193 resultaten


ID: 201033 | Bouwkundig element

Britse militaire begraafplaats Cabin Hill Cemetery

Waterputstraat zonder nummer (Heuvelland)
Cabin Hill Cemetery werd in juni 1917 aangelegd. De naam verwijst naar een herdershut die er vlakbij stond. Er liggen 67 militairen begraven. De inrichting is van de hand van N.A. Rew. Cabin Hill Cemetery is een kleine begraafplaats (380m²), die te bereiken is via een 100m lang graspad. De begraafplaats heeft een min of meer rechthoekige vorm en wordt deels omgeven door een bakstenen muur afgedekt met witte natuurstenen platen, deels door een haag (beuk). Het toegangshekken wordt geflankeerd door 2 pijlers uit witte natuursteen met het opschrift: 'Cabin Hill Cemetery 1917-1918'. Rechts van de toegang ligt de drietalig landplaat op een schuine, lage tafel. Het ‘Cross of Sacrifice’ is van het kleinste type (A1). In de hoek staat een bakstenen dienstgebouwtje, afgesloten met houten deur. Scott Michael, The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient. Norwic


ID: 201043 | Bouwkundig element

Britse militaire begraafplaats Wytschaete Military Cemetery

Wijtschatestraat zonder nummer (Heuvelland)
Wytschaete Military Cemetery werd na de oorlog aangelegd door de concentratie van verspreide graven en de ontruiming van kleinere begraafplaatsen rond Wijtschate.


ID: 201038 | Bouwkundig element

Britse militaire begraafplaats R.E. Farm Cemetery

Wulvergemstraat zonder nummer (Heuvelland)
De ‘1st Dorsets’ begonnen er in december 1914 een begraafplaats (‘No. 1’) aan de oostzijde van de boerderij. In januari 1915 begon hetzelfde bataljon een tweede begraafplaats aan te leggen (‘No. 2’) ten westen van de boerderij. Na de oorlog werd ‘No. 2’ ontruimd en overgebracht naar ‘No. 1’, samen met nog 1 veldgraf. Nu zouden er 132 doden uit het Verenigd Koninkrijk begraven liggen. De begraafplaats is ontworpen door W.C. Von Berg. Via een smeedijzeren toegangshek en een graspad kan de begraafplaats bereikt worden. De eigenlijke begraafplaats neemt de vorm aan van een vierkant en is 1359m² groot. Het terrein helt lichtjes af en wordt omgeven door een bakstenen muur afgedekt met witte natuursteen, die vrij hoog wordt daar waar het terrein afhelt. Het ‘Cross of Sacrifice’ (type A1) staat links in de hoek. Bij de toegang zijn de drie landplaten terug te vinden, ev


ID: 201020 | Bouwkundig element

Britse militaire begraafplaats Maple Leaf Cemetery

Zakstraat zonder nummer (Heuvelland)
De aanleg van Maple Leaf Cemetery startte in december 1914. Op Maple Leaf Cemetery liggen volgens het huidige register 176 militairen begraven. De begraafplaats is ontworpen door G.H. Goldsmith. De begraafplaats heeft een oppervlakte van circa 1085 vierkante meter met een langwerpig grondplan. Ze wordt omheind door een rode bakstenen muur, afgedekt met witte natuursteen. Aan de oostzijde wordt de begraafplaats afgebakend door struiken (Portugese laurierkers) en een gracht. In de zuidwestelijke hoek is een geplaveid toegangsgedeelte met 2 witstenen paaltjes tussen hogere en hoekige bakstenen muren, afgewerkt met witte natuursteen, met het opschrift ‘Maple Leaf Cemetery 1914-1917’. Vooraan in de muur zijn de landplaten gegrift. Rechts van de toegang staat het ‘Cross of Sacrifice’ (type A1). Links tegen de muur is een metalen informatieplaat bevestigd op een lage schuine tafel. Op


ID: 50912 | Bouwkundig element

Duitse militaire begraafplaats

Beverenstraat zonder nummer (Hooglede)
Duitse militaire begraafplaats 1914-1918: in 1917 ontstaat het Ehrenfriedhof Hooglede Ost.


