2430 resultaten


ID: 10808 | Bouwkundig element

Monnikenhoeve

Monnikenhofstraat 267 (Antwerpen)
Monnikenhoeve, eertijds deel uitmakend van het Monnikenhof; de oorspronkelijke hoevegebouwen werden echter in de loop van de 19de eeuw vervangen.


ID: 11633 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Reigershoek 4 (Antwerpen)
Hoeve met losstaande bestanddelen; woning in kern opklimmend tot de 18de eeuw (zie Ferrariskaart) met bijgebouwen van latere datum: woonstalhuis ten noorden, wagenhuis ten oosten en schuur ten zuiden. Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldaken


ID: 11015 | Bouwkundig element

Schaliënhoeve

Rooiplein 6 (Antwerpen)
Hoeve rond gekasseid erf, heden restaurant. Bakstenen gebouwen opklimmend tot 1619, volgens vroegere bewoonster. Georiënteerd woonstalhuis van zes traveeën onder vernieuwd leien zadeldak.


ID: 10825 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Solftstraat 6 (Antwerpen)
Hoeve met losse bestanddelen, in kern 19de-eeuws, maar grotendeels heropgebouwd omstreeks 1939.


ID: 304961 | Bouwkundig element

Stallencomplex Bakkerij Volkslust

Van Heybeeckstraat 26 (Antwerpen)
Complex bestaande uit de vroegere paarden- en hondenstallen, wagenhuizen, conciërgewoning en smidse van bakkerij Volkslust, in verschillende bouwfases opgetrokken tussen 1907 en 1912. De gebouwen waren een uitbreiding van de aan de overzijde van de straat gelegen, uit 1903 daterende bakkerij Volkslust, en vormen er nog steeds een ensemble mee dat getuigt van de historische, begin-20ste-eeuwse bebouwing van de straat.


ID: 10830 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Zoutestraat 86 (Antwerpen)
De kern van het eertijds aan de familie van Delft toebehorende hoevecomplex op het perceel aan de hoek van de Zoutestraat en de Zandvlietsesteenweg, klimt zeker op tot 1771-1778.


ID: 81595 | Bouwkundig element

Hoeve Goed te Bassegem

Bassegemstraat 1 (Anzegem)
Historische hoeve zogenaamd "Goed te Bassegem" gelegen op de grens met Tiegem. De hoeve vormde het centrum van de gelijknamige heerlijkheid, in leen gehouden van het Vyvense (Sint-Eloois-Vijve), op zijn beurt een leen van het grafelijk kasteel van Kortrijk. De heerlijkheid strekte zich uit over Kaster, Waarmaarde, Tiegem, Ooike en Oudenaarde en had op zijn beurt nog drie achterlenen in Eine, Tiegem en Waarmaarde. Bij de heerlijkheid hoorde ook een molen, de zogenaamde "Neermolen" (zie Pontstraat).


ID: 81596 | Bouwkundig element

Hoeve

Bassegemstraat 8 (Anzegem)
U-vormige opstelling van verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken. Ten noorden boerenhuis met voorliggende handpomp.


ID: 81645 | Bouwkundig element

Hoeve Hof ter Linden

Bergstraat 14 (Anzegem)
Historische hoeve zogenaamd "Hof ter Linden", zie houten naambord. Afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778) met losse bestanddelen (drie volumes), op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846) weergegeven met semi-gesloten opstelling. Heden, bakstenen bestanddelen onder pannen (zowel mechanische als Vlaamse pannen) zadeldaken, gegroepeerd rondom een deels gekasseid erf.


ID: 81649 | Bouwkundig element

Hoevetje

Dolageweg 1 (Anzegem)
Klein hoevetje bestaande uit een 19de-eeuws boerenhuis (noorden) en een stalvleugel (oosten) met geïncorporeerd wagenhuis.