2435 resultaten


ID: 81097 | Bouwkundig

Hoeve Herreke

Pontstraat 90 (Zwevegem)
Pontstraat nr. 90. Hoeve met 19de-eeuws uitzicht z.g. "Herreke" cf. aanduiding 1:10.000 kaart. Aan de straat gelegen hoeve met vierkante opstelling, bestaande uit bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rond een bekiezeld erf. Hoeve met oudere kern cf. weergave site op de Ferrariskaart (1770-1778) en met herkenbare configuratie afgebeeld op de Atlas der


ID: 81324 | Bouwkundig

Hoeve In de deugdzonden of Zandbeekhoeve

Priesterstraat 2 (Zwevegem)
Priesterstraat nr. 2. Hoeve z.g. "In de deugdzonden" of "Zandbeekhoeve" cf. houten naambord. Site reeds weergegeven in het landboek van Sint-Denijs-Vlaanderen (1769): omwalde hoeve met losse bestanddelen. Als omwalde hoeve met U-vormige opstelling weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846). Het primitief kadasterplan (ca. 1835) toont een gelijkaard


ID: 81327 | Bouwkundig

Hoeve met losstaande bestanddelen

Priesterstraat 8 (Zwevegem)
Priesterstraat nr. 8. Aan de straat gelegen hoeve met 19de-eeuws uitzicht. Site afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) met losse bestanddelen, U-vormig gegroepeerd rondom erf. Heden grosso modo gelijke opstelling maar aaneengesloten door latere uitbreidingen. Verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rondom verhard erf. Ten noorden, achter het woonhuis,


ID: 81029 | Bouwkundig

Historische hoeve

Sint-Denijsstraat 26 (Zwevegem)
Sint-Denijsstraat nr. 26. Historische hoeve gelegen in het zuidoosten van de gemeente. Site reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) als "Cense leen te Kniels", met opperhof met omwald boerenhuis en neerhof met bedrijfsgebouwen met U-vormige opstelling. Het landboek van Zwevegem (ca. 1790) toont een omwald opperhof met twee volumes met L-vormige opstelling en een


ID: 81030 | Bouwkundig

Hoeve

Slype 35 (Zwevegem)
Slype nr. 35. Hoeve met laat 19de-eeuws uitzicht. Site weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846), met enigszins andere configuratie. Losstaande bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken met U-vormige opstelling. Ten noorden boerenhuis geritmeerd door rechthoekige muuropeningen, voorheen getoogd, onder doorgetrokken druiplijstje. Vernieuwd schrijnwerk. Ten oosten dwarsschuur ge


ID: 81104 | Bouwkundig

Hoeve Hof ten Bossche

Stampkotstraat 9 (Zwevegem)
Dieper in gelegen historische hoeve z.g. "HOF TEN BOSSCHE". Vermoedelijk voormalige kasteelhoeve aangeduid als "Cense ten Bosche" op de kabinetskaart van Ferraris (1770-1778). De kaart geeft een weergave van het omwalde opperhof met woonhuis en verschillende bedrijfsgebouwen op het neerhof. Ten zuiden van de site is tevens een molen afgebeeld.


ID: 81349 | Bouwkundig

Hoeve Ter Klare

Ter Klare 11 (Zwevegem)
Ter Klare nr. 11. Dieper in gelegen hoeve van het semi-gesloten type z.g. "<italic>Ter Klare</italic>". Historische hoeve vroeger z.g. "<italic>Kapittelhof</italic>" eigendom van de bisschop van Doornik. In het landboek van Sint-Denijs-Doornikse (1779) aangeduid als "<italic>Ferme de monseigneur L'Evêque</italic>" en met losse bestanddelen rond erf en boomgaard en moestuin opgedeeld in vie


ID: 81191 | Bouwkundig

Hoeve

Verzetslaan 35 (Zwevegem)
Verzetslaan nr. 35. Historisch belangrijke hoeve, voorheen deel uitmakend van de Heerlijkheid van Bavegem. Naar verluidt zou de geschiedenis van de site opklimmen tot ca. 1200, de eerste vermelding in pachtcontracten dateert van 1429. De site staat reeds aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778); op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846) staat slechts één volume weergegeven.Thans hoeve met 19


ID: 81351 | Bouwkundig

Historische hoeve Goed te Callifix

Vierabelen 13, 13A (Zwevegem)
Vierabelen nr. 13. Historische hoeve z.g. "Goed te Callifix", heden IJshoeve, gelegen in het zuidoosten van de gemeente op de grens met Helkijn (Spiere-Helkijn). De hoeve was tot aan de Franse Revolutie eigendom van het O.-L.-Vrouwehospitaal van Doornik. De hoeve wordt afgebeeld op een kaart in het landboek van Sint-Denijs-Vlaanderen (1769) als "t' goet te Callefix


ID: 81122 | Bouwkundig

Kasteelhoeve

Vierkeerstraat 185 (Zwevegem)
Vierkeerstraat nr. 185. Naar verluidt voormalige kasteelhoeve, thans aangeduid als "Banhoutboshof" op de 1:10.000 kaart. Historische site, reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778), woonhuis en schuur met aangrenzend wagenhuis zijn reeds herkenbaar. Huidige configuratie weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1846), een klein volume voorgesteld ten zuiden is than