89 resultaten


ID: 38830 | Bouwkundig element

Abdij van Affligem

Abdijstraat 6, 6A (Affligem)
Stichting van een religieuze gemeenschap circa 1080, kort nadien opgericht als Novum Monasterium, naar de regel van Sint-Benedictus, afhankelijk van het bisdom Kamerrijk.


ID: 134020 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein van de benedictijnenabdij van Affligem

Abdijstraat 6 (Affligem)
Ommuurde benedictijnenabdij teruggaand tot in de 11de eeuw. Rond 1800 deels gesloopt met behoud van de Sint-Benedictuspoort en het zogenaamde Bisschoppenhuis uit 1720, kloostergebouwen grotendeels heropgebouwd in neogotische stijl na de terugkeer van de benedictijnen in 1869. In de 17de en 18de eeuw omringd met siertuinen, moestuinen, boomgaarden, vijvers en een kerkhof. Heraanleg van verschillende delen van de tuin in de eerste helft van de 20e eeuw: verbouwingen en nieuwbouw naar ontwerp van onder meer Dom P. Bellot en A. Kropholler tijdens het interbellum; lindedreven en 'groene' evocatie van het koor van de verdwenen abdijkerk.


ID: 76313 | Bouwkundig element

Kasteel Roegiers

Abdijstraat 40-42, Kloosterakkerstraat zonder nummer (Assenede)
Voormalige abdijsite van de Zusters Bernardinessen met nog aanwezig gastenkwartier uit 15de of 16de eeuw. Kasteel, gelegen in een omgracht park afgesloten met een ijzeren toegangshek aan bakstenen pijlers met vaasbekroning. Tuin aangelegd in landschappelijke stijl met vijver en ijzeren brugje, opvallende rij platanen aan de walgracht. Oorspronkelijk gepleisterd en witgeschilderd kasteel daterend van 1783- 1785, uitgebreid circa 1910 en in 1938. Voormalige gebouwen van de bierbrouwerij, in kern daterend van circa 1800 en uitgebreid in 1903 met een stoombrouwerij. Dicht bij het kasteel, bevindt zich nog een kleine arbeiderswoning van circa 1863.


ID: 76346 | Bouwkundig element

Abdij zusters bernardinessen: gastenkwartier

Kloosterakkerstraat zonder nummer (Assenede)
Gastenkwartier van de cisterciënzerinnenabdij van Oosteeklo. Het betreft het enige resterende abdijgebouw van de oude Abdij van Oosteeklo. Rechthoekig gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. Het oudste gedeelte van het gebouw klimt op tot de 15de of 16de eeuw, vermoedelijk werd na de vernielingen in 1577 het oostelijk gedeelte van het huidig gebouw heropgebouwd. Centraal tussen de twee gedeelten bevindt zich het trappenhuis met de stenen wenteltrap.


ID: 302102 | Archeologisch geheel

Abdijsite van Munsterbilzen

Abdijstraat, Perronstraat, Waterstraat, Wijngaardstraat (Bilzen)
Over het ontstaan en de vroegste geschiedenis van de abdij van Munsterbilzen is weinig met zekerheid geweten. Op basis van overlevering en (her)interpretaties van geschreven bronnen werd een geschiedenis van de abdij geschreven die met de nodige omzichtigheid moet gelezen worden.


ID: 735 | Bouwkundig element

Abdij van Munsterbilzen

Abdijstraat 2, Perronstraat 1 (Bilzen)
Circa 670 sticht Sint-Landrada een vrouwenklooster, dat circa 880 door de Noormannen wordt verwoest. Reeds in de tweede helft van de 10de eeuw wordt de abdij heropgericht.


ID: 1893 | Bouwkundig element

Instituut van Onze-Lieve-Vrouw Presentatie

Kardinaal Cardijnplein 11 (Bornem)
Huidig complex van schoolvleugels uit 17de, 18de, 19de en 20ste eeuw. Vermeldenswaard is vooral de oudste vleugel, oorspronkelijk deel uitmakend van de priorij en heden in gebruik als directie- en vergaderruimte; in kern opklimmend tot 17de-18de eeuw.


ID: 1909 | Bouwkundig element

Sint-Bernardusabdij

Kloosterstraat 71 (Bornem)
Heilig Kruisklooster, samen met de omringende tuinen ingeplant op een uitgestrekt, ommuurd terrein tussen Kloosterstraat en Sint-Amandsesteenweg, eertijds volledig omgracht.


ID: 135359 | Landschappelijk geheel

Brechtse Heide

Brecht, Sint-Job-in-'t Goor, Sint-Lenaarts (Brecht), Westmalle (Malle), Schilde (Schilde)
De Brechtse Heide ligt op de tweede hoogste cuesta in de provincie Antwerpen. De kleilagen in de ondergrond zorgen ervoor dat het grondwater hoog staat. Tot in de tweede helft van de 18de eeuw was de Brechtse Heide nog onderdeel van een uitgestrekt heidegebied, de ‘Westmaltesche Heijde’. De op de historische kaarten weergegeven vennen vinden we tot vandaag terug in het gebied. De eerste ontginningen in het gebied situeren zich rond de Grote Vraaghoeve waar reeds in 1168 een hoeve zou hebben gestaan. Het huidige landschap bestaat uit de boscomplexen in het westen, een gecompartimenteerd landschap in het midden en in het oosten een eerder open landschap met weilanden. Het landschap van de Brechtse heide is één van de grootste gaaf bewaarde landschappen van de provincie Antwerpen.


ID: 135139 | Landschappelijk geheel

Kasteeldomeinen Beisbroek, Tudor, Tillegem en Abdij van Zevenkerken

Sint-Andries, Sint-Michiels (Brugge), Snellegem (Jabbeke), Loppem, Zedelgem (Zedelgem)
Deze ankerplaats is gelegen in de zuidwestelijke bosrijke rand rond Brugge. Tijdens de middeleeuwen en later (tot 18de eeuw) vormden de arme en droge landbouwgronden een uitgestrekt gemeenschappelijk veldgebied met struiken, heide, en her en der enkele ontgonnen percelen. Na de 18de eeuw kwamen grote delen van dit gebied in handen van de adel die deze gronden ontgonnen als landbouwland of als bos. Ze gingen systematisch te werk volgens een geometrisch patroon van dreven. Veelal lieten ze op de slechtste gronden een kasteel bouwen met bijhorend park: kasteel Tudor, kasteel van Tillegem, kasteel Forreist en Kasteel ter Heide. Verder liggen in het gebied ook nog de omgrachte hoeve Sint-Anna-ter-Woestijne, de Hoeve Godts en de Abdij van Zevenkerken. In het zuidwesten van de ankerplaats bevindt zich een zeer natte depressie ’t Duivelsnest genaamd.