Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

167 resultaten


ID: 83253 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Ganzenstraat 34-38 (Brugge)
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen); één pittoreske dakkapel. Oude 16de-eeuwse(?) kern. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende restauratiewerken in 1997 naar ontwerp van architect P. Godderis (Brugge).


ID: 82888 | Bouwkundig element

Sint-Jozefskliniek

Komvest 34 (Brugge)
Hospitaal van 1910 tot 1996, sedert 1996 "Residentie De Veste" als internaat voor de hotelschool Spermalie.


ID: 82413 | Bouwkundig element

Sint-Janshospitaal - Ziekenzalen van 1856-1864

Mariastraat 38 (Brugge)
Hospitaalcomplex in neoclassicistische stijl met ziekenzalen van 1856-1864, naar ontwerp van architect I. Alleweireldt. Symmetrische aanleg rondom een rechthoekige binnentuin afgeboord door vier vleugels waarop aan noord- en zuidzijden telkens vier haakse ziekenzalen zijn geënt en afgescheiden door kleine binnenplaatsen; oostvleugel gemarkeerd door centraal paviljoen met de hoofdingang; in de westvleugel vormde het operatieblok zowat zijn tegenhanger. Baksteenbouw van twee bouwlagen, gekenmerkt door een strakke architectuur gericht op utilitair gebruik. Aan zuidzijde bevindt zich het bronzen beeld Pax, oorspronkelijk als grafmonument bedoeld, van 1924 naar ontwerp van beeldhouwer O. Rotsaert en gegoten in 1947.


ID: 82411 | Bouwkundig element

Sint-Janshospitaal - Broederklooster

Mariastraat 38, 44 (Brugge)
Voormalig broederklooster. Samenstel van verschillende gebouwen, waaronder het hoofdgebouw opklimmend tot de tweede helft van de 13de eeuw, met een kleinere vleugel gedateerd 1503, een huis met meesterskamer, voornamelijk opklimmend tot de tweede helft van de 15de eeuw en vergroot in het eerste kwart van de 16de eeuw, een tweede huis teruggaand tot midden 16de eeuw, een kloostergang van kort na 1503, en een kapel herbouwd in 1907-1909. In de kloosterhof, bakstenen waterput en smeedijzeren bekroning van 1907 naar ontwerp van L. Delacenserie uitgevoerd door E. De Vooght.


ID: 82360 | Bouwkundig element

Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38, 44, 36A, Oostmeers 17 (Brugge)
Hospitaaldomein palend ten oosten aan de Maria- en Heilige-Geeststraat, ten zuidoosten aan de Reie, ten zuiden aan het Zonnekemeers, ten westen aan de Oostmeers en ten noorden aan de Goezeputstraat, hier uitgebouwd vanaf de 12de eeuw. De gebouwen op de site omvatten onder meer middeleeuwse ziekenzalen opklimmend tot de 13de eeuw met Sint-Corneliuskapel uit de eerste helft van de 15de eeuw, een broederklooster gebouwd vanaf de tweede helft van de 13de eeuw, een 16de-eeuwse zusterklooster, 19de-eeuwse uitbreidingen, waaronder een toenmalige kraaminrichting en nieuwe ziekenzalen uit derde kwart 19de eeuw, en tot slot een vroeg-20ste-eeuwse kraamkliniek, een oogkliniek en neus-, keel- en oorkliniek.


ID: 82410 | Bouwkundig element

Sint-Janshospitaal - Middeleeuwse ziekenzalen

Mariastraat 44 (Brugge)
Drie parallelle hallenzalen in romaanse en gotische stijl, opklimmend tot de 13de eeuw, ten zuiden palend aan de Reie. Opgetrokken uit veld-, tuf- en baksteen, gebruik van Doornikse steen voor zuilen, scheibogen, lijstwerk, bolkozijnen en van Euvillesteen voor de restauraties. De zalen omvatten eveneens een kerk, Sint-Corneliuskapel en romaanse toren.


ID: 82412 | Bouwkundig element

Sint-Janshospitaal - Zusterklooster

Mariastraat 44 (Brugge)
Kloostergebouwen van de hospitaalzusters van Sint-Jan, vanaf 1539 tot eind 17de eeuw opgericht in vier fasen. Twee ongelijke vleugels van achter elkaar liggende bakstenen gebouwen van twee bouwlagen onder zadeldaken.


ID: 82415 | Bouwkundig element

Oogkliniek en neus-, oor- en keelkliniek met bijgebouwen

Mariastraat 44, 36A (Brugge)
Het complex omvat aan de Mariastraat een straatvleugel opgetrokken in 1913 als oogkliniek, waarin een viertal 16de-eeuwse huizen gedeeltelijk werden geïntegreerd met daarachter een tuinvleugel, naar ontwerp van Jules Coomans. De huizen werden al vanaf de vroege 19de eeuw gebruikt als kraamkliniek bij het Sint-Janshospitaal. Rechts ervan uitbreiding van het hospitaal met een neus-, oor- en keelkliniek, een 'Kunstige Herstelling' in neo-Brugse stijl van 1930 naar ontwerp van architecten Antoine Dugardyn, Firmin Koentges en Luc Viérin. Op de hoek van de Heilige-Geeststraat en Goezeputstraat bevinden zich vijf diephuizen met trapgevels, opklimmend tot de 17de eeuw. Aan de Goezeputstraat bevinden zich twee diephuizen met tuitgevels respectievelijk teruggaand tot de 17de eeuw en tot circa 1500.


ID: 83197 | Bouwkundig element

Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie

Peterseliestraat 21, Potterierei 78-79 (Brugge)
Geleidelijk aan gegroeid complex, oorspronkelijk als tijdelijk opvangcentrum van zieken, pelgrims en ouderlingen, gesticht op het einde van de 13de eeuw. In zijn huidige vorm bestaat het complex aan de Potterierei van links naar rechts uit de voormalige ziekenzaal met toegang tot het hospitaal, de kerk en de Onze-Lieve-Vrouwekapel. Ten oosten, in het verlengde van de ziekenzaal liggen de kloostergebouwen met onder meer de oude keuken, de refter en de archiefkamer.


ID: 83165 | Bouwkundig element

Militair ziekenhuis

Peterseliestraat 23, 23A (Brugge)
Gebouwd in de jaren 1869 tot 1872 vermoedelijk naar ontwerp van architect H. Beyaert (Kortrijk) op de gronden van het Engels klooster en het Groot Seminarie. Volledig ommuurd gebouwencomplex bestaande uit losse bestanddelen. Bakstenen ommuring, aan de Peterseliestraat met natuurstenen sokkel en ritmerende lisenen uitlopend op de postamenten van het smeedijzeren hek.