96 resultaten


ID: 16323 | Bouwkundig element

Abdij Ter Duinen

Koninklijke Prinslaan zonder nummer (Koksijde)
Circa 1107 door Franse benediktijnen-monnik Ligerius in duinen van Koksijde gesticht. Eerste opgravingen in 1897 onder leiding van J. Valckenaere en G. Vallaeys.


ID: 16300 | Bouwkundig element

Hoeve Ten Bogaerde

Ten Bogaerdelaan 10, 12A (Koksijde)
De abdijhoeve Ten Bogaerde is beschermd als monument. De bescherming omvat de twee eindgevels van de vroegere schuur, het kerkgebouw (met inbegrip van de twee zijgebouwen onder lessenaarsdak), de ingangspoort naar het boerenerf, de overblijfselen van de muren rondom het erf, de vier wapenschilden en alle gedeelten van de oude hoeve "Ten Boomgaerde".


ID: 135116 | Landschappelijk geheel

Kasteeldomein de Merode en omgeving

Erps-Kwerps, Everberg, Kortenberg (Kortenberg)
Deze ankerplaats, gelegen op de noordelijke rand van het Brabants leemplateau tussen Leuven en Tervuren, vormt een overgang naar de noordelijker gelegen Vlaamse vallei. De ankerplaats is gelegen in de drassige vallei van de Ader- en Wasbeek, met in het westen een hoger gelegen Diestiaanheuvel. Sinds het einde van de 18de eeuw is het gebied in grote lijnen weinig veranderd. Het landschap wordt gedomineerd door een langgerekte park- en boszone die deel uitmaakten van het kasteel de Merode. Dit tot in de 14de eeuw teruggaand kasteel ligt centraal in de ankerplaats en wordt omringd door een uitgestrekt landschapspark. Ten noorden van dit bosgebied ligt een landbouwgebied hoofdzakelijk bestaand uit akkers met hierin het nog steeds omgrachte historische Wijnegemhof en de overblijvende gebouwen van de voormalige Benidictinessenabdij van Kortenberg, gesticht in het begin van de 12de eeuw.


ID: 43354 | Bouwkundig element

Abdijsite van Kortenberg

Abdijdreef 14, 18-19, 20-22, Minneveldstraat 20-22, 34, 42-44, 44B (Kortenberg)
Grotendeels binnen haar oorspronkelijke ommuring en omgrachting bewaarde voormalige benedictinessenabdij van 1222-1797, waarvan verspreid over de site substantiële relicten van de 17de- en 18de-eeuwse abdijgebouwen bewaard bleven.


ID: 59636 | Bouwkundig element

Groeningeabdij

Groeningestraat 42 (Kortrijk)
De abdij van Groeninge was achtereenvolgens op drie verschillende plaatsen gevestigd. Groeninge I ontstond vermoedelijk voor 1236 op een grond in Marke, later bekend als het Goed te Rodenborch, daartoe geschonken door Johanna en Agnes van Rodenborch.


ID: 872 | Bouwkundig element

Cisterciënzerinnenabdij

Hocht 2-4 (Lanaken)
De Sint-Agatha-abdij van Hocht wordt het eerst vermeld circa 1186 als Predium de Huckte. Van het abdijcomplex resteren thans de ruïnes van het kerkkoor, het abdissenkwartier, het huidige kasteel, het poortgebouw, de aalmoezenierswoning, de hoeve en de watermolen.


ID: 42566 | Bouwkundig element

Norbertijnenabdij van Park

Abdij van Park 1-6, 7-9 (Leuven)
Merkwaardig architecturaal ensemble uit de 13de, 16de, 17de en 18de eeuw.


ID: 302530 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Norbertijnenabdij van Park met omgeving

Abdij van Park 1, 4-7, 9 (Leuven)
De abdij van 't Park is gelegen in de vallei van de Molenbeek ten zuiden van Leuven, in de vork van de spoorlijnen Leuven-Tienen en Leuven-Ottignies; merkwaardig architecturaal ensemble met delen vooral uit de 16de, 17de en 18de eeuw en met romaanse, gotische, renaissance, barokke en classicistische elementen; abdijgebouw, abdijkerk, abdijhoeve met koetshuis, stallingen, tiendenschuur, watermolen, smidse en gastenkwartier.


ID: 302560 | Bouwkundig geheel

Sint-Geertruidabdij en omgeving

Halfmaartstraat, Karel van Lotharingenstraat, Mechelsestraat, Sint-Geertruiabdij, Vaartstraat (Leuven)
De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij beslaat een rechthoek van circa 150 op 120 meter, ingesloten door de Mechelsestraat, de Halfmaartstraat, de Vaartstraat, de Karel van Lotharingenstraat en de Dijle.


ID: 42300 | Bouwkundig element

Abtskwartier Sint-Geertruiabdij

Halfmaartstraat 6 (Leuven)
Van de gebouwen van de Sint-Geertruiabdij op de rechteroever van de Dijle blijft enkel het abtskwartier of Huis Sion over. Dit laat 18de-eeuwse gebouw met een dubbele L-vormige plattegrond telt twee bouwlagen onder een geknikt zadeldak.