2430 resultaten


ID: 45173 | Bouwkundig element

Hof ter Hafselt

Olmkensstraat 3 (Zwalm)
Grote hoeve van het gesloten type met boerenhuis, paardenstal, wagenhuis, stallen, bakhuis en berging rondom onregelmatig vierhoekig erf, reeds in kaart gebracht in de 17de eeuw.


ID: 80846 | Bouwkundig element

Hoeve met 19de-eeuws uitzicht

Avelgemstraat 109 (Zwevegem)
Hoeve met 19de-eeuws uitzicht, aansluitend bij het semi-gesloten type. Site weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846) als volledig omwalde hoeve met grosso modo gelijke opstelling als heden. Verankerde bakstenen bestanddelen gegroepeerd rondom erf, met verdiepte mestvaalt voor stalvleugel. Verhoogde stoep voor woonhuis en stalvleugel.


ID: 80850 | Bouwkundig element

Historische kasteelsite met twee behouden hoeves

Avelgemstraat 180-182 (Zwevegem)
Historische kasteelsite met twee behouden hoeves de Kasteelhoeve nummer 182 en het Neerhof van het kasteel nummer 180. Het kasteel en de bijhorende hoeves waren gelegen in het waterrijke dal van de Slijpebeek dat het graven van een wallencomplex mogelijk heeft gemaakt. De dichtgeslibte omwalling is nog herkenbaar in het reliƫf.


ID: 80858 | Bouwkundig element

Historische hoeve "te Medele"

Bekaertstraat 9 (Zwevegem)
Hoeve met losse bestanddelen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een onverhard erf met treurwilg. Boerenwoning met gewit verankerd bakstenen parement op gepikte plint. Stalvleugel, mogelijk in kern teruggaand tot de 18de eeuw met voorliggende mestvaalt. Dwarsschuur met houten muurkapel en dubbel wagenhuis, beide vermoedelijk uit eind 19de eeuw - begin 20ste eeuw.


ID: 81256 | Bouwkundig element

Hoeve ter Brucq

Brucqstraat 25 (Zwevegem)
Brucqstraat nr. 25. Historische hoeve z.g. "Hoeve ter Brucq", foncier van de gelijknamige heerlijkheid. Etymologisch betekent de naam moeras, poel, lager gelegen drassig land. Oudste vermeldingen van de hoeve gaan terug tot de 15de eeuw. In de 18de eeuw was de hoeve eigendom van P.H. Simonon, kannunik van het O.-L.-Vrouwekapittel van Doornik.Reeds weergegeven op de Ferrari


ID: 81257 | Bouwkundig element

Hoeve Stokerijgoed

Brucqstraat 29 (Zwevegem)
De oudste vermeldingen van het leen gaat terug tot 1340. In de 16de eeuw vermeld als Stockerie en in 1769 vermeld als "t'goet te Stocherij", cf. landboek.De hoeve werd in leen gehouden van het Ronsevaalse (Nevele).


ID: 81254 | Bouwkundig element

19de-eeuwse hoeve hof van Samijn

Brucqstraat 4 (Zwevegem)
Brucqstraat nr. 4. 19de-eeuwse hoeve z.g. "hof van Samijn", nu "Engelenhoeve". Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) weergegeven als hoeve met semi-gesloten opstelling.Volgens de kadastrale gegevens wordt de hoeve in 1859 afgebroken en volledig heropgebouwd (reconstruction totale), in opdracht van mevrouw Declercq-Delafaille. Het betreft een L-vormig volum


ID: 81266 | Bouwkundig element

Historische hoeve Drie Lindenhof

Drielindenstraat 3 (Zwevegem)
Drielindenstraat nr. 3. Historische hoeve z.g. "Ter Eecken" of "Sint-Antoniushof", heden "Drie Lindenhof". De hoeve wordt voor het eerst afgebeeld in het landboek van Sint-Denijs-Doornikse, (1779).Hoeve weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) met grosso modo gelijke opstelling bestaande uit L-vormig hoofdvolume en enkele kleinere


ID: 81018 | Bouwkundig element

Historische hoeve

Feys Hoevestraat 23 (Zwevegem)
Historische hoeve met hoofdzakelijk 18de-eeuws gebouwenbestand. Lange zuidelijke erfoprit. Site aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) aangeduid als Ferme Feys met dubbel omwalde bestanddelen met U-vormige opstelling. Het primitief kadasterplan (ca. 1835) toont dezelfde opstelling bestaande uit vijf volumes.


ID: 81291 | Bouwkundig element

Hoeve

Hoogstraat 11 (Zwevegem)
Hoogstraat nr. 11. Aan de straat gelegen hoeve met 19de-eeuws uitzicht. Vermoedelijk heeft de hoeve een oudere kern. Site aangegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) met grosso modo gelijke opstelling als heden. Losse verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rondom gekiezeld erf. Centraal Lourdesgrotje. Erfoprit gemarkeerd door ijzeren hek. Ten noorden, ac