2430 resultaten


ID: 15930 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Bellestraat 29 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde en aan voet van lichte glooiing gelegen hoeve met onverharde oprit. Losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom deels begraasd, rechthoekig erf met rest van omwalling ten oosten en boomgaard ten westen.


ID: 15929 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Bellestraat 31 (Alveringem)
Hoeve met losse bestanddelen onder zadeldaken rondom rechthoekig, begrint erf met vaalt.


ID: 16034 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Beverenstraat 82 (Alveringem)
Aan de straat gelegen hoeve uit de 18de eeuw. Losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom onverhard erf; bakstenen stoepen. Omgevende boomgaard.


ID: 16037 | Bouwkundig element

Hoeve Het fort

Beverenstraat 91 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve uit de 19de eeuw. Losse, vierkante opstelling van de hoevegebouwen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom deels verhard erf. Ten oosten, rest van omwalling. Ten zuidoosten, onverharde erfoprit met rechts zichtbepalende dwarsschuur net buiten thans gedempte omwalling.


ID: 16454 | Bouwkundig element

Brouwerij In den Zwarte Leeuw

Beverenstraat zonder nummer (Alveringem)
Voormalig brouwerij "In den Zwarte Leeuw"; buiten werking sedert 1941, thans drankenopslagplaats. Witbeschilderde bakstenen constructies van één bouwlaag onder zadeldaken, uit de 19de eeuw; geschikt rondom gebetonneerde binnenplaats met toegang naar straat; hek aan straatzijde.


ID: 15959 | Bouwkundig element

Hoeve Drie Poortenhof

Clepstraat 3 (Alveringem)
Hoeve met losse bestanddelen, midden weilanden; oorspronkelijk omwald boeren- en bakhuis (zie rest van wal ten noorden en ten westen van het woonhuis), ten westen van een geasfalteerd erf; begraasd neerhof, met dwarsschuur en stalgebouw, ten noorden van laatst genoemde; erfoprit links gemarkeerd door kapelletje.


ID: 15960 | Bouwkundig element

Hoeve Noordhof

Clepstraat 5 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde meerledige hoeve (rest van wal ten zuiden) met boerenhuis op terp, evenwijdig aan straat, ertussen liggende moestuin.


ID: 15961 | Bouwkundig element

Hoeve Colaertshille

Colaertshillestraat 2 (Alveringem)
Groots 19de-eeuws hoevecomplex waarvan de naam verwijst naar een voormalige hoeve (gehucht?) alwaar in 1578 de eerste gewapende bijeenkomst van de protestanten in Veurne-Ambacht plaats vond. Heden, grotendeels omwalde hoeve (zie rest van wal ten zuidwesten en noordwesten) met losse opstelling van de gebouwen rondom een deels begraasd, deels verhard erf met vaalt; ingeplant midden weiden.


ID: 15884 | Bouwkundig element

Hoeve Fort en 't Schaephof

Foortstraat 6 (Alveringem)
Aan de straat gelegen hoeve met losse bestanddelen rondom erf met bakstenen voetpaden, en ommuurde mestvaalt in het midden. Ten zuidwesten, rest van voormalige omwalling.


ID: 16043 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Gemeneweg 9 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom begraasd erf. Ten zuiden, rest van omwalling. Omgevende wilgen en populieren.