Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

2781 resultaten


ID: 200331 | Bouwkundig element

Vranckenschans

Vrankenschansweg 16 (Zonhoven)
De Vranckeschans of Donckseschans is één van de vier schansen die op het grondgebied van Zonhoven gelegen waren, met name de Vranckeschans, de Engstegen schans, de Colverenschans en de Molenschans, waarvan alleen de eerste nog tamelijk goed bewaard is.


ID: 213580 | Bouwkundig element

Britse betonnen schuilplaats 'Wimbledon'

's Graventafelstraat (Zonnebeke)
Kleine Britse betonnen militaire post, in de winter van 1917-1918 opgetrokken in een berm nabij het gehucht ’s Graventafel.


ID: 135406 | Landschappelijk geheel

Polygoonbos en Reutelbeekvallei

Beselare, Geluveld, Zonnebeke (Zonnebeke)
Dit gebied omvat het Polygoonbos met de nabijgelegen militaire begraafplaatsen, het weggehucht Reutel en de vallei met de bovenloop van de Reutelbeek met onder meer enkele restanten van het vroegere Reutelbos en het Vijverbos. Nabij de waterscheidingskam komen brongebieden voor. Het Polygoonbos of Doelbos heeft een lange geschiedenis als deel van een voormalig abdijbos en later staatsdomein met schietheuvel. Een groot deel van het gebied behoorde tot het frontgebied van de Eerste Wereldoorlog. Er komen meerdere oorlogsgedenktekens, militaire begraafplaatsen en bunkers voor. Het huidige bos is het resultaat van heraanplant met vooral naaldhout na de oorlogsvernieling. Vanop de heuvelrij zijn er talrijke vergezichten.


ID: 300490 | Landschappelijk geheel

Slagveld Passendale

Passendale, Zonnebeke (Zonnebeke)
Dit gebied omvat een deel van het Slagveld van Passendale met het valleigebied van de Ravebeek en enkele grote militaire begraafplaatsen en gedenktekens in de nabijheid van Passendale. Ook een deel van de spoorwegbedding tussen Roeselare en Ieper is opgenomen. Nabij de waterscheidingskam komen brongebieden voor. Een groot deel van het gebied behoorde tot het frontgebied van de Eerste Wereldoorlog, meer bepaald de bloedige veldslag van het najaar 1917 waarbij de geallieerden de hoogten rond het dorp Passendale wilden innemen. Er komen meerdere oorlogsgedenktekens, militaire begraafplaatsen, bunkers en ondergrondse schuilplaatsen voor. Vanop de heuvelrij zijn er talrijke vergezichten.


ID: 33012 | Bouwkundig element

Hoeve

Albertstraat 27 (Zonnebeke)
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zogenaamd Almafarm en Brigadehof volgens respectievelijk Britse en Duitse stafkaarten. Hoeve naar verluidt dichter bij de straat heropgebouwd, echter met behoud van de vooroorlogse schikking. Teruggaand op de regionale 19de-eeuwse hoevebouw. Boerenburgerhuis met lagere rechter vleugel waarin toegangspoort, stal en dwarsschuur respectievelijk ten zuidoosten, zuidwesten en noordoosten.


ID: 33033 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Zonnebeke

Berten Pilstraat 5A, 5C, Ieperstraat 5 (Zonnebeke)
Het kasteeldomein van Zonnebeke bestaat uit een wederopbouwkasteel uit 1924, samen met een conciërgewoning, hengelhuisje, park met kasteelvijver en een omheiningsmuur met ingangspoort. Daarnaast omvat het domein het landhuis Bloemendaele, dat in 1933 in opdracht van kasteelheer Emmanuel Iweins voor zijn dochter werd opgetrokken. Dit leidde tot een feitelijke tweedeling van het kasteeldomein. De hereniging van beide parken gebeurde na de aankoop van beide helften door de gemeente (in 1982 en 2011) en een ingrijpende heraanleg in 2013.


ID: 305035 | Bouwkundig element

Restanten Duitse betonnen militaire post

Blokstraat (Zonnebeke)
Restanten van een Duitse betonnen militaire post uit de Eerste Wereldoorlog. De constructie behoorde meer bepaald tot de 'Geluvelt-Riegel'


ID: 213579 | Bouwkundig element

Duitse militaire post

Bornstraat 7 (Zonnebeke)
Betonnen militaire post, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken door Duitse troepen.


ID: 213578 | Bouwkundig element

Duitse militaire post

Bornstraat 7A (Zonnebeke)
Betonnen militaire post, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken door Duitse troepen.


ID: 201182 | Bouwkundig element

Duitse commandobunker

Gaverstraat (Zonnebeke)
Duitse betonnen post uit de Eerste Wereldoorlog, die hier in 1916 werd opgetrokken door de 3de compagnie van het 27ste Armierungsbataillon. Vermoedelijk gaat het om een Duitse commandopost, waar de staf van een regiment in reserve zijn tijdelijk intrek kon nemen.