Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

99 resultaten


ID: 135029 | Landschappelijk geheel

Kasteeldomeinen in de vallei van de Tappelbeek

Broechem, Oelegem (Ranst), Massenhoven, Zandhoven (Zandhoven), Halle (Zoersel)
De Tappelbeekvallei behoort tot de mooiste beekvalleien van de Kempen en heeft dankzij de aanwezigheid van verschillende vegetatietypes, met onder andere beekbegeleidende bossen, en de twee relatief gaaf bewaarde kasteelparken een belangrijke esthetische waarde. Bossen domineren in de ankerplaats. Enkel in het centrale gedeelte van het landschap liggen er enkele weilanden en akkers. Er komen twee kasteeldomeinen voor: het Hof van Liere gaat terug tot een 15de eeuwse waterburcht. Vandaag is het een dubbel omgracht kasteel met dienstgebouwen. Kasteel Montens is een omgracht kasteel, dat in oorsprong teruggaat tot de middeleeuwen. Het huidige uitzicht van een classicistisch herenhuis kreeg het in de 18de eeuw. Naast de historische waarde heeft deze ankerplaats ook een belangrijke archeologische waarde (grafveld uit de ijzertijd).


ID: 135027 | Landschappelijk geheel

Vallei van het Schijn met kastelen Schilde, Bleekhof en Vrieselhof

Oelegem (Ranst), Schilde (Schilde), Wommelgem (Wommelgem)
De ankerplaats Vallei van het Groot Schijn met kastelen Schilde, Bleekhof en Vrieselhof heeft een relatief gaaf bewaard landschap, dat door de afwisseling van open en gesloten structuren een kleinschalig karakter heeft. Dit wordt nog wordt versterkt door het uitgebreide paden- en drevenstelsel. Het historisch waardevolle gebouwenpatrimonium van de kasteeldomeinen en omliggende oude hoeven geeft de ankerplaats een landelijk karakter, te midden van bebouwing en infrastructuur. Esthetisch waardevol zijn de dreef tussen de dorpskom van Schilde en het Hof van Schilde en de mooi bewaarde repelpercelering bij het Bleekhof.


ID: 135028 | Landschappelijk geheel

Bos van Ranst

Boerenkrijglaan, Driepikkelhoeveweg, Kastanjelaan, Schawijkstraat, Vaartstraat, Zakstraat (Ranst)
De ankerplaats Bos van Ranst wordt gekenmerkt door de esthetisch waardevolle afwisseling van bossen met kleinschalige landbouwgebieden en de daarbij horende historische hoeven, wegen en dreven. Het gebied vormt een goed bewaard relict van het grootgrondbezit met landbouw en later ook bosbouw met jacht. Opvallend in de ankerplaats is het domein van het kasteel Zevenbergen en de Kasteeldreef, die samen met de zuidelijker gelegen Schoolstraat de lijnrechte verbinding vormde tussen het kasteel en de Sint-Pancratiuskerk van Ranst. Het kasteel is ondertussen verdwenen. De omgrachting en bijgebouwen zijn nog wel bewaard. In de ankerplaats liggen ook de historische hoeves Gasthuishoeve, hoeve Drogenhof en Driepikkelhoeve. In het Muizenbos ligt nog een voormalige lusthofvijver met in de buurt ervan een gloriette (een prieeltje dat volledig door hagen wordt opgebouwd).


ID: 13864 | Bouwkundig element

Kasteeldomein Broechemhof

Broechemhof 10 (Ranst)
Het is een rechthoekig kasteel van omstreeks 1650, dat werd verbouwd in de 18de en 20ste eeuw.


ID: 135055 | Landschappelijk geheel

Domein Vordenstein

Schoten (Schoten)
De oorsprong van Vordenstein ligt in de 14de eeuw, maar van de vroegere kastelen is niets meer over. Wel bewaard zijn de Kapel van Horst (1435) en de oranjerie (19de eeuw). Het huidige park werd in de 19de eeuw aangelegd en bestaat uit een bosgedeelte in Franse barokstijl, met een geometrisch drevenpatroon, en een landschapspark naar Engels voorbeeld, met een afwisseling van uitgestrekte graslanden, boomgroepen en een vijver. De vergezichten in het park zijn indrukwekkend. Het bomenbestand van de ankerplaats is door de aanwezigheid van verschillende zeer oude solitaire exemplaren en enkele merkwaardige exotische soorten zeer waardevol.


ID: 86231 | Bouwkundig element

Klooster- en scholencomplex zusters ursulinen

Bosstraat 9 (Sint-Katelijne-Waver)
De school en het klooster van de zusters ursulinen te Onze-Lieve-Vrouw-Waver werd opgericht in 1841 onder impuls van pastoor J.B. Verheyden met hulp van zusters uit het klooster van Tildonk.


ID: 135125 | Landschappelijk geheel

Kasteeldomein van Duras en omgeving

Duras, Gorsem, Runkelen, Sint-Truiden, Wilderen (Sint-Truiden), Zoutleeuw (Zoutleeuw)
Het kasteeldomein van Duras is een uitgestrekt landgoed van circa 134 hectare in het zachtglooiende vochtig-Haspengouw ten noordwesten van Sint-Truiden. Door zijn ontstaan, evolutie en bestanddelen is het uitzonderlijk en bepalend voor de inrichting en organisatie van het landschap.


ID: 303462 | Landschappelijk element

Kasteelpark van Brustem

Brustem-Dorp 24-28 (Sint-Truiden)
Kasteelpark (circa 26 ha) in landschappelijke stijl met riant karakter, van uitzonderlijke ontwerpkwaliteit, in een domein van feodale oorsprong met interessante ont­wikkeling; bestaande uit weilanden, parkbos, hoogstam­boomgaarden en een serpentinevijver; aangelegd in 1879-1884 samen met de bouw van het door Josse Schadde ontworpen neorenaissancekasteel, dat in 1938 brandschade kende en in een verarmde versie werd wederopgebouwd.


ID: 303504 | Landschappelijk element

Park van het kasteel van Schoor

Halleweg 32 (Sint-Truiden)
Landgoed van circa 4 ha met park in landschappelijke stijl met pittoresk karakter uit de tweede helft van de 19de eeuw, geënt op een oudere situatie met 'Engelse' tuin en lustgrond; parkbos en uitgestrekte moestuin; kasteel en aanhorigheden uit het laatste kwart van de 18de eeuw, de 19de en het begin van de 20ste eeuw; van het domein afgesplitste kasteelhoeve.


ID: 300066 | Landschappelijk element

Kasteelpark van Kortenbos

Hasseltsesteenweg 448 (Sint-Truiden)
Park in landschappelijke stijl met riant karakter met vijver, monumentale bomen en parkbos uit de eerste helft van de 19de eeuw en een tuin uit begin 20ste eeuw, als deel van een domein met gebouwen uit de 17de tot begin 20ste eeuw; een oude site, voorheen bezit van de Norbertijnenabdij van Averbode.