89 resultaten


ID: 45588 | Bouwkundig element

Abdijhoeve met toegangspoort en duiventoren

Marktstraat 1 (Oudenburg)
Abdijhoeve met toegangspoort en duiventoren. Beschermd als monument bij K.B. van 14 november 1975. Resterende fragmenten van de verdwenen Sint-Pietersabdij, een uitgebreid complex gelegen op de hoek van de Abdijlaan (zuid) en de Marktstraat/Stationsstraat (west). Thans vrij losse verzameling van gebouwen uit 15de, 17de, 18de en 20ste eeuw.


ID: 45594 | Bouwkundig element

Abtswoning of prelatuur van Sint-Pietersabdij

Marktstraat 25 (Oudenburg)
Abtswoning of prelatuur van voormalige Sint-Pietersabdij. Beschermd als monument bij K.B. van 14 november 1975.


ID: 135152 | Landschappelijk geheel

Bossen tussen Sint-Jan-ter-Biezen en Sint-Sixtusabdij

Krombeke, Poperinge, Proven, Watou (Poperinge), Westvleteren (Vleteren)
De ankerplaats is gelegen op een interfluviale kam die door talrijke dalhoofden wordt aangesneden. Tijdens de vroege middeleeuwen was de gehele kam bebost. Momenteel resten er kleinere loofboscomplexen die niet meer op elkaar aansluiten. Ze worden omringd door een mozaïek van wei- en akkerlanden. De aanwezige hoeves zijn sterk verspreid en en bestaan veelal uit enkele losstaande bakstenen gebouwen met resten van een middeleeuwse walgracht. In het gebied liggen de kasteeldomeinen De Lovie en Couthof met elk hun omringend park. In het gebied zijn nog verschillende sporen van de Eerste Wereldoorlog waaronder een legerbarak en een begraafplaats. De Sint-Sixtusabdij in het uiterste noordoosten van de ankerplaats is een trappistenabdij gesticht in 1831 waar nog steeds trappist gebrouwen wordt.


ID: 42696 | Bouwkundig element

Abdij van Vrouwenpark, heden klooster der montfortanen

Aarschotsesteenweg 39 (Rotselaar)
Vrouwenpark is één van de weinige en voor wat Brabant betreft de enige cisterciënzerinnenabdij waarvan belangrijke restanten uit de 13de eeuw - periode van ontstaan en hoogbloei - bewaard bleven.


ID: 134509 | Landschappelijk element

Domein van de abdij Vrouwenpark

Aarschotsesteenweg 39 (Rotselaar)
Domein van voormalige Cisterciën­zerinnen­abdij, ongeveer 11 hectare, in 1815-1820 heraangelegd in een vroege landschappelijke stijl met restanten van de abdijgebouwen, vanaf 1927 verbouwd tot kostschool en klooster door de paters montfortanen; met een serpentine­ vijver ('rivier') en talrijke follies (pittoreske boogbruggen en 'gotisch' tuin­paviljoen, 13de-eeuws cellarium als 'grot' enzomeer) binnen de strakke, oude omkadering.


ID: 42758 | Bouwkundig element

Domein abdij van Averbode

Abdijstraat 1, Averboodsebaan zonder nummer (Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo)
Circa 1125 gesticht door Arnold II, graaf van Loon. Als ligging voor de abdij van Averbode werd de heuvelrug tussen Langdorp en Tessenderlo gekozen, die de bekkens van de Grote Nete en de Demer scheidt.


ID: 134518 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Besloten tuin van de abdij van Averbode

Abdijstraat 1 (Scherpenheuvel-Zichem), Averboodsebaan zonder nummer (Tessenderlo)
Premonstratenzer of norbertijnenabdij, gesticht omstreeks 1135, met kloostergebouwen uit het eerste kwart van de 18de eeuw omgeven door besloten abdijtuin voorzien van tuinbrug en tuinpaviljoen; ongeveer 3,5 hectare, onderdeel van een groter geheel van boomgaarden, nutstuinen, vijvers en bossen dat gedeeltelijk nog bestaat; landschappelijk heraangelegd in 1860-1870 maar met behoud van diverse elementen (vijvers, talud) die minstens tot 1650 teruggaan.


ID: 3269 | Bouwkundig element

Abdij van Rozendaal

Rozendaal 1-2, 3-5, 9 (Sint-Katelijne-Waver)
Uitgestrekt natuurgebied met een rijke en merkwaardige fauna en flora als rivierlandschap aan de Nete met resten van de voormalige abdij van Rozendaal.


ID: 22701 | Bouwkundig element

Benedictijnenabdij Sint-Trudo

Diesterstraat 1, Plankstraat 18, Stenaartberg 2, 2A (Sint-Truiden)
Het complex beslaat het stadsgedeelte afgezoomd door de Diesterstraat ten zuiden en zuidwesten, de Abdijstraat ten noordwesten, Stenaartberg ten noorden en de Plankstraat ten oosten.


ID: 23016 | Bouwkundig element

Kasteel van Nieuwenhoven en kasteelhoeve

Engelbamp 55 (Sint-Truiden)
Sinds het vierde kwart van de 13de eeuw speelhof en zomerverblijf van de abten van Sint-Truiden. De huidige hoeve werd gebouwd door abt Hubert Germeys, het kasteel door abt Jozef van Herck.