5739 resultaten


ID: 34912 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen en staakkapel

Heirstraat 97 (Aalter)
Hoevetje gelegen op hoek met de omlopende zijstraat. Ten noorden, boerenwoning vermoedelijk uit de 18de eeuw en vernieuwde aanhorigheden. Op hoek van erf, houten kapelletje.


ID: 33349 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Hoekestraat 136 (Aalter)
Hoeve op omhaagd, begraasd erf met boomgaard en ijzeren toegangshek aan vierkante gewitte pijlers met dekplaat en rechts nis met heiligenbeeldje. Gerenoveerd boerenhuis van zes traveeën onder zadeldakmet oude kern uit de tweede helft van de 18de eeuw.


ID: 33342 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Hoekestraat 33 (Aalter)
Hoeve met losse bestanddelen met 19de-eeuws boerenhuis van zes + twee traveeën onder verspringend zadeldak en imposante bakstenen dwarsschuur en stallen van 1849.


ID: 34616 | Bouwkundig element

Hoeve Jacquemijnsstede

Houtem 12 (Aalter)
Omgrachte hoeve in de straatbocht. Links van rood-witgeschilderde ijzeren hek, kapelletje opgericht ter vervanging van een ouder kapelletje tegenover het hek, in 1874 en gecementeerd in 1938. Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, daterend uit de 19de eeuw. Verder, grote dwarsschuur met in het zadeldak verhoogde inrijpoort en bakstenen stallen onder zadeldaken.


ID: 34617 | Bouwkundig element

Hoeve

Houtem 18 (Aalter)
Nog grotendeels omgrachte hoeve, minstens opklimmend tot de 18de eeuw. Boomgaard afgesloten door middel van ijzeren hek tussen overhoeks geplaatste beschilderde bakstenen pijlers, rechts met getralied niskapelletje. Schuur onder zadeldak; naar verluidt gedateerd 1884 maar aangepast in het derde kwart van de 20ste eeuw. Witgekalkt bakhuis van het samengestelde type en begroeide aardappelkelder.


ID: 34995 | Bouwkundig element

Boerenwoning met kapel

Kanegemsestraat 5 (Aalter)
Voormalige hoeve met losstaande bestanddelen. Boerenhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen) met vroegere voorgevel naar het zuiden.


ID: 34997 | Bouwkundig element

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel

Kasteelstraat zonder nummer (Aalter)
Rood bakstenen kapel met banden van witte baksteen in neoromaanse stijl uit 1874. Puntgevel met overhoekse, versneden steunberen en grote rondboogpoort met drielob in bovenlicht en erboven geplaatst medaillon.


ID: 34621 | Bouwkundig element

Heilige Jozefkapel

Kattewegel zonder nummer (Aalter)
Opgericht door Ch. De Muynck - Compernolle in 1899. Bakstenen kapelletje onder zadeldak (pannen) met dakruiter. Voorpuntgevel met spitsboogdeur en in gedicht boogveld met inscriptie "Heilige Joseph bid voor ons".


ID: 34630 | Bouwkundig element

Hoeve losstaande bestanddelen en kapel

Kestelstraat 127 (Aalter)
Hoeve met losse bestanddelen en bakstenen wegkapel met klein voortuintje op westhoek van erf.


ID: 34921 | Bouwkundig element

't Goed te Varezele

Kleitestraat 18-19 (Aalter)
De heerlijkheid van Varezele of Varizele was afhankelijk van het leenhof van Nevele en wordt de eerste maal vermeld in 1460. Het betrof reeds in de 17de eeuw een dubbele hofstede met twee woningen, twee schuren en twee stallen. Nummer 18. Hoeve met losse bestanddelen gelegen achter nummer 19 en toegankelijk via ijzeren hek tussen gewitte bakstenen pijlers, met boerenwoning, dwarsschuur en stallen met niskapelletje met heiligenbeeld.