Uw zoekopdracht geeft 15187 resultaten. Het maximum aantal zoekresultaten werd beperkt tot 10000. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen.

15187 resultaten


ID: 51742 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Hazelstraat 145 (Lichtervelde)
Lage losstaande bestanddelen, U-vormig opgesteld rondom begrint en begraasd erf met geplaveide stoep ter hoogte van woonhuis. Ten noorden van het erf, ijzeren hek geflankeerd door lindebomen; beukenhaag aan de straatzijde.


ID: 51747 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Hoogwielkestraat 55 (Lichtervelde)
Hoeve aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1843) met dezelfde opstelling van woonhuis en schuur. Lage losstaande bestanddelen van baksteen onder pannen zadeldaken rondom een uitgestrekt, met gras begroeid en deels gekasseid erf; centrale, recentere duiventil en conisch hondenhok met bolbekroning; mestvaalt.


ID: 51757 | Bouwkundig element

Hoeve

Ketelbuiserstraat 138 (Lichtervelde)
Ertegenover voormalige cichorei-ast uit de jaren 1930 en naar verluidt in werking tot 1976. Bakstenen complex met ast van drie bouwlagen onder plat dak met enerzijds links aanleunend gedeelte met weegbrug en open betonnen loods voor opslag.


ID: 51753 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Ketelbuiserstraat 62 (Lichtervelde)
Losstaande bakstenen bestanddelen uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw gegroepeerd rondom het via twee ijzeren hekken toegankelijke erf.


ID: 51754 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Ketelbuiserstraat 83, 83A (Lichtervelde)
Hoeve met grosso modo dezelfde opstelling als deze opgetekend in de Atlas der Buurtwegen (1843); evenwel latere losstaande bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een deels begraasd en begrint erf, toegankelijk via ijzeren hek.


ID: 51664 | Bouwkundig element

Hoeve Pelikaanhof

Leysafortstraat 32 (Lichtervelde)
U-vormige opstelling rondom een begrint en begraasd erf. Rode baksteenbouw.


ID: 51681 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen 't Lindenhof

Oude Bruggeweg 21 (Lichtervelde)
Hoeve met grosso modo dezelfde opstelling op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1843). Losse, lage bestanddelen van verankerde baksteen onder pannen zadeldaken, gegroepeerd rondom een ruim, begraasd en begrint erf; toegang ten oosten tussen twee oude lindebomen.


ID: 51693 | Bouwkundig element

Burgerhuis, appartementsgebouw en verffabriek Deba

Statiestraat 115 (Lichtervelde)
Woonhuis met aansluitend appartementsgebouw en verffabriek "Deba", voorheen brouwerij "Sint-Margaretha" opgericht in 1906.


ID: 51691 | Bouwkundig element

Klooster der zusters paulinen en school

Statiestraat 36 (Lichtervelde)
Klooster der zusters paulinen met links vrije basisschool en rechts middenschool.


ID: 51709 | Bouwkundig element

Hoeve

Torhoutstraat 135 (Lichtervelde)
Kleine 19de-eeuwse hoeve bestaande uit woonhuis en schuur rond begrint en begraasd erf. Rode verankerde baksteenbouw, woonhuis op gepikte plint.