194 resultaten


ID: 217148 | Bouwkundig element

Atelier en woning van beeldhouwer Eduard Deckers

Generaal Capiaumontstraat 24 (Antwerpen)
Beeldhouwer Eduard Deckers verhuist rond 1910 zijn woning en atelier naar de nieuwe wijk Zurenborg, die toen populair was bij kunstenaars. Wellicht tekende hij zelf het eclectische ontwerp voor zijn nieuwe woning.


ID: 217149 | Bouwkundig element

Kunstenaarswoning Alfons Van Beurden

Generaal Capiaumontstraat 25 (Antwerpen)
Beeldhouwer Jan Baptist Kerckx liet in 1911 deze woning bouwen voor zijn dochter en haar echtgenoot, kunstenaar Alfons Van Beurden. Ontwerper van dienst was de schoonzoon van Kerckx en de broer van Alfons, architect John Van Beurden.


ID: 217151 | Bouwkundig element

Woning van beeldhouwer Karel-Jan Kerckx

Generaal Capiaumontstraat 27 (Antwerpen)
Beeldhouwer Jan Baptist Kerckx liet deze woning in 1913 bouwen voor zijn zoon Karel-Jan, die eveneens beeldhouwer was. Ontwerper van dienst was de schoonzoon van Kerckx, architect John Van Beurden.


ID: 4029 | Bouwkundig element

Hooghuis

Grote Goddaard 30 (Antwerpen)
Voormalige huizen "Rupelmonde" en "Spaensch Oorkussen" die opklimmen tot de tweede helft van de 16de eeuw, en in 1695 werden samengevoegd en verhoogd door het Bontwerkersgilde. Neorococo-poortje door Jules Hofman uit 1890.


ID: 11123 | Bouwkundig element

Huis De Reyger, woning en atelier van Josuë  Dupon

Guldenvliesstraat 40-42 (Antwerpen)
Woonhuis en atelier van beeldhouwer Josuë Dupont, een West-Vlaming die zich na zijn studies aan de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen vestigde. De woning werd in 1898 ontworpen door architect Jules Hofman.


ID: 304085 | Bouwkundig element

Kunstenaarswoning Richard Baseleer

Haantjeslei 168 (Antwerpen)
Kunstenaarswoning in neotraditionele stijl naar een ontwerp door de architecten Florent Vaes en Joan Coninck Westenberg uit 1911. Opdrachtgever was de kunstschilder en aquarellist Richard Baseleer (Antwerpen, 1867-Genève, 1951), die naam verwierf als ‘schilder van de Beneden-Schelde’.


ID: 304086 | Bouwkundig element

Kunstenaarswoning Félix Gogo

Haantjeslei 170 (Antwerpen)
Kunstenaarswoning in neotraditionele stijl, opgetrokken naar een ontwerp door de architect John Van Beurden uit 1912. Opdrachtgever was de kunstschilder Félix Gogo (Antwerpen, 1872-Antwerpen, 1953), aannemer van de bouw was Charles Vermuyten uit Berchem.


ID: 6840 | Bouwkundig element

Kunstenaarswoning en -atelier Arthur Pierre

Haringrodestraat 113-115 (Antwerpen)
Kunstenaarswoning (Haringrodestraat 115) en -atelier (Haringrodestraat 113), in 1903 gebouwd in opdracht van de beeldhouwer Arthur Pierre. Henri Verbuecken tekende het ontwerp van de woning, Pierre zelf het ontwerp van het atelier. Een bouwdossier werd niet teruggevonden.


ID: 6852 | Bouwkundig element

Kunstenaarswoning Gerard Portielje

Harmoniestraat 78 (Antwerpen)
Kunstenaarswoning in eclectische stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag, gebouwd in opdracht van Gerard Portielje, naar een ontwerp door de architect Isidore Smets uit 1887. De woning Portielje vormde het linker pand van een geheel van twee sterk verwante woningen, die kort na elkaar tot stand kwamen. Het rechter pand, gebouwd in opdracht van de heer Goethals, werd in 1952 ingrijpend verbouwd.


ID: 214148 | Bouwkundig element

Modernistische tweewoonst

Hazelarenstraat 16, Hortensiastraat 2 (Antwerpen)
Modernistisch geheel van twee gekoppelde woningen, gebouwd in opdracht van de zussen Gabrielle en Henriette Nyssens, naar een ontwerp door de architecten Alfred Portielje en Jan De Braey uit 1931. Ingeplant op de hoek van de Hortensiastraat vormt het linker pand een burgerhuis, en het beduidend grotere rechter pand een kunstenaarswoning.