Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

2781 resultaten


ID: 300029 | Landschappelijk element

Kasteeldomein Hof van Veltwijck

Veltwijcklaan 27 (Antwerpen)
Het kasteeldomein van het Hof van Veltwijck bestaat uit een gebouwencomplex in traditionele bak- en zandsteenstijl, gelegen binnen een rechthoekig omgracht landschapspark (binnenpark), en een buitenpark met gekasseide lindedreef.


ID: 214773 | Bouwkundig element

Commandobunker Civiele Bescherming

Willem Lepelstraat (Antwerpen)
Deze massieve, betonnen commandobunker is gelegen middenin het complex met sociale woningen op het bouwblok tussen de Kloosterstraat, Prekersstraat, Willem Lepelstraat en Van Craesbeeckstraat. De constructie dateert uit de periode na de Tweede Wereldoorlog, gekenmerkt door de politieke spanningen tussen oost en west.


ID: 4733 | Bouwkundig element

Kantoorgebouw en burchtmuur

Zakstraat 6 (Antwerpen)
Pand in neotaditionele stijl oorspronkelijk onderdeel van het Helvetiahuis op de hoek van Jordaenskaai en Vleeshuisstraat, gebouwd in opdracht van Johann Daniel Steinmann, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1904. Herstel van oorlogsschade door de architect Jan Goos in 1953.


ID: 301781 | Bouwkundig element

Bunker

Zandvlietse Dorpstraat 55 (Antwerpen)
Deze begroeide bunker is samen met twee kleinere exemplaren opgericht achter de huizen van Zandvlietse Dorpstraat nummers 51 tot 55.


ID: 301766 | Bouwkundig element

Bunker

Zuidhavendijk (Antwerpen)
Deze begroeide bunker is samen met het exemplaar aan de dijk van de Conterscherp opgericht in 1917.


ID: 135399 | Landschappelijk geheel

Bouvelobos en Hemsrode

Anzegem, Gijzelbrechtegem (Anzegem), Elsegem, Petegem-aan-de-Schelde, Wortegem (Wortegem-Petegem)
Dit gebied omvat enerzijds de versnipperde boskern van het vroegere Bouvelobos gelegen op de heuvelkam van het Schelde-Leie-inteerfluvium met omgevend open akkerareaal, versneden door smalle beekvalleien en anderzijds de domeingoederen rond het Kasteel van Hemsrode. Rond de historische hoeves Ten Bulke en Hof te Bouvelo bevinden zich oude, middeleeuwse ontginningskernen. Daarnaast zijn in het gebied ook Steentijd-nederzettingen bekend. Het open en nagenoeg onbebouwd karakter, plaatselijk afgewisseld met traditioneel beheerde bossen met bronactiviteit, het waterrijke kasteeldomein van Hemsrode doorsneden door dreven, de uitgesproken hoogteligging (topzones) op de waterscheidingskam en de weidse vergezichten op zowel de Schelde- als de Leievallei vormen voorname landschapskenmerken.


ID: 81411 | Bouwkundig element

Kasteel Hemsrode

Hemsrode 3, Ouden Heirweg 4 (Anzegem)
Volledig omwalde en deels ommuurde site, bestaande uit kasteel (voormalig koetshuis), en bijgebouwen (voormalig personeelsverblijf) en buiten de omwalling gelegen hoeve. Brede grachten met vaste bruggen. Barokke parkaanleg met geometrische drevenstructuur. Sluis- of schuifconstructies, waaronder een ruïneuze tempel. Eerst gekende eigenaar is Joos van Hemsrode, vermeld in 1283 of 1284. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het kasteel bezet door Duitse soldaten.


ID: 81635 | Bouwkundig element

Goed te Corbie

Varentstraat 27 (Anzegem)
De hoeve vormde het centrum van de gelijknamige heerlijkheid en was in het bezit van de abdij van Corbie, heren van Kaster. De oudste vermeldingen gaan terug tot 1200. Volledig omwalde hoeve met semigesloten opstelling rond deels gekasseid erf. Brede omwalling aangeduid door populieren, waarvan één gelegen aan de erfoprit gemarkeerd wordt door houten kapelletje met heiligenbeeld. Lange gekasseide erfoprit aan het erf gemarkeerd door ijzeren hek. Ten noordwesten van de hoeve, buiten de omwalling, staakkapelletje met Christus aan het kruis en omgeven door ijzeren hek tussen gerotseerde pijlers.


ID: 81785 | Bouwkundig element

Kasteeldomein van Vichte

Vichteplaats 46-48 (Anzegem)
Volledig omwalde site, toegankelijk via relatief korte, gekasseide dreef uitgevend op bakstenen boogbrug, met op het einde imposant poortgebouw. Omwald opperhof met kasteel op motte. Neerhof met woonhuis, stalvleugel, schuur en duiventoren.


ID: 217052 | Bouwkundig element

Duitse bunker

Ardooisestraat (Ardooie)
Duitse militaire post uit de Eerste Wereldoorlog, opgetrokken langs de Ardooisestraat. Het beton is gegoten tegen een houten bekisting.