Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

99 resultaten


ID: 1595 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Expoel

Expoelstraat 2-6 (Mechelen)
Het kasteel uit het eerste kwart van de 18de eeuw, werd opgetrokken uit bak- en zandsteen en bevindt zich in het zuiden van een omhaagd landschappelijk park met grotendeels bewaarde omgrachting.


ID: 134066 | Landschappelijk element

Tuin en parkbos van het Kasteel van Leefdaal

Autoweg 3 (Meise)
In 1922 heropgebouwde villa in cottagestijl omgeven door tuin van 1 hectare 70 are, aansluitend bij een bosgebied dat toen ook als 'sterrenbos' werd aangelegd; huidige beplanting grotendeels uit het interbellum.


ID: 87884 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Macieberg

Fabiolalaan 2 (Oostkamp)
Reeds in de tweede helft van de 17de eeuw wordt op deze locatie een buitengoed vermeld. Vrij imposant verankerd, bakstenen volume onder gemansardeerd schilddak. Voormalige schaapsstallen, gebouwd in 1936-1937 naar een ontwerp van de Brugse architect Antoine Dugardyn, die op dat ogenblik ook het kasteel restaureerde. In het kasteeldomein ligt een restant van een voormalige moestuin, boomgaard en verschillende kleine stallen en bergingen. Tevens bewaarde serre, gebouwd in 1936. Parkaanleg met kenmerken van 19de of vroeg 20ste-eeuwse landschappelijke vormgeving met resterende parkvijver en vervallen brug. Vervaagde centrale dreef naar het centrum van Oostkamp beplant met lindebomen.


ID: 88057 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Gruuthuyse

Gruuthuselaan 1, Kapellestraat 87, Stationsstraat 186, 190, 194-198, 186A, Westdijk 19 (Oostkamp)
Het kasteeldomein Gruuthuyse omvat het eind 19de-eeuwse landhuis in neo-Vlaamse-renaissance-stijl, een poortgebouw, conciërge- en hovenierswoning, koetshuis, stallingen en verspreid ingeplante boswachterswoningen, dreven en een indrukwekkend park in gemengde stijl, deels geometrisch, deels landschappelijk, ontstaan omstreeks 1890 naar ontwerp van de Franse equipe rond H. en A. Duchêne. Park met verdiepte gazonpartijen, spiegelvijver met bijzondere watersculptuur, winterserre, rozenpergola en geschoren elementen, graslanden, solitaire bomen, bomengroepen, boomweide, dreven, lovergang, parkbossen en bijhorende zichtassen.


ID: 88392 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein De Woesten

Lariksdreef 3-5, Woestendreef 8 (Oostkamp)
Kasteel van circa 1950 in historiserende bouwtrant, gelegen in een in oorsprong 19de-eeuws domein met kasteelpark, vijvers met tuinbrug en parkbos. De huidige parkaanleg in landschappelijke stijl met pittoresk karakter dateert van het begin van de 20ste eeuw. Ten westen parkbos met dreefje, kunstmatige grot en ijskelder. Ten noorden van het landhuis gelegen bijgebouwen en aanpalende voormalige moestuin met bewaarde fruitmuur.


ID: 88228 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein De Akker

Proosdijstraat 1 (Oostkamp)
Klein, neogotisch kasteeltje, gebouwd en verbouwd in het derde en vierde kwart van de 19de eeuw, gelegen in het oosten van een kasteelpark, dat aan de straatzijde wordt afgesloten door een hekken. In het vierde kwart van de 19de wordt het park aangelegd en een koetsgebouw opgetrokken. Parkaanleg met kenmerken van laat 19de-eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse landschappelijke vormgeving: bewaarde parkbomen en heestermassieven, centrale gazonpartijen ten oosten en ten zuidwesten, grotendeels ommuurde moestuin ten noorden, langgerekte parkvijver ten westen en een dens, rondgaand wegen- en padenpatroon. Verder bevindt zich in het park nog een vervallen berghok (mogelijk een duivenkot).


ID: 87749 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein De Visscherie met tuinpaviljoen

Stationsstraat 18 (Oostrozebeke)
Restant van het domein De Visscherie, namelijk het bospark met op het zogenaamde Eilandje een tuinpaviljoen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw onder samengestelde, afgewolfde zadeldaken.


ID: 300824 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Swiggershof

Leuvensestraat 126-128 (Oud-Heverlee)
Pachthoeve in een beekvallei met vijvers, vanaf de 18de eeuw met een huis van ­plaisantie; rond 1890 omgebouwd tot neoclassicistisch landhuis met aanhorigheid (neerhof-koetshuis) en omringd door een voor twee derden bebost landschappelijk park van bijna 10 hectare.


ID: 31312 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein De Lovie

Krombeekseweg 82-84 (Poperinge)
Het kasteel De Lovie werd in 1856 opgetrokken naar ontwerp van de West-Vlaamse architect Pierre Nicolas Croquison met koetsgebouw en conciërgewoning. Het park, aangelegd in landschappelijke stijl, met vijvers en gazon omgeven door een parkbos en bomengroepen. In het park een toegangspoort, 19de-eeuwse kapel, tuinpaviljoen, vijvers, jagersgrot, ijskelder en schuilgebouwtje. Deels bewaarde rabattenstructuur en moestuinmuur, motteheuvel en stuwen. Bewaard klooster, kloosterkapel en Mariagrot uit de eerste helft van de 20ste eeuw.


ID: 135045 | Landschappelijk geheel

Hof van Coolhem en Het Moer bij Kalfort

Puurs, Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands)
Het Kasteel van Kolem en de Moeren zijn gelegen in Puurs in Klein Brabant. Het hof van Kolmen, in het zuidwesten, bestaat uit een parkbos rondom een hoeve en schuur, eertijds afhankelijk van de St-Bernardsabdij van Hemiksem. Het grootste deel van de ankerplaats wordt bedekt door het beboste Moer, één van de drie grote moerassige laagten in Klein Brabant en een voormalig turfwingebied van de abdij dat sinds de 17de eeuw wordt gekenmerkt door een dicht stelsel van grachten en met hakhout beplante dammen. Door de hydrologische geïsoleerdheid van het gebied treft men er nog zuivere milieuomstandigheden aan. Overgangen van het ene vegetatietype naar het andere en het dichte patroon van grachten en dreven, maken het tot een esthetisch aantrekkelijk geheel. Langs de zuidrand zorgt het contrast van open akkerland met achterliggend bos voor een mooi zicht.