Uw zoekopdracht geeft 15187 resultaten. Het maximum aantal zoekresultaten werd beperkt tot 10000. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen.

15187 resultaten


ID: 437 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Kempinnestraat 10 (Aalst)
Hoeve met losse bestanddelen en overluifelde inrijpoort, omringd door bomen en struiken. Eénlaagse boerenwoning van vijf traveeën onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Stalletje tegenover woonhuis en haakse schuur naast de inrijpoort.


ID: 336 | Bouwkundig element

Boerenburgerhuis

Keppestraat 52 (Aalst)
Boerenburgerhuis met losstaande haakse aanhorigheden en rechthoekige binnenkoer aan de straat palend (19de eeuw).


ID: 435 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Klaarhaagstraat 15 (Aalst)
Hoeve, daterend uit eind 19de eeuw, met recente aanpassingen. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken. Dwarsschuur met rechthoekige veldpoorten. Toegang via een lage overluifelde poort tussen bakstenen pijlers, met links bakstenen muurtje.


ID: 434 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Klaarhaagstraat 21 (Aalst)
Gesloten hoeve met witgeschilderde bakstenen gebouwen onder zadeldaken, struiken en klimop en daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.


ID: 436 | Bouwkundig element

Semigesloten hoeve

Kokerijstraat 16 (Aalst)
Semigesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf. Woonhuis van één bouwlaag, vijf oude en drie vernieuwde staltraveeën, daterend uit het vierde kwart van de 18de eeuw en het eerste kwart van de 19de eeuw.


ID: 497 | Bouwkundig element

Hoeve in U-vorm

Kraaiwinkelstraat 12 (Aalst)
U-vormig hoevetje met éénlaags woonhuis (nok parallel aan de straat) uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


ID: 496 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Kraaiwinkelstraat 6, 6A (Aalst)
19de-eeuwse hoeve van het gesloten type met bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken en haaks op straat ingeplante boerenwoning.


ID: 498 | Bouwkundig element

Kasteel van Regelsbrugge

Kwalestraat 119 (Aalst)
Het huidige kasteel opgetrokken in neotraditionele stijl naar ontwerp van architect Van Overstraeten uit Ieper in 1935 heeft zijn twee oudere hoektorens behouden. Het neerhof, een witgekalkte gesloten hoeve uit de 19de eeuw, ligt op grondgebied Aalst.


ID: 479 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Land van Aalststraat 6 (Aalst)
Grote hoeve met vrij gesloten karakter, uit de 19de tot 20ste eeuw, belangrijk als volume in het straatbeeld. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken en rechthoekige inrijpoort opgenomen in de dienstgebouwen.


ID: 484 | Bouwkundig element

Gesloten hoevetje

Leirekenstraat 26 (Aalst)
Op de hoek gelegen en door bomen beschaduwd gesloten hoevetje van gewitte bakstenen gebouwen (19de eeuw) onder zadeldaken, geschikt omheen een rechthoekige binnenplaats.