Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

99 resultaten


ID: 303509 | Landschappelijk element

Park van het Bogaardenklooster

Kasteelstraat 53 (Sint-Truiden)
Omgracht voormalig kasteeldomein met resten van het 19de-eeuws kasteelpark in landschappelijke stijl met pittoresk karakter. Aanvankelijk Bogaardenklooster, later kasteeldomein en uiteindelijk schoolcomplex met gebouwen uit de 17de tot de 20ste eeuw.


ID: 303477 | Landschappelijk element

Park van het Kasteel De Motte

Mettekovenstraat 4 (Sint-Truiden)
Slecht bewaard, langgerekt kasteelpark in landschappe­lijke stijl met pittoresk karakter uit het derde kwart van de 19de eeuw met ouder perceel lustbos uit rond 1900; oudere, omgrachte site met feodale wortels en neerhofopperhofstructuur; kasteel, boerderij en dominante poorttoren gerestaureerd en verbouwd in 1868 en 1887 in eclectische stijl; recente wijzigingen, ook de bestem­ming hotel-restaurant.


ID: 303464 | Landschappelijk element

Kasteeldomein Duras

Park 1, 1A (Sint-Truiden)
Uitzonderlijk landgoed van Europees formaat omwille van zijn ontstaan, conceptuele evolutie en bestanddelen. Uitgestrekt domein van circa 134 ha met kasteelpark in landschappelijke stijl met riant karakter, vijver met eilandje en paviljoen, belangrijke moestuin, watermolen (op Gorsem), weilanden, hoogstamboomgaarden, bomen­groepen, bomengordel en bossen, verbonden door dreven, wegen en paden.


ID: 303447 | Landschappelijk element

Park van het Speelhof

Speelhoflaan 5 (Sint-Truiden)
Openbaar stedelijk domein van circa 11 ha, uit de tweede helft van de 18de en de eerste helft van de 19de eeuw; voormalig speelhof van de abten van de Sint-Trudo abdij, met neerhof opperhofstructuur. Omgracht goed met park in eenvoudige landschappelijke stijl, voormalige moestuin, lustbos, toegangsdreef en restanten van boom­gaarden bij het voormalig kasteel met neerhof.


ID: 72266 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Spiere

Jacquetbosstraat 50-52 (Spiere-Helkijn)
Het kasteel van Spiere is één van de belangrijkste 18de-eeuwse kastelen in West-Vlaanderen. Het werd opgetrokken omstreeks 1750 door Baron Bruno del Fosse et d' Espierres. Park met 18de-eeuwse kern, aangevuld met een landschappelijk aanleg in de 19de eeuw. Beukendreef met kapel, afgesloten met kettingpalen, park met parkbos, bomengroepen en U-vormige vijver. Ommuurde moestuin ten oosten.


ID: 134221 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein van Oorbeek

Begijnenstraat 199 (Tienen)
Het kasteel van Oorbeek is gebouwd in 1646 door de heer van Oorbeek, Paul van Ryckel. Veertig meter lange wagenhuisvleugel, rond 1883 uitgebreid, in 1904 deels heropgebouwd, en in 1913 vergroot. Begin 19de eeuw, renovatie in classicistische stijl door ridder Persoens d'Ordingen, burgemeester van Tienen, en aanleg ereplein met hek tussen door bollen bekroonde pijlers. Deels ommuurde moestuin, met een halve serre, van 1876. Omgeven door romantisch 'rivierlandschap', bijna 3 hectare, vermoedelijk aangelegd in het 2de kwart van de 19de eeuw; bebost gedeelte met sporen van stervormig padenpatroon.


ID: 12176 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Filipkensvijver

Oude Beersebaan 34 (Turnhout)
Het eclectisch landhuis uit 1871 met overwegend neoclassicistische inslag bevindt zich in het oudere domein Filipkensvijver, bestaande uit een park met vijver en bos.


ID: 12276 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Zomerresidentie Les Muguets met park

Steenweg op Antwerpen 119-127 (Turnhout)
Zomerresidentie gelegen in een uitgestrekt domein, bestaande uit een eclectisch landhuis, een kasteeltje en een voormalig hoevecomplex. Park aangelegd door J. Rosseels met vijver en beukendreef.


ID: 135036 | Landschappelijk geheel

Kasteeldomein van Vorselaar en omgeving

Vorselaar (Vorselaar)
De ankerplaats Kasteeldomein van Vorselaar en omgeving is gelegen in de vallei van de Bosbeek en strekt zich uit tot in de dorpskern van Vorselaar. Al op de Ferrariskaart (1777) is het gebied sterk bebost. De dreven- en padenstructuur is tot op vandaag nog goed te herkennen. Centraal domineert het kasteel met bebost park. Het kasteel gaat terug tot de 13de eeuw, maar dateert in zijn huidige vorm uit de 17de en 18de eeuw. De ‘Kasteeldreef’, die het kasteel met de kerk in het centrum van Vorselaar verbindt, weerspiegelt de historische relatie van de kerkelijke en de wereldlijke macht. De kerk dateert van de 13de-14de eeuw. Aan de rand van het kasteeldomein komen weilanden met kleine landschapselementen voor. Het kasteelpark en de dreven vertegenwoordigen een aanzienlijke dendrologische waarde.


ID: 12397 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie Het Hof met parkbos

Hofeinde 136 (Vosselaar)
De voormalige pastorie Het Hof, met omwald domein en aansluitend parkbos, is een site met een oude geschiedenis.