Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

258 resultaten


ID: 76656 | Bouwkundig element

Kasteel La Morette met hoeve en graanwindmolen

Edingsesteenweg 206-208 (Asse)
Kasteel La Morette met bijhorende hoeve en graanwindmolen, gelegen op de Moretteheuvel op het einde van de baan rechts nabij de grens met Ternat.


ID: 304728 | Landschappelijk element

Weg naar voorde bij Nieuwermolenbeek

Hoogpoort (Asse)
Tegenover het domein van Kasteel Hoogpoort loopt een grotendeels intacte kasseiweg het plateau af naar de beekvallei in het zuiden. De weg leidt naar de voormalige gesloten hoeve Hoogpoorthof en gaat voorbij de woning over in een onverhard bospad dat verderloopt naar de Nieuwermolenbeek. Deze weg vormt de historische verbinding tussen het kasteeldomein Hoogpoort en het kasteel van Nieuwermolen in de gelijknamige beekvallei. De weg passeerde langs de uitgestrekte akkers op het plateau zoals het 'Groot Hoeve veld' en vormde een doorsteek op de Nieuwermolenbeek vlakbij de watermolen. De hoeve werd vermoedelijk pas eind 18de-begin 19de eeuw langs deze weg ingericht.


ID: 304696 | Landschappelijk element

Weg naar Nieuwermolenbeek

Mazier (Asse)
Op het kruispunt van Mazier en Zetsel loopt de weg Mazier verder rechtdoor als onverharde wegel die de volgende helling opgaat. Deze weg loopt tussen uitgestrekte percelen akker- en weiland en is deels ingesneden. Op het hoogste punt zijn nog resten zichtbaar van een vroegere kasseiverharding. Waar de weg daalt richting de Nieuwermolenbeek is het wegdek centraal verhard met een kasseistrook. Verder naar de beek toe snijdt de weg zich dieper in en verdwijnt de kasseistrook. De holle weg passeert een kleine wegkapel en steekt de Nieuwermolenbeek over. Eens de beek voorbij, is de weg ter hoogte van een woning aangelegd als kasseiweg. Vervolgens is de weg over een korte afstand langs weerszijden beplant met opgaande zomereik. Na dit stukje 'dreef' loopt de onverharde weg rechtdoor tussen grote akkerpercelen met open zichten rondom. Tenslotte komt de weg uit bij een kruispunt met wegkapel.


ID: 304687 | Landschappelijk element

Zetsel

Zetsel (Asse)
Van op de Edegemsesteenweg leidt een kasseiweg langs de Moretteberg naar beneden. De weg Zetsel wordt al snel onverhard en vervolgt tussen akkers en (voormalige) weilanden met her en der een eenzame knotwilg. De aardeweg slingert zich door landbouwgebied met open zichten rondom tot aan de IJzenbeek en een bosperceel. De weg vervolgt als modderig pad parallel met de beek en langs de hoogtelijn en komt uit aan de kruising met de weg Mazier. De weg loopt verder door als Hoogpoort richting Kasteel Hoogpoort. Op de Ferrariskaart is deze weg al aanwezig als enige de enige verbinding tussen de hoofdbaan, genaamd 'Chaussée des Romains venant de Bavay' en het kasteel. Voorbij het kasteel sluit de landweg aan op een netwerk van wegen die uitkomen op de tweede hoofdbaan, de 'Chaussée d'Alost à Bruxelles'. Deze weg vormde de ontsluitingsweg voor een aantal grote hoeves.


ID: 306631 | Landschappelijk element

Antwerpse Heirweg

Antwerpse Heirweg (Assenede)
De Antwerpse Heirweg is een deels gekasseide dreef ten zuiden van Oosteeklo, gelegen op de dekzandrug Maldegem - Stekene. Deze weg gaat terug op de middeleeuwse heerweg die Antwerpen met Brugge verbond.


ID: 300462 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Dorpskern Bassevelde

Dorp (Assenede)
De dorpskern van Bassevelde bestaat uit een opvallende open ruimte gevormd door het dorpsplein en de aangrenzende dorpsstraat. De open ruimte gaat is een relict van de middeleeuwse dorpsvorm en van een proto-industriële site in functie van de lakennijverheid.


ID: 79043 | Bouwkundig element

Hof van Ename

Doorniksesteenweg 388 (Avelgem)
Historische hoeve zogenaamd "Hof van Ename" of "Hof van Bossuit". De heuvelrug waarop de hoeve is ontstaan, was reeds bewoond in de Romeinse tijd, als centrum van een villa. Woonhuis ten oosten, dubbele dwarsschuur te noorden, cichorei-ast en voormalig open wagenhuis ten westen. Beeldbepalende poortdoorgang met geïncorporeerde duiventoren. Ten zuiden, stalvleugels. Bewaarde kasseiweg. Vervallen kapelletje. Onderkelderd dubbelhuis met laag volume van veertien traveeën van gewitte baksteen met getrapte fries. Bij deur nisje met heiligenbeeld.


ID: 304631 | Landschappelijk element

Molendreef

Oedelem (Beernem)
Van op de Veldkapellestraat leidt een kaarsrechte dreef zuidwaarts. De dreef loopt parallel met de Langedreef en komt uit bij de voormalige Oranjemolen aan de Beekstraat. Het betreft een half verharde dreef die naar de hoofdbaan toe deels verhard is met kasseien. De dreef is langs weerszijden beplant met een rij jonge opgaande eiken ter gelegenheid van de aanplant van een Geboortebos in 2006. Van op de dreef zijn er open zichten op de omliggende akker- en weilanden. Langs de weilanden staan nog knotwilgen als relicten van de historische perceelsrandbegroeiing. De Molendreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.


ID: 304633 | Landschappelijk element

Bootsdreef

Bootsdreef (Beernem)
Van op de Veldkapellestraat in Boelare loopt een schuine dreef tussen de landbouwpercelen naar het noordwesten. De Bootsdreef is aangelegd met kasseien en boordstenen maar gaat na ongeveer een derde van de weg over in een half verharding met grind. Langs weerszijden is de dreef beplant met een rij geschrankte opgaande populieren. De kaarsrechte dreef biedt open zichten op de omliggende akker- en weilandpercelen en de overige dreven en komt uit bij de Hoofdsloot. Deze dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.


ID: 304612 | Landschappelijk element

Gevaertsdreef

Gevaertsdreef (Beernem)
De Gevaertsdreef leidt van de Kasteelhoek ter hoogte van het gehucht Veldhoek door het Beverhoutsveld en komt uit bij een wegkruis aan de Beekstraat. De half verharde dreef is aangelegd met grind maar gaat ongeveer halverwege over in een gekasseide weg. Langs weerszijden is de dreef beplant met een rij geschrankte opgaande populieren. Bij een aantal weilanden zijn langs de wegkant nog grote knotwilgen bewaard als relict van de historische perceelsrandbegroeiing. Van op de dreef zijn er open zichten op de landbouwgronden en overige dreven rondom. Deze dreef werd aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.