Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

395 resultaten


ID: 76744 | Bouwkundig element

Kasteelhoeve van het kasteel van Walfergem

Wolfrot 23 (Asse)
Naar verluidt voormalige kasteelhoeve van het kasteel van Walfergem, heden ingericht als manege 't Hof.


ID: 79295 | Bouwkundig element

Kasteelhoeve

Doorniksesteenweg 314 (Avelgem)
Historische 18-de eeuwse hoeve zogenaamd "Kasteelhoeve", heden ingericht als feestzaal. Aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843) met grosso modo gelijke opstelling. Verankerde bakstenen hoevegebouwen onder snijdende pannen zadeldaken. Gewitte erfgevels. Stalgebouw met aansluitend poortgebouw, schuur, voormalige paardenstal, voormalige ast, schuur.


ID: 88986 | Bouwkundig element

Bijgebouwen bij kasteeldomein Lippensgoed

Bulscampveld 3 (Beernem)
Ommuurde tuin met een grote verzameling aan kruiden. Centraal staat een serre, volgens het kadaster daterend van 1889. Hoevegebouwen met voorliggend ommuurd erf. Gebouwen met een T-vormige opstelling. In 1893 wordt de woning gedeeltelijk afgebroken en in zuidoostelijke richting uitgebreid met een koetshuis en een windmolen. Haaks erop gebouwde vleugel van 1893. Watertoren, volgens het kadaster daterend van 1893.


ID: 89373 | Bouwkundig element

Neerhof bij het Galgeveldkasteeltje

Galgeveld 60 (Beernem)
Langgevelhoeve gelegen binnen een omwalling met het kasteel Galgenveld. Het perceel wordt vooraan afgebakend door een betonnen afsluiting en aan de achterzijde door een bakstenen tuinmuur horende bij het kasteel. Fasegewijs tot stand gekomen: het volume is opgetekend op de Ferrariskaart van 1770-1778. Verankerde en witbeschilderde baksteenbouw met gepekte plint. Geheel van negen traveeën en een bouwlaag onder een doorlopend pannen zadeldak.


ID: 89418 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein de Lanier

Maria-Aaltersteenweg 33-34, 35, 33A (Beernem)
Kasteeldomein met omwald kasteel bereikbaar via een toegangsbrug en jachtwachterwoning met wagenhuis. Kasteelhoeve met schuur waarin een smidse en aardappel- en fruitkelder bewaard zijn. Ommuurde moestuin met hek, serres, bergplaats en kippenhok en omhaagde hoogstamboomgaard ten zuiden. Parkaanleg in landschappelijke stijl met tot vijver omgevormde walgracht met tuinbruggen, tuinbeeld, ijskelder, gazons, solitaire bomen en bomengroepen, struikenmassieven en parkbos. Domein verbonden met de omgeving door dreven en toegankelijk via hekken en hekpijlers.


ID: 89304 | Bouwkundig element

Boerenwoningen horend bij kasteel De Wapenaer

Ruweschuurstraat 7-9 (Beernem)
Woningen horend bij kasteel De Wapenaer. Het huidige kasteel werd gebouwd ter vervanging van het oude buitengoed dat in nummer 9 was ondergebracht. Samenstel van twee lage woningen onder verspringend pannen zadeldak. Vermoedelijk met oude kern teruggaand tot de 18de eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevels met witbeschilderde voorgevels boven een gepekte plint. In de voortuin van nummer 9 bevindt zich een aardappelkelder.


ID: 89077 | Bouwkundig element

Hoeve bij kasteel Hulstlo

Sint-Jorisstraat 84 (Beernem)
Hoeve oorspronkelijk horend bij het kasteel Hulstlo en bestaande uit een woonhuis met geïntegreerde stal en een vrijstaande schuur rond een deels gekasseid en deels met gras begroeid erf. Staat samen met het kasteel weergegeven op de kaart van Ferraris van 1770-1778.


ID: 89093 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Bloemendale

Stationsstraat 62, 70, Wellingstraat 34 (Beernem)
Kasteel gebouwd in 1878 naar ontwerp van architect Louis Delacenserie, geïnspireerd op de Brugse baksteengotiek en de traditionele bak- en zandsteenstijl. Omgevend park in landschappelijke stijl met hoofdtoegang via de Wellingstraat, met neerhof, paardenstallen, koetshuis en recentere villa's waaronder een dokterspraktijk.


ID: 89094 | Bouwkundig element

Neerhof, koetshuis en paardenstal van kasteel Bloemendale

Wellingstraat 34 (Beernem)
Hoeve met U-vormige opstelling volgens het kadaster fasegewijs tot stand gekomen: twee parallelle vleugels gebouwd circa 1877 als schuur en stal deel uitmakend van het naastliggende woonhuis, later kasteel. In 1900 wordt tussen beide volumes een woonhuis gebouwd en de schuur en stal worden vanaf dan gebruikt als koetshuis. Paardenstal/koetshuis; volgens het kadaster gebouwd in 1938 als koetshuis.


ID: 11771 | Bouwkundig element

Kasteel en boerderij Diepevoort

Antwerpseweg 39-41 (Beerse)
Neogotisch kasteeltje met bijhorende boerderij, opgetrokken in 1922-1923, in opdracht van R. Emsens, die hier een uitgestrekt domein had gekocht.