Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

267 resultaten


ID: 135121 | Landschappelijk geheel

Kravaalbos en omgeving

Baardegem, Meldert (Aalst), Asse (Asse), Mazenzele, Opwijk (Opwijk)
Het overgrote deel van het Kravaalbos, op grondgebied van Aalst, Opwijk en Asse, maakte sinds de 14e eeuw deel uit van het domein van de benedictinessenabdij van Vorst, een stichting van de abdij van Affligem. De boscomplexen Kravaalbos en Affligembos waren eens delen van eenzelfde bosgebied, het zogenaamde 'Asscherholt', dat op zijn beurt kan beschouwd worden als een restant van het Kolenwoud.


ID: 348 | Bouwkundig element

Kasteel van Gijzegem: kasteelhoeve

Dokter De Cockstraat 1 (Aalst)
Kasteelhoeve gelegen in een bebost landschap langs een dreef met bomen. U-vormig gegroepeerde losstaande gebouwen, gekasseide weg en koer, voortuin met bakhuisje. Boerenwoning in traditionele bak- en zandsteenbouw op gecementeerde zandstenen plint, 1688 gedateerd op de bovendorpel van de deur. Haakse stalvleugel, dwarsschuur en wagenhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


ID: 300481 | Landschappelijk geheel

Kouterlandschap Kanegem met Neringbeek-Reigerbeekvallei

Poeke (Aalter), Vinkt (Deinze), Aarsele, Kanegem (Tielt)
Dit gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van open zandleemruggen en smalle beekvalleien gelegen op de flank van de cuesta van Tielt. In het gebied zijn een vijftal kouters terug te vinden, akkercomplexen uit de 7de-12de eeuw. De bebouwing was verspreid in grote hofsteden die elk hun eigen kouter bewerkten. De Sint-Baafskouter hoorde bij het Groot Goed ten Broucken, de tweede kouter bij het Kasteelhof van Hames, de Lindekouter bij Goed te Vlinderghem, de Eeckhoutmolenkouter bij de Eeckhoutmolen die in de 19de eeuw verloren ging en de Artemeerskouter bij de Artemeersmolen. De lagergelegen gronden langs de Neringbeek-Reigerbeek waren kleinschaliger en vooral ingenomen door graslanden. In het open kouterlandschap waren verschillende windmolens ingeplant.


ID: 15873 | Bouwkundig element

Mouterij- en brouwerijcomplex Het Anker

Bergenstraat 4 (Alveringem)
Voormalig mouterij- en brouwerijcomplex "Het Anker"; "N.V. Feys", "Malterie Feys-Callewaert" volgens opschriften. Familiebedrijf gesticht in 1890 en gegroeid uit een zoutziederij die bestaan heeft tot begin 20ste eeuw. Vanaf circa 1906 neemt ook de mouterij een belangrijke plaats in. Achterliggende, ronde fabrieksschoorsteen. Gekasseid straatje.


ID: 15922 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Audomarus

St.-Brigidaplein 1 (Alveringem)
Gotische hallenkerk uit de 15de eeuw; aangepast circa 1761; algemene herstellingswerken circa 1888 onder leiding van L. Tulpinck; restauratiewerken, onder meer torenuurwerk, daken en goten, schilderwerken, onder leiding van architect P. Pauwels in 1968-1969 en 1971-1972.


ID: 7288 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Het Torenhof met park

Markgravelei 86 (Antwerpen)
"Het Torenhof", of "Annonentoren" naar de zeventiende eeuwse Italiaanse familie Annoni. Restant van een vroeger hof van plaisantie nu een openbaar park en toegankelijk via een gekasseide weg.


ID: 135393 | Landschappelijk geheel

Schelde-Leie interfluvium

Anzegem (Anzegem), Huise, Kruishoutem, Nokere, Ouwegem, Wannegem-Lede (Kruisem), Heurne, Mullem, Oudenaarde (Oudenaarde), Waregem (Waregem), Moregem, Ooike, Wortegem (Wortegem-Petegem)
Dit gebied omvat een deel van de ‘Vlaamse Ardennen’ ten westen van de Schelde en vormt een onderdeel van het uitgestrekte Schelde-Leie interfluvium. De heuvelkammen liggen hier dominant in het landschap. De kouters zijn van elkaar gescheiden door beekvalleien. Kleinschalige dorpskernen liggen verspreid in het landschap. Hoeves, kasseiwegen en windmolens bepalen mee het beeld.


ID: 200643 | Landschappelijk element

Kasseiweg

Varentstraat (Anzegem)
De Varentstraat was oorspronkelijk een aarden weg waarlangs verschillende cichorei-asten gevestigd waren. De straat werd in 1891-1892 verhard met kasseien en later met essen afgezoomd.


ID: 304717 | Landschappelijk element

Voetweg Petrus Ascanus

Asse (Asse)
In het gehucht Tenberg leidt vanop de hoofdbaan een kasseiweg tussen de huizen door naar de achterliggende landbouwgronden. De kasseiweg gaat over in een asfaltweg die tussen de percelen akker- en weiland naar beneden leidt. De weg passeert een driehoekig bosje en een hopveldje en loopt dan weer omhoog via een zandweg die op de helling deels verstevigd is met kasseien. De weg slingert als onverharde voetweg verder tussen uitgestrekte akkers en weilandpercelen met rijen knotwilgen en knotessen en daalt verder af naar de Nieuwermolebeek. Eens de beek gepasseerd loopt het modderig pad de helling op naar de hoofdweg in het gehucht Poel. Dit slingerend pad is al aanwezig op de Ferrariskaart en vormde de verbinding tussen de gehuchten 'Bergh' en 'Boetterbergh'.


ID: 304741 | Landschappelijk element

Doorsteekweg Terlinden

Asse (Asse)
Op de Edingsesteenweg leidt tussen twee huizen een kasseiweg naar beneden. Voorbij de woningen gaat de weg over in een onverharde landbouwweg die verder loopt tussen akkerpercelen en uitkomt bij een zijweg op de Terlindenweg. Oorspronkelijk liep deze weg min of meer rechtdoor over de akkers op de plateaurand om rechtstreeks uit te komen bij de Terlindenweg. Deze weg vormde een alternatieve en kortere verbinding tussen de gehuchten Koudertaveerne en Terlinden door dwars door te steken over de dorpsakkers en zo de drukke hoofdwegen te vermijden.