2430 resultaten


ID: 15836 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Klarewal 26 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen, zonder specifiek erf, in nabijheid van de baan.


ID: 15841 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Kwellemolenstraat 18 (Alveringem)
Aan de straat gelegen hoeve met losse, L-vormige opstelling van leegstaand, sterk gewijzigd boerenhuis en interessante dwarsschuur, met achterliggende boomgaard, gelegen midden weilanden en afgezet met doornhaag en wilgen.


ID: 15908 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Lindestraat 32 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen rondom deels gebetonneerd, deels gekasseid erf; ommuurde vaalt en bakstenen stoepen. Ten noordoosten, met abelen en knotwilgen afgezoomde rest van omwalling.


ID: 16440 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Linseledreef 1 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen, geheel omgeven door populieren; oprit naar woonhuis afgezoomd met kastanjelaars; willekeurige schikking van gebouwen rondom een deels verhard, deels begraasd erf; moestuin achter de woning.


ID: 16370 | Bouwkundig element

Hof de Fockewerve

Noord-Ossenaarstraat 3 (Alveringem)
Grootse, meerledige hoeve, in het zuiden en het westen. Omgeven van een met bomen omzoomde sloot, midden weilanden. Ten oosten, omwalde, met knotwilgen omkranste terp, waarop eens het verblijf van de religieuzen, bereikbaar via bakstenen, verankerde, tweeledige boogbrug.


ID: 16104 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Oerenstraat 18 (Alveringem)
Nog deels omwalde hoeve met losse bestanddelen, midden weilanden, omkranst door abelen, knotwilgen en doornhaag. Nagenoeg U-vormige opstelling van hoevegebouwen rondom een deels met bakstenen verhard erf met vaalt. Woonhuis op terp.


ID: 16442 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Oude Molenstraat 1 (Alveringem)
Hoeve met losse bestanddelen, gelegen nabij de baan; oprit gemarkeerd door bakstenen, vierkante hekpijler op sokkel; boomgaard aan straatzijde; aangepast 19de-eeuws ensemble.


ID: 16153 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Roggestraat 12 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse, U-vormige opstelling van de gebouwen rondom onverhard erf met vaalt en bakstenen paden, gelegen midden weilanden, in het oosten afgezet met abelen, aansluitend bij nummer 11. Moestuintje achter het huis.


ID: 83673 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Schooldreef 14 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde meerledige hoeve met U-vormige opstelling van de gebouwen rondom een begraasd erf, midden de vlakte, in nabijheid van zogenaamd "Hoeve Visart". Boerenhuis met achterliggende moestuin ten zuidoosten van erf. Noord gelegen boomgaard. Mooi perspectief op dorp met kerk en molen.


ID: 16449 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Sleutelstraat 1 (Alveringem)
Vermoedelijk oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen, ten westen en ten noorden afgezet met doornhaag en populieren; U-vormige opstelling van gebouwen rondom verhard verf; moestuin en boomgaard ten noorden; ingang geflankeerd door populieren.