ID: 135148 | Landschappelijk geheel

Houthulstbos

Houthulst (Houthulst), Langemark, Poelkapelle (Langemark-Poelkapelle), Staden (Staden)
Het Houthulstbos bevindt zich op een interfluviale kam tussen het bekken van de Blankaart en het bekken van de Ieperlee en het Engelendelft. Eertijds strekte het Houthulstbos, ook bekend als het Vrijbos, zich uit tussen Diksmuide, Ieper, Roeselare en Torhout. De graven van Vlaanderen beheerden het deel ten noorden van de Korverbeek en de Franse Abdij van Corbie het deel ten zuiden ervan. Verspreid komt nog heidevegetatie voor die een relict vormt van de vegetatie in het voormalige veldgebied. In het huidige bos is de rechtlijnige, geometrische aanleg nog goed herkenbaar met nog enkele dreven. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vormde dit bos een belangrijk strategisch punt voor de Duitsers. Na de Eerste Wereldoorlog schoot er zo goed als niets meer over van het bos, maar werd het toch opnieuw aangeplant.


ID: 300141 | Landschappelijk geheel

De Ieperlee, het kanaal Ieper-IJzer en de Martjesvaart

Merkem (Houthulst), Boezinge, Brielen, Ieper, Zuidschote (Ieper), Bikschote (Langemark-Poelkapelle), Noordschote (Lo-Reninge)
Dit gebied wordt gevormd door een tweetal gekanaliseerde waterlopen, de Ieperlee en de Martjesvaart. De Ieperlee is tegenwoordig een kleine waterloop die niet overal in het landschap even duidelijk zichtbaar is. Toch kent het een lange geschiedenis die sterk samenhangt met de ontwikkeling van de stad Ieper. Bij Drie Grachten stroomt de Ieperlee in het Kanaal Ieper-Ijzer (soms ook Ieperleekanaal genoemd), dat sinds lange tijd de scheepvaartfunctie van de Ieperlee overgenomen heeft en nu het meest opvallende landschapselement binnen deze ankerplaats is. Bij Drie Grachten stroomt tevens de Martjesvaart in het kanaal. Deze vaart is een gekanaliseerde waterloop die tot het grondgebied Merkem behoorde. Bij het dorp Merkem vormen het kasteel en park van de familie de Coninck de Merckem een belangrijk historisch en landschappelijk geheel.


ID: 79445 | Bouwkundig element

Belgische militaire begraafplaats

Poelkapellestraat zonder nummer (Houthulst)
Belgische militaire begraafplaats, gelegen aan de rand van het "Bos van Houthulst" en in de nabijheid van het militair domein van Houthulst/ Poelkapelle.


ID: 301113 | Landschappelijk geheel

Slagveld Pilkem Ridge

Boezinge (Ieper), Poelkapelle (Langemark-Poelkapelle)
Dit gebied omvat Slagveld van Pilkem Ridge met verspreide militaire begraafplaatsen ten noorden van Ieper en ten oosten van het Kanaal Ieper-IJzer. Tot de kern van het gebied behoort het deel van het slagveld uit de Eerste Wereldoorlog dat met de eerste dodelijke gasaanval (22-23 april 1915) in de militaire geschiedenis wordt geassocieerd. In de chronologie van de Eerste Wereldoorlog dateert dit slagveld uit de periode 1915-1917, die de tijd tussen de tweede en derde slag om Ieper omspant. Ruim twee jaar bleef de frontlijn hier liggen. Ten noorden van deze ankerplaats vormde een waterlijn of overstroomde zone de scheiding tussen de geallieerde en Duitse troepen. Het front volgde de oevers van het kanaal Ieper-IJzer. Pas vanaf kilometerpaal 4 aan het Kanaal Ieper-IJzer verliet het de kanaalzone en liep het front verder over land.


ID: 135153 | Landschappelijk geheel

Galgebossen en kasteeldomeinen van Elverdinge en Vlamertinge

Elverdinge, Vlamertinge (Ieper), Poperinge (Poperinge)
De ankerplaats ligt op het interfluvium tussen het bekken van de Poperingevaart (en Robaartsbeek) en het bekken van de Grote Kemmelbeek. De Galgebossen zijn een restant van een groot en uitgestrekt vroeg-middeleeuws bos tussen Watou en Beselare. Ze bestaan uit loofbomen met gedeeltelijk hakhout en middelhout; het bos zelf wordt doorsneden door een geometrisch patroon van onverharde wegen. In de oostelijke helft liggen voornamelijk akkers. In de valleien begeleidt een lint van weilanden de beken. De Robaartbeek en de Grote Kemmelbeek hebben een zeer natuurlijke meanderende loop die soms diep ingesneden is. Verspreid in het landschap liggen enkele grote gave hoeves bestaande uit losstaande gebouwen, soms een restant van een walgracht. De kasteeldomeinen van Elverdinge en Vlamertinge aansluitend bij hun respectievelijke dorpskernen liggen binnen het gebied.