96 resultaten


ID: 126779 | Bouwkundig geheel

Sint-Geertruiabdij met tuin

Halfmaartstraat 6, zonder nummer, Sint-Geertruiabdij 4-7, 8-10, 11 (Leuven)
De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij bevindt zich ten zuiden en ten oosten van de Sint-Geertruikerk, langsheen de oevers van de Dijle. Het huidige gebouwenbestand is voornamelijk het resultaat van de restauratie en nieuwbouw.


ID: 42148 | Bouwkundig element

Keizersberg

Mechelsestraat 202 (Leuven)
Gesitueerd aan de noordrand van de Leuvense binnenstad, maakt de Keizersberg deel uit van de zuidelijke heuvels van het Hageland die de stad ten noorden, van west naar oost, omringen en gekenmerkt zijn door steile hellingen en plateauvormige heuveltoppen.


ID: 301310 | Archeologisch geheel

Keizersberg

Mechelsestraat 202 (Leuven)
De Keizersberg in Leuven omvat de burcht van de hertogen van Brabant uit het begin van de 13de eeuw, een eind 18de-eeuwse portierswoning aan de Mechelsestraat en de benedictijnenabdij met een imponerend 19de-20ste-eeuws gebouwencomplex rondom een rechthoekige binnentuin.


ID: 10554 | Bouwkundig element

Toegangspoort

Marnixdreef zonder nummer (Lier)
Deels bewaarde toegangspoort bestaande uit arduinen of gecementeerde pijlers met arduinen topstuk en ijzeren hek.


ID: 10589 | Bouwkundig element

Abdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth

Nazaretdreef 99-103 (Lier)
Van de in 1235 opgerichte abdij, die in 1247 naar de Nazaretdreef verhuisde, blijft enkel nog het in 1762 opgerichte poortgebouw over.


ID: 70068 | Bouwkundig element

Pastorie Sint-Petrusparochie

Noordstraat 1 (Lo-Reninge)
* Noordstraat nr. 1. Pastorie teruggaand op het voormalig abtsgebouw van de Sint-Pietersabdij (voor de geschiedenis van de augustijnerabdij wordt verwezen naar de stadsinleiding van Lo). Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Het gebouw gaat in kern terug tot het laatste kwart van de 18de eeuw (bouw van de prelatuur in 1782, op dat moment deel uitmakend van een a


ID: 70069 | Bouwkundig element

Brouwerij Verlende

Noordstraat 3 (Lo-Reninge)
Nu hotel zogenaamd "OUDE ABDIJ LO" gaat terug op de voormalige 19de-eeuwse brouwerij Verlende (nu zwaar verbouwd), op een luchtfoto uit de jaren 1980 nog met hoge moutast.


ID: 70072 | Bouwkundig element

Site met duiventoren van Sint-Pietersabdij

Noordstraat zonder nummer (Lo-Reninge)
Site met duiventoren van de voormalige Sint-Pietersabdij (voor de geschiedenis van de augustijnerabdij wordt verwezen naar de stadsinleiding van Lo), toren beschermd als monument bij K.B. van 06.07.1957. Gelegen binnen het stadsgezicht van Lo (beschermd bij M.B. van 23.11.1994).


ID: 13745 | Bouwkundig element

Klooster Onze-Lieve-Vrouw Heilig Hart

Antwerpsesteenweg 496 (Malle)
Neoromaanse abdij gebouwd op rechthoekig grondplan met gemoderniseerde brouwerij en boerderij van 1930. Kerk en gastenhuis gebouwd van 1885 tot 1887.


ID: 135365 | Landschappelijk geheel

Abdij van Postel en de Ronde Put

Mol (Mol), Retie (Retie)
Tot op vandaag is Postel een schaars bewoond gehucht, waar groen een prominente plaats inneemt. De relatieve ongereptheid van Postel is in hoofdzaak te danken aan het feit dat het gebied tot voor kort in handen bleef van een zeer gering aantal grootgrondbezitters, waaronder de Norbertijnen van de abdij van Postel en de familie van Broqueville van het 'kasteel van Postel'. De Ronde Put en omgeving betreft, dankzij de uitgestrektheid en ongereptheid, immers één van de interessantste gebieden van de Kempen. De afwisselende vegetatietypes van droge heide, grove dennen, elzenbroek struweel en oude bossen resulteren in een belangrijke botanische waarde.