96 resultaten


ID: 19148 | Bouwkundig element

Sint-Baafsabdij

Gandastraat zonder nummer, Spanjaardstraat 10 (Gent)
Sint-Baafsabdij, thans Museum voor Stenen Voorwerpen. Ten westen van de voormalige Gallo-Romeinse vicus "Ganda" of het Romeinse Castellum (zie archeologische opgravingen), aan de samenvloeiing van Leie en Schelde, zou de Heilige Amandus tussen 630 en 639 een Sint-Petruskerk en een religieuze gemeenschap gesticht hebben.


ID: 306638 | Bouwkundig geheel

Sint-Pietersplein en omgeving

Graaf Arnulfstraat, Sint-Amandplein, Sint-Amandstraat, Sint-Pietersplein, Tweekerkenstraat (Gent)
Het Sint-Pietersplein vormt heden een enorm rechthoekig, geplaveid plein voor de O.-L.-Vrouw-Sint-Pieterskerk en voormalige Sint-Pietersabdij.


ID: 20464 | Bouwkundig element

Dominicanenklooster

Hoogstraat 41 (Gent)
Voormalige leprozerie, of zogenaamd Rijke Gasthuis later Benedictinessenabdij en vervolgens Dominicanenklooster. De pseudo-basilicale kerk in de Holstraat is een volwaardig onderdeel van het Dominicanenklooster. De kerk werd in 1852 ontworpen door Jean Baptiste Van de Cappelle junior.


ID: 21199 | Bouwkundig element

Sint-Pietersabdij en Sint-Pieterskerk

Kantienberg 5, 9, 9A-C, Sint-Pietersplein 9-12, 13-15 (Gent)
De Sint-Pietersabdij werd gesticht in de 7de eeuw door de Aquitaniër Amandus of een van zijn volgelingen. De abdij werd op korte tijd bijzonder machtig en verwierf ook buiten Gent grote bezittingen.


ID: 301377 | Landschappelijk element

Parasolvormige buxusboompjes bij Sint-Baafs-Abdij

Oostenrijkersstraat zonder nummer, Spanjaardstraat zonder nummer, Voorhoutkaai zonder nummer (Gent)
Twee parasolvormige buxussen staan in de tuinen bij de ruïnen van de Sint-Baafsabdij. Beide boompjes zijn mogelijk meer dan 200 jaar oud zijn. Ze zijn beiden breed parasolvormig uitgegroeid en staan telkens op meerdere stammetjes.


ID: 19887 | Bouwkundig element

Abdij Nieuwen-Bosch

Tweebruggenstraat 34-36 (Gent)
Voormalige cisterciënzerinnenabdij "Nieuwen-Bosch", heden klooster en Instituut van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen. Tussen 1584 en 1594 verwerft de abdis verscheidene huizen en stukken grond in een wijk de zogenaamd "Groene Hoye" tussen Nederschelde en Opperschelde, begrensd door het Klein Begijohof en de Lange Violettestraat.


ID: 135222 | Landschappelijk geheel

Dendervallei tussen Idegem en Ninove en het Geitebos

Grimminge, Idegem, Nieuwenhove, Zandbergen (Geraardsbergen), Appelterre-Eichem, Denderwindeke, Ninove, Outer, Pollare (Ninove)
De Dendervallei tussen Idegem en Ninove wordt gekenmerkt door een vrij breed meersengebied langs de rivieroevers met perceelsrandbegroeiing. De overgang van de Dendermeersen naar de beboste steile helling is een markante terreinovergang. Op de grens van het alluvium staat het kasteeldomein van de Lalaing met vierkante omwalling en beboomde toegangsdreven. Het Geitebos maakte ooit deel uit van het Kolenwoud en telt nog steile taluds en houtwallen die de oude bosgrenzen aanduiden. Het gebied De Nuchten vormt een aaneengesloten moerasbos in een oude meander met relicten van turfputten. Nederzettingen, zoals Grimmige, Pollare en Idegem, liggen net buiten het alluvium. De voormalige Cisterciënzenabdij van Beaupré was afhankelijk van de abdij van Clairvaux en bestaat uit een deels omwald en ommuurd complex met monumentaal poortgebouw.


ID: 8317 | Bouwkundig element

Sint-Adriaansabdij

Abdijstraat 10 (Geraardsbergen)
Benedictijnerabdij, gelegen ten noorden van het stadscentrum tussen de Edingsestraat, de Boelarestraat en de weg naar de Brusselse poort.


ID: 8606 | Bouwkundig element

Abdij Beaupré

Klakvijverstraat 66, 70, 76 (Geraardsbergen)
Inplanting ten noorden van het dorp in een mooie landelijke omgeving. Deels omwald en ommuurd complex poortgebouw door middel van een beboomde dreef met de Klakvijverstraat verbonden.


ID: 52002 | Bouwkundig element

Abdij Ten Putte

Abdijstraat 80-86 (Gistel)
Abdijsite, in hoofdzaak gevormd door de abdijgebouwen uit 1890-1891. (De toren, de mirakelput en het kapelletje van de abdij beschermd als monument bij Koninklijk Besluit 30.11.1977, uitbreiding tot dorpsgezicht bij Koninklijk Besluit 19.12.1980).