1780 resultaten


ID: 80909 | Bouwkundig

Sint-Pauluskerk

Italiëlaan zonder nummer (Zwevegem)
Italiëstraat z.nr. <italic>Sint-Pauluskerk</italic>. Gewezen parochiekerk van de z.g. "<italic>Europawijk</italic>", gedesaffecteerd in 1999 en heringericht als concertruimte en repetitieruimte voor de fanfare. Dieper in gelegen bedehuis met aansluitende winterkapel en parochiaal centrum z.g. "<italic>Feestzaal Sint-Paulus</italic>", opgetrokken in 1968-1968 naar ontwerp van ingenieur-archi


ID: 81306 | Bouwkundig

Parochiekerk Sint-Dionysius en Sint-Genesius

Kerkeberg zonder nummer (Zwevegem)
Hoger gelegen georiënteerd driebeukig bedehuis. Het patronaat van de kerk behoorde toe aan de groot-vicarissen van het Doornikse kapittel. Tot voor 1970 omgeven door ommuurd kerkhof.


ID: 81076 | Bouwkundig

Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk

Kerkomtrek zonder nummer (Zwevegem)
Kerkomtrek nr. +1. O.-L.-Vrouw Hemelvaartkerk De eerste kerk van de gemeente was een Romaans of vroeg-gotisch gebouw, restanten hiervan bleven bewaard in de zuidoostelijke gevel cf. muur van Doornikse kalksteen met sporen van rondbogige deuropening.De kerk wordt in 1579 door de Geuzen geplunderd, hierbij wordt het oudst bekende klokje z.g. "Maria" van 1434 uit de kerk ge


ID: 81147 | Bouwkundig

Sint-Elooiskerk

Kerkstraat zonder nummer (Zwevegem)
Georiënteerd neogotisch bedehuis, heropgebouwd in 1918 naar de originele plannen van 1874 en naar ontwerp van architect Leopold De Geyne (Kortrijk). Het gebouw is omgeven door verschillende loofbomen. Aan de voorzijde zijn er enkele kerkbanken, achter het koor ligt een pastoorspad.


ID: 81373 | Bouwkundig

Parochiekerk Sint Maria Bernarda

Maria Bernardastraat 29 (Zwevegem)
Avelgemstraat nr. 238. <italic>Parochiekerk Sint Maria Bernarda</italic> (Kloosternaam van Bernadette Soubirous). Parochiekerk van het gehucht Knokke, dat sinds 1938 aangenomen was als zelfstandige parochie. Bedehuis in neoromaanse stijl, gebouwd tussen 1953 en 1955 naar plannen van architect Jan Reyntjens (Zwevegem) van 1945 en 1949. Kerk omgeven door parking. Ten noordwesten urinoir. De


ID: 81213 | Bouwkundig

Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-Anna

Otegemplaats 1 (Zwevegem)
Parochiekerk, gelegen te midden in de dorpskom aan de oostzijde van het dorpsplein. Neoclassicistisch bedehuis gedateerd "1789" door middel van geschilderd opschrift op sluitsteen van de rondbogige omlijsting van het westportaal.


ID: 81032 | Bouwkundig

Parochiekerk Sint-Jozef Werkman

Stedestraat zonder nummer (Zwevegem)
Stedestraat z.nr./ Sint-Jozefstraat nr. 37. <italic>Parochiekerk Sint-Jozef Werkman</italic>. Moderne zaalkerk opgetrokken in 1965 naar ontwerp van architect Frits Matton (Zwevegem) ter vervanging van een houten noodkerk. Bedehuis op rechthoekige plattegrond, opgetrokken in rode baksteen onder zadeldak (kunstleien). Open narthex met bakstenen pijlers. Centraal rechthoekig portaal. Noord-


ID: 81036 | Bouwkundig

Parochiekerk Sint-Amandus

Theophiel Toyeplein zonder nummer (Zwevegem)
Theophiel Toyeplein z.nr. Parochiekerk Sint-Amandus Moderne kerk getypeerd door de gotisch geïnspireerde vormentaal. De huidige kerk, opgetrokken in 1938 vervangt de oude, overwegend 16de-eeuwse laat-gotische hallenkerk. Enkel de achtkantige, gotische toren en de Romaanse torenvoet in Doornikse steen en een deel van het meubilair bleven behouden. Licht verheven inplanting


ID: 14687 | Bouwkundig

Parochiekerk Heilige Kruisverheffing

Dorp West zonder nummer (Zwijndrecht)
Gotische kerk met romaanse kern, aanvankelijk toegewijd aan Sint-Amandus, in de 17de eeuw aan het Heilig Kruis. Het oostelijk deel van het schip, de dwarsbeuk en de onderbouw van de toren zijn resten van de romaanse kerk uit de 12de eeuw.


ID: 14741 | Bouwkundig

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkplein zonder nummer (Zwijndrecht)
Kerk met openluchtbeiaard, aan zuidzijde omgeven door grasperk en omheiningsmuurtje, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de Schelde, zou volgens de overlevering gesticht zijn in 910.