Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

773 resultaten


ID: 209665 | Bouwkundig element

Hoeve  Kreekaert Vijver

Litterveldstraat 9 (Zedelgem)
Losse bestanddelen rond een onverhard erf. Staat op de Ferrariskaart (1770-1778) binnen een omhaagd perceel met boomgaard en de Atlas der Buurtwegen (circa 1844) met ongeveer dezelfde configuratie. Woonhuis ten noordoosten van het erf, vernieuwd uitzicht maar met oudere kern. Woonhuis ten noordoosten van het erf, vernieuwd uitzicht maar met oudere kern. Stalling ten noordwesten van het erf in witbeschilderde, verankerde baksteen boven een gepekte plint onder zadeldak (Vlaamse pannen), enkele bewaarde muuropeningen en zwengelpomp tegen de gevel.


ID: 209319 | Bouwkundig element

Hoeve Mezelhof

Moubekestraat 106 (Zedelgem)
Kleine hoeve, fasegewijs tot stand gekomen, staat nog niet op de Ferrariskaart (1770-1778). Op het primitief kadasterplan (circa 1830) beschreven als huis met boomgaard. Hierop is te zien dat een tweede woonhuis opgetrokken is op een achterliggend perceel. Circa 1928 volgt een uitbreiding van het eerste huis (aan straatzijde) met een volume parallel aan de straat. In 1943 tekent het kadaster enkele kleine (vermoedelijk oudere) wijzigingen aan beide woningen op. In 1953 is alles teruggebracht tot één geheel. Lage, rode en bruine verankerde baksteenbouw op L-vormige plattegrond onder zadeldaken (Vlaamse pannen). De vroegere indeling als tweewoonst is nog duidelijk afleesbaar. Oudste volume, dwars op de straat, met geïncorporeerde stalling.


ID: 209656 | Bouwkundig element

Hoeve 't Perdekotje

Moubekestraat 81 (Zedelgem)
Achterin gelegen hoeve van het langgeveltype. Toegankelijk via een aarden oprit langs een beek. Afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778) binnen een omhaagd perceel met boomgaard. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) en de Atlas der Buurtwegen (circa 1844) bestaande uit meerdere woningen. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak (bitumen). Witbeschilderd woonhuis met rechthoekige muuropeningen.


ID: 33018 | Bouwkundig element

Wederopbouwhoeve

Berten Pilstraat 24 (Zonnebeke)
Wederopbouwhoevetje op het gehucht Merelaarvoorts bestaande uit alleenstaande, lage arbeiderswoningen met voortuintje, aan het kruispunt Berten Pil-/Foreststraat. Bouwtrant Iweins zie onder meer typerende bedaking; teruggaand op de regionale hoevebouw.


ID: 33069 | Bouwkundig element

Hoeve

Tresoriersstraat 13 (Zonnebeke)
Wederopbouwhoevetje volgens algemene architecturale kenmerken mogelijk naar ontwerp van architect L. Masure, zie nummer 10, hier echter meer getrouw teruggaand op de regionale hoevebouw. Losse, lage bestanddelen L-vormig gegroepeerd rondom een licht verhard erf; boerenhuis met waterpomp tegen de erfgevel, stal- én schuurvleugel respectievelijk ten noordoosten en zuidwesten.


ID: 9767 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Gentse Steenweg 95 (Zottegem)
Voorheen gesloten hoeve ingeplant op de hoek met de Pardassenhoek. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken gegroepeerd rondom een onregelmatig geasfalteerd erf, daterend uit de 19de eeuw. Zuidzijde deels afgesloten door middel van een muur.


ID: 9863 | Bouwkundig element

Hof ter Linden

Hof ter Linden 1 (Zottegem)
Pachthof van de abdij van Hasnon, heden semigesloten hoeve met bakstenen gebouwen onder gewone en afgesnuite zadeldaken, gegroepeerd op de drie zijden van een rechthoekig, deels gebetonneerd en gekasseid erf met siertuintje. Ten noordoosten, éénlaagse boerenwoning van het dubbelhuistype van vijf traveeën van verschillende breedte, opklimmend tot de 17de eeuw.


ID: 9847 | Bouwkundig element

Semigesloten hoeve

Mulderslos 19 (Zottegem)
Semigesloten hoeve ingeplant aan de straat. Deels witgekalkte bakstenen gebouwen, uit de 19de en de 20ste eeuw, gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid en gebetonneerd erf.


ID: 9854 | Bouwkundig element

Semigesloten hoeve

Paddestraat 15 (Zottegem)
Semigesloten hoeve met witgekalkte bakstenen gebouwen op gepikte plint, uit de 18de en de 19de eeuw, gegroepeerd rondom een rechthoekig gekasseid erf met mestvaalt en pomp. Inrijpoort opgenomen in het dienstgebouw ten zuidoosten.


ID: 9735 | Bouwkundig element

Gesloten hoeve

Ragestraat 3 (Zottegem)
Voorheen gesloten, heden U-vormige hoeve met bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een verwaarloosd erf. Toegankelijk via rechthoekige poort van dwarsschuur.