Landschappelijk element

Kasteeldomein De Burg

Burgemeester Briersstraat 4, Ringlaan 5 (Lummen)
Kasteelpark in landschappelijke stijl, in het midden van de 19de eeuw aan­gelegd vol­gens de prin­cipes van de ge­broe­ders Bühler, als deel van een landgoed van circa 57 hectare met kas­teel­boer­derij en domi­nant water­kasteel.


ID: 134655 | Landschappelijk element

Domein Vreebos

St.-Ferdinandstraat 1 (Lummen)
Parkje in landschappelijke stijl, teruggaand tot het derde kwart van de 19de eeuw, restant van een voor­malig buiten­goed uit het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw.


ID: 135361 | Landschappelijk geheel

Domein De Renesse

Oostmalle (Malle)
De ankerplaats Domein de Renesse ligt op het zachthellende cuestafront van de Kempische microcuesta. De hoogte van deze cuestarug reikt to ca. 30 meter in het westen en 40 m in het oosten. Domein de Renesse ligt op ongeveer 23 m hoogte. Het reliëf binnen de ankerplaats is dus vrij vlak. De ankerplaats Domein de Renesse bestaat uit het eigenlijke kasteelpark rond het kasteel met bijgebouwen, grasperken, vijvers, dreven, het parkbos Wolfschot en de akkers en weilanden met dreven in het westen.


ID: 135364 | Landschappelijk geheel

's Herenbos, Heihuizen en Zalfen

Oostmalle (Malle), Zoersel (Zoersel)
De geschiedenis van ’s Herenbos is verbonden met de ontwikkeling van het aanpalende kasteeldomein de Renesse, aansluitend bij het dorpscentrum van Oostmalle. Het vroegere Nonnenbosch evolueerde van een natuurlijk jachtbos, via een bos voor houtexploitatie tot een idyllisch bos, ingericht als romantisch buitenverblijf. De beekvallei bleef het meest intact en vertegenwoordigt vandaag nog steeds de rijkste flora van het gebied. Heihuizen is een voorbeeld van een typische heideontginning in de Kempen. Het bestaat uit een complex van voornamelijk Grove dennenbestanden, afgewisseld met grote percelen loofhout. Zomereik en beuk zijn de dominante boomsoorten. Het gehucht Zalven bestaat uit een aantal karakteristieke Kempische hoeven met bijgebouwen langs de Salphensebaan; de Sint-Antoniuskapel; graslanden, weilanden en akkers en niet verharde veldwegen.


ID: 301512 | Landschappelijk element

Vrijbroekpark

Mechelen (Mechelen)
Het ‘Vrijbroekpark’ is gelegen in Mechelen tussen Dijle en Zenne en vormt een aangename groene vlek aan de rand van het stedelijk gebied. Het park werd aangelegd in het Vrijbroek, een beemdengebied dat werd gebruikt als weiland. In 1929 kocht de provincie een deel van het beemdengebied en richtte het in als parkbos met een dicht netwerk van paden en grachten en een rozentuin en stelde dit open voor het publiek. Vandaag wordt het als Provinciaal Domein sterk getekend door recreatieve infrastructuur. Buiten het parkgebied bleef een kleinschalig landbouwgebied over met afwisselend bos en weiland en een aantal bomenrijen met gaaf bewaarde historische perceelsstructuur.