96 resultaten


ID: 75207 | Bouwkundig element

Norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Abdijstraat 20, Kerkplein 1 (Grimbergen)
De abdij is gelegen in het centrum van Grimbergen. De grotendeels ommuurde abdijsite wordt ten zuiden begrensd door het Kerkplein en de Hogesteenweg, ten westen door de Abdijstraat, ten noorden door de Wolvertemsesteenweg en ten oosten door bebouwde percelen.


ID: 133135 | Landschappelijk element

Gekandelaarde linde in tuin Norbertijnerabdij

Abdijstraat 20 (Grimbergen)
De linde bevindt zich op het domein van de Norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen en staat net naast de als monument beschermde abdijmuur. De kruin van de gekalanderde boom is beeldbepalend in de Abdijstraat. Een gekandelaarde boom is een boom waarvan alle gesteltakken op een bepaalde lengte worden afgezet en nieuwe takken die hierop opnieuw uitlopen periodiek worden afgezet of geknot.


ID: 134039 | Landschappelijk element

Tuin van de norbertijnenabdij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Kerkplein 1 (Grimbergen)
Grotendeels ommuurde norbertijnenabdij met barokke abdijkerk opgetrokken tussen 1660 en circa 1700 en conventsgebouw uit de periode 1833-1901; abdijsite met ommuurde abdijtuin van oorspronkelijk circa 15 hectare, tijdens de 17de en 18de eeuw met een grote vijver en geometrische tuinen met loofwerkparterres, in de jaren 1820 tot één vierde gereduceerd.


ID: 133127 | Landschappelijk element

Dubbele beukendreef bij het Prinsenkasteel

Prinsenstraat zonder nummer (Grimbergen)
De dubbele dreef werd in de loop van de 17de eeuw (Sanderus, 1659) aangelegd door de heren van Grimbergen bezijden hun kasteeldomein en bestond enerzijds uit een privéweg (het huidige fietspad) als rechtstreekse verbinding tussen het Prinsenkasteel en de abdij-parochiekerk Sint-Servaas en anderzijds uit een openbare weg (de huidige straat) als verbindingsweg naar Brussel. Voor de realisatie hiervan werd het huis "De Zwaan", reeds vermeld in de 15de eeuw en eertijds gelegen tussen het huis "De Bot" (Kerkplein nr. 9) en het huis "De Sleutel" (Kerkplein nr. 10), afgebroken. Van de dubbele dreef zijn 3 bomenrijen bewaard gebleven. De twee westelijke rijen en een van de twee oostelijke rijen. XXX


ID: 21795 | Bouwkundig element

Abdij Mariëndal

Rotemstraat 4 (Halen)
Ook Abdij van Rothem genaamd, thans verdwenen, op het neerhof en het poortgebouw na. Zogenaamde Rotemhoeve, poortgebouw en hoeve van de voormalige abdij Mariëndal. Imposant geheel dat een belangrijk element in het landschap vormt.


ID: 80075 | Bouwkundig element

Achelse Kluis

De Kluis 1 (Hamont-Achel)
Oorspronkelijk verblijfplaats van kluizenaars, vanaf 1846 priorij, sinds 1871 trappistenabdij, gelegen op de Belgisch-Nederlandse grens.


ID: 22246 | Bouwkundig element

Abdij van Herkenrode

Herkenrodeabdij 1-4, 1A, 4A-F, 4H (Hasselt)
Voormalige cisterciënzerinnenabdij met abdijhoeve en bedrijfsgebouwen, gelegen op de zuidelijke Demeroever, temidden van een beschermd bos- en landbouwlandschap, en toegankelijk langsheen twee lindendreven.


ID: 13117 | Bouwkundig element

Sint-Bernardsabdij

Sint-Bernardusabdij 1-5 (Hemiksem)
Rechthoekig abdijcomplex uit de 17de tot de 20ste eeuw omringd door voormalige militaire gebouwen uit de 19de tot de 20ste eeuw, gelegen binnen uitgestrekt ommuurd terrein.


ID: 135068 | Landschappelijk geheel

Abdij en bos van Averbode en Gerhagen

Herselt (Herselt), Veerle (Laakdal), Averbode, Testelt, Zichem (Scherpenheuvel-Zichem), Tessenderlo (Tessenderlo)
De abdij van Averbode ligt op het grondgebied van drie provincies en op de overgang van het Hageland naar de Kempen.De omgeving wordt gekenmerkt door ijzerzandsteenheuvels, uitgestrekte bossen, heiderelicten en landduinen. De Norbertijnerabdij, gesticht in 1134, speelde een zeer belangrijke rol in de ontginning van de omgeving en begon al in de 18de eeuw met de omvorming van heide en loofbossen naar naaldbossen. De ommuurde abdijsite met haar gebouwen vormen een schilderachtig geheel in de bosrijke omgeving, die de laatste eeuwen weinig gewijzigd werd en wordt gekenmerkt door een straalvormig wegenpatroon dat de centrale abdij verbindt met omliggende dorpen, hoeven en kapellen. In Averbode heide werden de heide en tal van voormalige visvijvers hersteld.


ID: 135171 | Landschappelijk geheel

Noordduinen en omgeving abdij Ten Duinen

Koksijde (Koksijde)
Deze ankerplaats omvat het duinencomplex van de Noordduinen met de abdijsite Ten Duinen en bijhorende windmolen. In deze duinen wisselen stuifduinen en gefixeerde duinen elkaar af. Aan de zuidrand zijn de duingronden geëgaliseerd en in kleine smalle percelen verdeeld als duinakkertjes. Momenteel liggen de voormalige akkerlanden onder weiland maar de oorspronkelijke perceelsrandbegroeiing en de smalle perceelsvormen zijn vrij goed bewaard gebleven. De weinige bebouwing bestaat uit voormalige, vaak verbouwde visserswoningen en de militaire gebouwen van de luchtmachtbasis van Koksijde. In de rand van de ankerplaats bevindt zich ook een militaire begraafplaats met hoofdzakelijk slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog.