193 resultaten


ID: 201033 | Bouwkundig element

Britse militaire begraafplaats Cabin Hill Cemetery

Waterputstraat zonder nummer (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats, tijdens de Eerste Wereldoorlog aangelegd langs de Waterputstraat, op ongeveer 2 kilometer ten zuidoosten van Wijtschate.


ID: 201043 | Bouwkundig element

Britse militaire begraafplaats Wytschaete Military Cemetery

Wijtschatestraat zonder nummer (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats, na de Eerste Wereldoorlog aangelegd langs de Wijtschatestraat, op 350 meter ten westen van Wijtschate.


ID: 201038 | Bouwkundig element

Britse militaire begraafplaats R.E. Farm Cemetery

Wulvergemstraat zonder nummer (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats, tijdens de Eerste Wereldoorlog aangelegd nabij een hoeve langs de Wulvergemstraat 36, op 2,5 kilometer ten zuidwesten van Wijtschate.


ID: 201020 | Bouwkundig element

Britse militaire begraafplaats Maple Leaf Cemetery

Zakstraat zonder nummer (Heuvelland)
Britse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog, op het gehucht Le Romarin, op drie kilometer ten zuiden van Nieuwkerke, vlak tegen de Franse grens.


ID: 50912 | Bouwkundig element

Duitse militaire begraafplaats

Beverenstraat zonder nummer (Hooglede)
Duitse militaire begraafplaats 1914-1918: in 1917 ontstaat het Ehrenfriedhof Hooglede Ost.


ID: 135148 | Landschappelijk geheel

Houthulstbos

Houthulst (Houthulst), Langemark, Poelkapelle (Langemark-Poelkapelle), Staden (Staden)
Het Houthulstbos bevindt zich op een interfluviale kam tussen het bekken van de Blankaart en het bekken van de Ieperlee en het Engelendelft. Eertijds strekte het Houthulstbos, ook bekend als het Vrijbos, zich uit tussen Diksmuide, Ieper, Roeselare en Torhout. De graven van Vlaanderen beheerden het deel ten noorden van de Korverbeek en de Franse Abdij van Corbie het deel ten zuiden ervan. Verspreid komt nog heidevegetatie voor die een relict vormt van de vegetatie in het voormalige veldgebied. In het huidige bos is de rechtlijnige, geometrische aanleg nog goed herkenbaar met nog enkele dreven. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vormde dit bos een belangrijk strategisch punt voor de Duitsers. Na de Eerste Wereldoorlog schoot er zo goed als niets meer over van het bos, maar werd het toch opnieuw aangeplant.


ID: 300141 | Landschappelijk geheel

De Ieperlee, het kanaal Ieper-IJzer en de Martjesvaart

Merkem (Houthulst), Boezinge, Brielen, Ieper, Zuidschote (Ieper), Bikschote (Langemark-Poelkapelle), Noordschote (Lo-Reninge)
Dit gebied wordt gevormd door een tweetal gekanaliseerde waterlopen, de Ieperlee en de Martjesvaart. De Ieperlee is tegenwoordig een kleine waterloop die niet overal in het landschap even duidelijk zichtbaar is. Toch kent het een lange geschiedenis die sterk samenhangt met de ontwikkeling van de stad Ieper. Bij Drie Grachten stroomt de Ieperlee in het Kanaal Ieper-Ijzer (soms ook Ieperleekanaal genoemd), dat sinds lange tijd de scheepvaartfunctie van de Ieperlee overgenomen heeft en nu het meest opvallende landschapselement binnen deze ankerplaats is. Bij Drie Grachten stroomt tevens de Martjesvaart in het kanaal. Deze vaart is een gekanaliseerde waterloop die tot het grondgebied Merkem behoorde. Bij het dorp Merkem vormen het kasteel en park van de familie de Coninck de Merckem een belangrijk historisch en landschappelijk geheel.


ID: 79445 | Bouwkundig element

Belgische militaire begraafplaats Houthulst

Poelkapellestraat zonder nummer (Houthulst)
Belgische militaire begraafplaats, gelegen aan de rand van het "Bos van Houthulst" en in de nabijheid van het militair domein van Houthulst/ Poelkapelle.


ID: 301113 | Landschappelijk geheel

Slagveld Pilkem Ridge

Boezinge, Sint-Jan (Ieper), Poelkapelle (Langemark-Poelkapelle)
Dit gebied omvat Slagveld van Pilkem Ridge met verspreide militaire begraafplaatsen ten noorden van Ieper en ten oosten van het Kanaal Ieper-IJzer. Tot de kern van het gebied behoort het deel van het slagveld uit de Eerste Wereldoorlog dat met de eerste dodelijke gasaanval (22-23 april 1915) in de militaire geschiedenis wordt geassocieerd. In de chronologie van de Eerste Wereldoorlog dateert dit slagveld uit de periode 1915-1917, die de tijd tussen de tweede en derde slag om Ieper omspant. Ruim twee jaar bleef de frontlijn hier liggen. Ten noorden van deze ankerplaats vormde een waterlijn of overstroomde zone de scheiding tussen de geallieerde en Duitse troepen. Het front volgde de oevers van het kanaal Ieper-IJzer. Pas vanaf kilometerpaal 4 aan het Kanaal Ieper-IJzer verliet het de kanaalzone en liep het front verder over land.


ID: 135153 | Landschappelijk geheel

Galgebossen en kasteeldomeinen van Elverdinge en Vlamertinge

Elverdinge, Vlamertinge (Ieper), Poperinge (Poperinge)
De ankerplaats ligt op het interfluvium tussen het bekken van de Poperingevaart (en Robaartsbeek) en het bekken van de Grote Kemmelbeek. De Galgebossen zijn een restant van een groot en uitgestrekt vroeg-middeleeuws bos tussen Watou en Beselare. Ze bestaan uit loofbomen met gedeeltelijk hakhout en middelhout; het bos zelf wordt doorsneden door een geometrisch patroon van onverharde wegen. In de oostelijke helft liggen voornamelijk akkers. In de valleien begeleidt een lint van weilanden de beken. De Robaartbeek en de Grote Kemmelbeek hebben een zeer natuurlijke meanderende loop die soms diep ingesneden is. Verspreid in het landschap liggen enkele grote gave hoeves bestaande uit losstaande gebouwen, soms een restant van een walgracht. De kasteeldomeinen van Elverdinge en Vlamertinge aansluitend bij hun respectievelijke dorpskernen liggen binnen het gebied.