96 resultaten


ID: 31588 | Bouwkundig element

Sint-Sixtusabdij

Donkerstraat 11-12 (Vleteren)
Trappistenklooster gesticht in 1831 door enkele paters, afkomstig uit een gelijkaardige orde op de Katsberg, op de plaats van het in 1783 afgeschafte birgittijnenklooster. De priorij van Westvleteren was afhankelijk van de abdij van Westmalle en werd 1871 tot abdij verheven.


ID: 37960 | Bouwkundig element

Abdij van Sinnich

Kasteelstraat 11 (Voeren)
De abdijgebouwen vormden tot begin 19de eeuw een gesloten geheel rondom het kloosterpand, met de kerk aan de zuidzijde; rondom het pand liep de kloostergang.


ID: 43635 | Bouwkundig element

Norbertijnenabdij

Abdijstraat 40 (Westerlo)
Gedurende de lange geschiedenis groeide het klooster uit tot een omheind abdijcomplex met grotendeels bewaarde omgrachting en talrijke gebouwen.


ID: 133261 | Landschappelijk element

Berceau bij het abtshuis van Tongerlo.

Abdijstraat 40 (Westerlo)
Aan de zuidzijde van de tuin van het abtshuis staat een loofgang waarvan de noordelijke helft is aangelegd uit bruine beuk en de zuidelijke helft uit gewone beuk. De loofgang is perfect gesloten en biedt de gebruikers een aangename lommerrijke wandeling. De plantafstanden in de haag zijn sterk gevarieerd van 1 meter tot verschillende meters, ook zijn er zware koppen weggenomen. Dit wijst op afsterven van plantsoen ten gevolge van een tijdelijk onderbreking in het periodiek onderhoud.


ID: 130800 | Landschappelijk element

17de eeuwse lindendreef bij de Abdij van Tongerlo

Abdijstraat zonder nummer (Westerlo)
De toegangsdreef van de Norbertijnenabdij in Tongerlo is de allerlaatste 17de eeuwse Hollandse-lindedreef van de Lage Landen. De oude bomen zijn Hollandse lindes (Tilia x europaea) van dezelfde klonale groep.


ID: 28191 | Bouwkundig element

Abdij van Beaulieu

Abdijstraat 1-8 (Wortegem-Petegem)
Historische site met restanten van voormalige abdij. Begin jaren 1290 stichtte Isabella van Namen een vrouwenabdij waar zij kort nadien de clarissenzusters uit het nonnenklooster van Werken installeerde. Nu resten nog enkele delen uit de 17de tot 18de eeuw van de voormalige abdij: poortgebouw, gastenkwartier, kapelaanshuis en bijgebouwen, voornamelijk opgetrokken in traditionele bak- en natuursteenarchitectuur.