Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

267 resultaten


ID: 304373 | Landschappelijk element

Kasteeldreef Duras

Park (Sint-Truiden)
Van op de Galgestraat, de hoofdbaan naar Duras, leidt een zijwaartse dreef naar het Kasteel van Duras. De dreef is opgebouwd uit twee delen en wordt centraal doorsneden door de Duraslaan. In het zuidwesten bestaat de dreef uit twee rijen van opgaande zomerlinde. In het noordoosten, dichter bij het kasteel, is de dreef smaller en aangeplant met een enkele rij platanen. Ter hoogte van de splitsing markeert een wegkruis het kruispunt van de kasteeldreef, de Duraslaan en de Kasteellaan. Oorspronkelijk was het kasteel verbonden met Duras door een landweg die uitkwam net ten zuiden van de huidige splitsing van de Herestraat met de grote Vinnestraat. In de 19de eeuw werd de huidige kasteeldreef aangelegd en tegelijk een nieuwe rechte verbindingsweg tussen Duras en Gorsem.


ID: 135160 | Landschappelijk geheel

Kasteeldomein van Spiere en omgeving

Spiere (Spiere-Helkijn)
Deze ankerplaats omvat het kasteeldomein van Spiere met aansluitend landbouwgebied en een nabijgelegen feodale site met motteheuvel. Het kasteelpark in landschappelijke stijl strekt zich uit langs de Grote Spierebeek in noordoost-zuidwestelijke richting. Rond het kasteelpark liggen akker- en weilanden met een open karakter wat het zicht naar en vanuit het kasteel vrijwaart. Ook de gekasseide Jacquetbosstraat behoort tot de ankerplaats.


ID: 302233 | Landschappelijk element

Kasseiweg Jacquetbosstraat

Jacquetbosstraat (Spiere-Helkijn)
De Jacquetbosstraat is tussen het kruispunt met de J. Lefebvrelaan en de Pijpestraat over een lengte van ongeveer 715 meter verhard met porfierkasseien en moet minstens gesitueerd worden in de tweede helft van de 19de eeuw.


ID: 306522 | Landschappelijk element

Wolvenweg

Wolvenweg (Tervuren)
Deels gekasseide holle weg die de zuidwestelijke begrenzing vormt van het Kasteel de Robiano en van oudsher deel uitmaakt van de verbinding tussen Tervuren en Overijse. De weg was wegens zijn pittoresk karakter veelvuldig het onderwerp van de schilders van de school van Tervuren (circa 1870).


ID: 87150 | Landschappelijk element

Kasseiweg Kanegem-Aarsele

Jules Van Ooststraat , Neringenstraat (Tielt)
Landelijke verbindingsweg tussen de dorpskernen van Kanegem en Aarsele. Circa 2 km lange rechte weg, die de vallei van de Neringbeek doorsnijdt, op grondgebied van Kanegem en Aarsele, in de Aarseelse dorpskern doorlopend in een stuk van de Jules Van Ooststraat.


ID: 307692 | Landschappelijk element

Kasseiweg Aststraat-Astveld

Aststraat, Astveld (Tienen)
Kasseiweg in Tiense kwartsiet en porfier ter hoogte van het ommuurde kasteel van Ast. Porfier overweegt als wegverharding. Op de topografische kaart van 1893 staat de weg ingekleurd als een buurtweg met kassei, in 1866 nog niet.


ID: 307691 | Landschappelijk element

Kasseiweg Baroniestraat

Baroniestraat (Tienen)
De huidige Baroniestraat is een samenvoeging van twee stukken buurtweg, namelijk de Tiensebaan (buurtweg nr. 8 of Langestraat in 1841) en de Baroniestraat (buurtweg nr. 1 of ‘chemin des Wallons’). In 1866 al behoorden beide buurtwegen tot een gekasseide verbindingsweg tussen Outgaarden-Goetsenhoven en Meer.


ID: 308008 | Landschappelijk element

Kasseiweg Billighoutstraat

Billighoutstraat (Tienen)
De Billighoutstraat loopt in het noorden van het gehucht Breisem en leidt naar de gelijknamige vierkantshoeve uit de 18de eeuw. De kasseiweg bestaat uit porfier en Tiense kwartsiet en heeft deels het karakter van een holle weg. De toegangsweg tot de hoeve dateert uit eind 18de of begin 19de eeuw en vervangt de oorspronkelijke toegang ten zuidwesten van de hoeve.


ID: 308009 | Landschappelijk element

Kasseiweg Denneboomweg

Denneboomweg (Tienen)
De Denneboomweg is een landbouwweg die dwars over de kouter van Vissenaken loopt. De weg is gekasseid met porfier en Tiense kwartsiet inclusief de boordstenen. Voorbij de picknickbank is de kasseiweg heraangelegd in Tiense kwartsiet met hergebruik van de oorspronkelijke kasseien. De originele boordstenen zijn vervangen door langsstroken in beton. De Denneboomweg is een exploitatieweg die werd aangelegd in de 19de eeuw in functie van de ontsluiting van de uitgestrekte akkers tussen Vissenaken en Breisem.


ID: 307689 | Landschappelijk element

Kasseiwegen Konijnenbergstraat, Druivenweg en Motstraat

Druivenweg, Motstraat (Tienen)
Deze cluster bestaat uit drie aansluitende wegen in de dorpskern van Goetsenhoven: Konijnenbergstraat, Druivenweg en Motstraat. Twee van deze wegen zijn hoofdzakelijk met kasseien van Tiense kwartsiet verhard. Kenmerkend voor Goetsenhoven zijn de brede kasseiwegen, met betonnen langsstroken afgeboord.