193 resultaten


ID: 200966 | Bouwkundig element

Belgische militaire begraafplaats

Kerkstraat zonder nummer (De Panne)
Pas in januari 1918 kwam de huidige begraafplaats tot stand, met een militair en een burgerlijk gedeelte.


ID: 200974 | Bouwkundig element

Adinkerke Military Cemetery

Kromfortstraat zonder nummer (De Panne)
De begraafplaats Adinkerke Military Cemetery werd in de periode juni - november 1917 aangelegd. Maar ook later, tot aan het einde van de oorlog, werden hier nog graven toegevoegd. Daarnaast liggen er nog 95 doden uit de Tweede Wereldoorlog.


ID: 135147 | Landschappelijk geheel

Koekelarebos, Praatbos en kasteeldomein Ter Heyde

Vladslo (Diksmuide), Bovekerke, Koekelare (Koekelare)
Deze ankerplaats is gelegen op een uitloper van het plateau van Wijnendale. Het omvat de boscomplexen van het Praatbos en de bossen rond Koekelare-Pottebezem met het bijhorende bosarboretum dat kort na de Tweede Wereldoorlog werd aangelegd. Het arboretum omvat een uitgebreide collectie park- en bosbomen in diverse soorten en variëteiten. Het vertoont een opvallend grondplan met polygonale structuur. In de ankerplaats liggen heel wat brongebieden van beken (Kamarde-, Kasteel- en Westbeek). Rond de brongebieden en in de valleien liggen vaak enkele bospercelen tussen een mozaïek van wei- en akkerlanden. In het Praatbos zijn nog enkele relicten van de Eerste Wereldoorlog waaronder een Duitse begraafplaats, enkele bunkers en een Duits oorlogsgedenkteken. Het zuidelijk gelegen kasteeldomein Ter Heyde ligt ingebed in een bos op het bronniveau van de Kasteelbeek.


ID: 78564 | Bouwkundig element

Duitse militaire begraafplaats

Houtlandstraat zonder nummer (Diksmuide)
* Duitse militaire begraafplaats, zogenaamd "DEUTSCHER SOLDATENFRIEDHOF VLADSLO 1914-1918" (cf. bronzen gedenkplaat toegangsgebouw), met beeldengroep “Treurend Ouderpaar” van Käthe Kollwitz, beschermd als monument bij M.B. van 18.03.1997.


ID: 78570 | Bouwkundig element

Duitse militaire constructie van de Eerste Wereldoorlog

Houtlandstraat zonder nummer (Diksmuide)
Duitse militaire constructie en waterput van de Eerste Wereldoorlog


ID: 78289 | Bouwkundig element

Belgische militaire begraafplaats

Keiemdorpstraat zonder nummer (Diksmuide)
Militaire begraafplaats na de Eerste Wereldoorlog aangelegd en in 1925 ingehuldigd. Toegang op de westelijke hoek via een nieuwe metalen poort gevat tussen arduinen pijlers met bronzen platen met het opschrift "CIMITIÈRE MILITAIRE DE KEYEM" en "MILITAIR KERKHOF VAN KEYEM".


ID: 52386 | Bouwkundig element

Begraafplaats van het Gemenebest

Twee Boompjes zonder nummer (Geel)
Begraafplaats voor Britse en Canadese soldaten die sneuvelden bij de oversteek van het kanaal Schelde-Maas en bij latere operaties door het Tweede Britse leger.


ID: 200660 | Bouwkundig element

Belgische militaire begraafplaats

Liniestraat zonder nummer (Halen)
De beboomde begraafplaats wordt afgesloten door een straathek op bakstenen voet met dekstenen en gootmonden van blauwe hardsteen. Een afgeronde, ontdubbelde trappenpartij met 4 treden leidt naar de hoger gelegen dodenakker met sobere aanleg.


ID: 303159 | Landschappelijk element

Belgische militaire begraafplaats

Liniestraat zonder nummer (Halen)
Militaire Begraafplaats uit 1914-1918, naar aanleiding van de 25ste herdenking van de wereldoorlog, in 1939 heraangelegd.


ID: 205019 | Bouwkundig element

New British Cemetry

Deerlijksesteenweg zonder nummer (Harelbeke)
Harlebeke New British Cemetry. Brits oorlogskerkhof beheerd door de Commonwealth War Graves Commission. Begraafplaats naar het ontwerp van architect W.H. Cowlishaw (1870–1957), die over de 200 begraafplaatsen ontwierp.