96 resultaten


ID: 134518 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Besloten tuin van de abdij van Averbode

Abdijstraat 1 (Scherpenheuvel-Zichem), Averboodsebaan zonder nummer (Tessenderlo)
Premonstratenzer of norbertijnenabdij, gesticht omstreeks 1135, met kloostergebouwen uit het eerste kwart van de 18de eeuw omgeven door besloten abdijtuin voorzien van tuinbrug en tuinpaviljoen; ongeveer 3,5 hectare, onderdeel van een groter geheel van boomgaarden, nutstuinen, vijvers en bossen dat gedeeltelijk nog bestaat; landschappelijk heraangelegd in 1860-1870 maar met behoud van diverse elementen (vijvers, talud) die minstens tot 1650 teruggaan.


ID: 3269 | Bouwkundig element

Abdij van Rozendaal

Rozendaal 1-2, 3-5, 9 (Sint-Katelijne-Waver)
Uitgestrekt natuurgebied met een rijke en merkwaardige fauna en flora als rivierlandschap aan de Nete met resten van de voormalige abdij van Rozendaal.


ID: 22701 | Bouwkundig element

Benedictijnenabdij Sint-Trudo

Diesterstraat 1, Plankstraat 18, Stenaartberg 2, 2A (Sint-Truiden)
Het complex beslaat het stadsgedeelte afgezoomd door de Diesterstraat ten zuiden en zuidwesten, de Abdijstraat ten noordwesten, Stenaartberg ten noorden en de Plankstraat ten oosten.


ID: 303372 | Landschappelijk element

Tuin van de benedictijnenabdij Sint-Trudo

Diesterstraat 1 (Sint-Truiden)
Geen resten van de oude abdijtuinen. Toch zijn drie elementen vermeldenswaard: de oude fruitmuur langs de Plankstraat, die nog dateert uit de abdijtijd; aanleg van het ereplein, teruggaand tot 1843, toen de abdij seminarie werd; tenslotte de in 1999 aangelegde nieuwe tuin op de ruïne van de abdijkerk, die de omtrek en de hoogte van de in 1975 afgebrande kerk wil oproepen.


ID: 23016 | Bouwkundig element

Kasteel van Nieuwenhoven en kasteelhoeve

Engelbamp 55 (Sint-Truiden)
Sinds het vierde kwart van de 13de eeuw speelhof en zomerverblijf van de abten van Sint-Truiden. De huidige hoeve werd gebouwd door abt Hubert Germeys, het kasteel door abt Jozef van Herck.


ID: 23013 | Bouwkundig element

Kasteel van Nonnen-Mielen

Metsterenweg 133-135 (Sint-Truiden)
Neoclassicistisch kasteel, op de plaats van de voormalige benedictinessenabdij Nonnen-Mielen. Het kasteel, waarvan de restauratie aan de gang is, is een alleenstaand huis van vijftien traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, uit de tweede helft van de 18de eeuw en midden 19de eeuw.


ID: 23061 | Bouwkundig element

Abdij van Terbeek en Sint-Niklaashoeve

Terbeek 76-78 (Sint-Truiden)
Resten van de voormalige abdij van Terbeek, met abdijhoeve. De oorspronkelijke stichting van dit cisterciënzerinnenklooster was het klooster Sint-Trudodal, gelegen in het gehucht Straten, in de 12de eeuw.


ID: 43106 | Bouwkundig element

Cisterciënzerinnenabdij Maegdendael

Kloosterstraat 40 (Tienen)
In 1840 werd het ensemble zwaar geteisterd door brand, de bewaarde elementen dateren uit de 17de en meestal 18de eeuw.


ID: 16720 | Bouwkundig element

Bisschoppelijk College

Karel Coggelaan 8 (Veurne)
Gesticht in 1851 als voortzetting van de vroegere Latijnsche Schoole. Complexe gebouwen gelegen op de gronden van de voormalige Sint-Niklaasabdij uit de 17de eeuw.


ID: 16723 | Bouwkundig element

Restanten en poortgebouw Sint-Niklaasabdij

Klaverstraat 6, 8A-B, zonder nummer (Veurne)
Poortgebouw van de voormalige Sint-Niklaasabdij, van drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder schilddak, uit het vierde kwart van de 17de eeuw. Achterin, in de 19de eeuw zogenaamd Hôtel de la Commerce, maar voorheen vermoedelijk abdijgebouw. Breedhuis van twee bouwlagen onder zadeldak; vernieuwde oude kern uit de tweede helft van de 17de eeuw - 18de eeuw.