Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

36 resultaten


ID: 74352 | Bouwkundig element

Kerkhof van Lozer

Lozerstraat 16B (Kruisem)
Het kerkhof van Lozer werd aangelegd achter de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, op grond geschonken door de familie della Faille en gewijd in 1857.


ID: 89783 | Bouwkundig element

Gemeentelijke Begraafplaats

Kasteelstraat (Kuurne)
Dieper in gelegen omhaagde begraafplaats op rechthoekige plattegrond, aangelegd tussen 1963 en 1964, ter vervanging van het oude kerkhof dat rondom de Sint-Michielskerk was gelegen (zie Marktplaats).  De begraafplaats is bereikbaar via een korte geasfalteerde laan met haag en meidoorn.


ID: 201443 | Bouwkundig element

Gemeentelijke begraafplaats

Ingelmunstersestraat 4 (Lendelede)
Gemeentelijke begraafplaats, aangelegd in 1883-1884, verruimd in het tweede kwart van de 20ste eeuw en opnieuw uitgebreid in 1993.


ID: 42148 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Keizersberg

Mechelsestraat 202 (Leuven)
Gesitueerd aan de noordrand van de Leuvense binnenstad, maakt de Keizersberg deel uit van de zuidelijke heuvels van het Hageland die de stad ten noorden, van west naar oost, omringen en gekenmerkt zijn door steile hellingen en plateauvormige heuveltoppen.


ID: 1561 | Bouwkundig element

Stedelijke begraafplaats

Ziekebeemdenstraat (Mechelen)
Aangelegd ingevolge het edict van 26 juni 1784 dat het begraven binnen de steden verbood; de inhuldiging van de huidige begraafplaats dateert van 2 juli daaropvolgend. Later uitgebreid, onder meer in 1860 naar de Kleine Nieuwendijkstraat toe met een concentrisch-geometrisch patroon naar ontwerp van stadsarchitect F.J. Bouwens. De symmetrische aanleg van het oude gedeelte vertrekt vanuit de kapel, gelegen in het midden van een in kwartieren verdeeld vierkant en omringd door drie concentrische, octogonaal verlopende lanen. Oude kapel met neoromaanse en neobyzantijnse inslag van circa 1907. Op de begraafplaats bevindt zich ook een Belgisch militair ereperk.


ID: 71020 | Bouwkundig element

Duitse militaire begraafplaats Menen-Wald

Groenestraat 352 (Menen), Kruisstraat (Wevelgem)
Duitse militaire begraafplaats op grondgebied van Menen-Wevelgem. Het betreft één van de vier grote Duitse verzamelbegraafplaatsen in Vlaanderen, met bijna 48.000 doden uit de Eerste Wereldoorlog. De begraafplaats wordt onder meer gekenmerkt door een breukstenen muur aan straatzijde met een toegangsgebouw uit rode baksteen, afgesloten met een kunstig smeedijzeren hek, een geplaveid pad en een centrale kapel uit bruinroze zandsteen. De graven, afgedekt met vierkante granieten tegels, liggen verdeeld over vijftien perken en worden afgewisseld met lage kruisjes uit zwarte basaltlava. Opgaande bomen, hagen en struiken tooien het geheel.


ID: 54920 | Bouwkundig element

Begraafplaats van Middelkerke

Franciscus Dierendonckstraat (Middelkerke)
Begraafplaats van Middelkerke, opgevat als een omhaagde rechthoekige begraafplaats geaxeerd op centrale laan met calvarie. Ten westen van deze laan, geelbakstenen kapel uit de jaren 1920 en begraafplaats voor de Belgische oud-strijders.


ID: 80768 | Bouwkundig element

Parochiekerk Sint-Trudo met ommuurd kerkhof en grafkapel

Pastorijstraat (Peer)
Zuidwest-noordoost georiënteerd neogotisch bedehuis van 1896-98, met toren van het vroegere bedehuis in Kempische baksteengotiek. Kerkhofkapel en -muur dateren van het einde van de 19de eeuw.


ID: 211763 | Bouwkundig element

Gemeentelijke Begraafplaats

Koolskampstraat (Pittem)
Gelegen ten westen van de dorpskern. Ingewijd in 1807, ter vervanging van het oude kerkhof dat rondom de kerk gelegen was. In 1886 wordt een oudere calvarie uit 1828 vervangen door een beeldhouwwerk door de Brugse Hendrik Pickery. In 1899 wordt een kerkhofkapel gebouwd.


ID: 23309 | Bouwkundig element

Gemeentelijke begraafplaats

Kwadestraat (Roeselare)
Omhaagde gemeentelijke begraafplaats uit de 19de eeuw. Dambordschema met middenas waarlangs de belangrijkste grafmonumenten en -kapellen zijn geplaatst, onder meer arduinen grafmonumenten voornamelijk uit de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Sierlijk uitgewerkte ijzeren toegangspoort tussen twee arduinen pijlers met bolbekroning; rechts, geflankeerd door eenvoudig bakstenen kapelletje op rechthoekig grondplan.