55 resultaten


ID: 83409 | Bouwkundig element

Rijkswachtkazerne

Predikherenrei 3 (Brugge)
Breedhuis van twaalf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen), uit de 19de eeuw.


ID: 44571 | Bouwkundig element

Rijkswachtkazerne

Kerkstraat 15 (Buggenhout)
Ensemble van oorspronkelijk vijf woningen voor rijkswachtfamilies, opgericht in 1913. Gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met kleurrijke voorgevel van oranjerode baksteen.


ID: 48969 | Bouwkundig element

Rijkswachtkazerne

Leopoldlaan 55 (Dendermonde)
De rijkswachtkazerne is een opvallend complex in baksteenbouw. Het omvat het beeldbepalende hoofdgebouw van circa 1876-1879, de vergroting uit 1936, de voormalige directeurswoning en een aansluitende muur met lisenen en baksteenfries die tot tegen de gevangenis doorloopt. Het hoofdgebouw werd door architect Van Kerkhove in de hem typerende stijl gebouwd.


ID: 84527 | Bouwkundig element

Rijkswachtkazerne van 1956

Kraaistraat 14-26 (Dentergem)
Rijkswachtkazerne van 1956 ontworpen door architect Hendrik Denys (Brugge). Koppelwoningen met garages gegroepeerd rond een asfaltweg.


ID: 78500 | Bouwkundig element

Rijkswachtkazerne van 1923

Schoorbakkestraat 23-25 (Diksmuide)
Voormalige rijkswachtkazerne van 1923, tot 1969 in gebruik, nu louter in gebruik als woningen. Twee losstaande lage woningen onder pannen zadeldaken met getrapte zijgevels, tuinwijkidioom zie ligging in deels ommuurde tuintjes met bewaarde roodgeschilderde pomp. Opgebouwd uit verankerde betonblokken met uitgewerkte plint, deels beschilderd en deels gecementeerd.


ID: 52481 | Bouwkundig element

Technisch centrum Koninklijk Paviljoen

Paviljoenstraat 18 (Geel)
Het zogenaamde Koninklijk Paviljoen werd in 1845 opgericht als technisch centrum voor de aanleg van het Kanaal.


ID: 307187 | Bouwkundig element

Rijkswachtkazerne

Baaisteeg 2, 2A, Erpelsteeg 1-3, Ridderstraat 2, Ursulinenstraat 71-75 (Gent)
Tussen 1981 en 1996 bouwde de federale overheid een nieuwe rijkswachtkazerne op de plaats van het voormalige Ursulinenklooster. Met hun postmodernistische ontwerp zette het multidisciplinaire bureau Groep Planning in op de herwaardering van de historische stad als leef- en werkomgeving. De plannen bij de bouwvergunning uit 1986 werden getekend door Jan Tanghe, destijds voorzitter van Groep Planning, en ook Paul Lievevrouw was als ontwerper nauw betrokken bij het ontwerp.


ID: 18295 | Bouwkundig element

Textielbedrijf Filature du Nord, later rijkswachtkazerne

Groendreef 181 (Gent)
Aan de Groendreef werd in 1870 het textielbedrijf "Filature du Nord" opgericht, later "Linière du Canal" en "La nouvelle linière du Canal" waarvoor architect Ferdinand Dierkens in 1924 de gebouwen ontwierp. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze site omgevormd tot rijkswachtkazerne. Hiervoor realiseerde men in de jaren 1970-1980 enkele uitbreidingen waaronder een hoogbouw met architectonisch beton naar ontwerp van Albert E. Preys.


ID: 52098 | Bouwkundig element

Rijkswachtkazerne

Stationsstraat 83, 83K (Gistel)
Voormalige rijkswachtkazerne - zie opschrift - uit de jaren 1920. Schaaldoorbrekend van tien traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat). Uitgesproken baksteenarchitectuur, zie de lisenen, de spiegels, friesen en de sierankers.


ID: 205045 | Bouwkundig element

Rijkswachtkazerne met zeven dorpswoningen

Gentsesteenweg 85-97 (Harelbeke)
Voormalige rijkswachtkazerne (nummer 97) met zeven woningen (nummers 85-95), gebouwd in 1939 naar een ontwerp van de Harelbeekse architect Armand Vandenweghe in opdracht van de Commissie van Openbare Onderstand te Harelbeke.