2430 resultaten


ID: 15939 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Gijverinkhovestraat 2 (Alveringem)
Vermoedelijk oorspronkelijk omwalde hoeve, zie aanwezigheid van water ten zuiden; losse bestanddelen van één bouwlaag rondom verhard (kasseien + bakstenen) erf met spoor van cirkelvormig, bakstenen looppad van voormalige "paardenmanège". Een kleine boomgaard ten noorden scheidt de hoeve met geasfalteerde oprit van de straat af.


ID: 15891 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Grensstraat 16 (Alveringem)
Hoeve met losse bestanddelen rondom deels onverhard, deels gekasseid erf. Ten westen, weide afgezet met doornhaag waarin 18de-eeuwse (?) grenssteen voor dwarsschuur gelegen op de Franse grens. Ten noorden, boerenhuis met twee opkamertraveeën + vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, gedateerd 1878 door middel van baksteenkoppen in linkerzijgevel.


ID: 16005 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Groenestraat 64 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen, voorafgegaan door boomgaard: T-vormige opstelling van gebouwen rondom een deels met bakstenen verhard erf; oude, doch sterk aangepaste site: boerenhuis thans opslagplaats; recente woning tegen laatst genoemde.


ID: 16046 | Bouwkundig element

Hoeve Het Pannenhuis

Groenestraat 76 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen van één bouwlaag onder pannen zadeldaken rondom deels gekasseid, deels begraasd erf met vaalt. Ten noordoosten, met bomen onder meer knotwilgen, afgezoomde rest van omwalling. Omgevende populierenrij.


ID: 15896 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Hondschootestraat 23 (Alveringem)
Hoeve met L-vormige opstelling van de lage hoevegebouwen rondom onverhard erf; vaalt gekasseide en met bakstenen verharde stoepen. Inplanting ten oosten van en binnen de tweede voormalige omwalling van het zogenaamde "Kasteelhof" waarvan volgens bewoners het vermoedelijk deel uitmaakte van het neerhof.


ID: 15862 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Izenbergestraat 175 (Alveringem)
Midden weilanden gesitueerde hoeve met losse bestanddelen waarvan boerenhuis, gelijklopende stallingen en moestuin op een nog deels omwalde terp.


ID: 16062 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Izenbergestraat 69 (Alveringem)
Net buiten dorpskom gelegen, oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen van één bouwlaag rondom onverhard L-vormig erf; vaalt achter de stalvleugel.


ID: 16063 | Bouwkundig element

Hoeve Het Eikhof

Izenbergestraat 73 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom begrint erf; bakstenen stoepen en gekasseid voetpad. Ten noordoosten, boerenhuis op terp. Met wilgen afgezoomde rest van omwalling achter laatst genoemde en ten noordwesten. Vroegere erfoprit ten noorden volgens plaats van wagenhuis, thans ten oosten.


ID: 16053 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Kallestraat 39 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom onverhard U-vormig erf met open zuidoostzijde, voorzien van hek aan straat; verharde stoepen. Ten noorden, rest van omwalling.


ID: 15927 | Bouwkundig element

Kasteelhoeve

Kasteeldreef 2 (Alveringem)
Ten zuidoosten van de kerk en aan geasfalteerde veldweg zogenaamd "Kasteeldreef" gelegen hoeve; losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldak rondom begrint, rechthoekig erf.