7880 resultaten


ID: 119 | Bouwkundig element

Stadswoning met winkelpui

Kerkstraat 15 (Aalst)
Stadswoning met gecementeerde lijstgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder lessenaarsdak, opgetrokken vóór een ouder en nog deels bestaand diephuis; 20ste-eeuwse ordonnantie met neoclassicistische inslag. Winkelpui van drie traveeën, afgelijnd door hoekpilasters en gemarkeerd door gietijzeren zuiltjes aan weerszij van de centrale deur.


ID: 113 | Bouwkundig element

Twee stadswoningen

Kerkstraat 16-18 (Aalst)
Twee stadswoningen van drie bouwlagen en drie traveeën, lijstgevel gecementeerd met schijnvoegen. Nummer 16 gemarkeerd door het vroegere poortrisaliet rechts; integratie van de arduinen poortomlijsting met gestileerd margrietmotief en gestrekte druiplijst uit de 19de eeuw.


ID: 121 | Bouwkundig element

Huis Den Heilige Geest

Kerkstraat 22 (Aalst)
Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, grosso modo aansluitend bij nummer 20 qua volume en gevelordonnantie. Gevel met zandstenen parement uit het vierde kwart van de 18de eeuw op een latere arduinen plint met keldergaten.


ID: 122 | Bouwkundig element

Huis In den Biekorf

Kerkstraat 26 (Aalst)
Diephuis van twee bouwlagen en drie traveeën benedenverdieping en twee op bovenverdieping, onder zadeldak met bak- en natuurstenen trapgevel, op cartouches gedateerd 1657 doch met latere aanpassingen. Beraapte tweelaagse zijgevel van drie traveeën in Rozemarijnstraat.


ID: 109 | Bouwkundig element

Huis Den Schilt van Bourgougnen

Kerkstraat 6 (Aalst)
De bewaarde gevelstenen ANNO / 1782 zouden wijzen op de wederoprichting van het tot dan bewaarde huis in opbouw. Stadswoning met eenvoudige lijstgevel van drie bouwlagen en twee traveeën onder een zadeldak.


ID: 110 | Bouwkundig element

Winkel

Kerkstraat 8 (Aalst)
Stadswoning van drie bouwlagen en drie traveeën, bepleisterde en witgeschilderde gevel met schijnvoegen. Lijstgevel gemarkeerd door twee registers van drie gekoppelde rechthoekige vensters in vlakke omlijstingen van natuursteen, mogelijk uit de 18de eeuw.


ID: 300865 | Bouwkundig element

Twee stadswoningen

Klapstraat 3-5 (Aalst)
Beide 19de-eeuwse stadswoningen van drie bouwlagen werden aangebouwd tegen de achterzijde van de internaatsvleugel van het Sint-Jozefscollege en fungeren als belangrijke perspectiefsluiting - richting Pontstraat - in het geknikt verloop van het straatje.


ID: 132 | Bouwkundig element

Rij van vier stadswoningen

Korte Zoutstraat 54-60 (Aalst)
Huizenrij van respectievelijk twee en een halve en drie bouwlagen en vijf of drie traveeën, met een bijkomende afgesnuite hoektravee en twee zijtraveeën voor het huis nummer 60. Vlakke gevels, met diverse parementen en eenvoudige indeling gemarkeerd door rechthoekige of nauwelijks getoogde muuropeningen, vormen een nog vrij continue wand naar de Geraardsbergsestraat toe.


ID: 141 | Bouwkundig element

Stadswoning van 1742

Lange Zoutstraat 43 (Aalst)
Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met steile helling wijzend op oude, traditionele kern.


ID: 143 | Bouwkundig element

Stadswoning

Lange Zoutstraat 47 (Aalst)
In zijn huidige vorm, rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel met verschillende versiering op tweede en derde bouwlaag.