Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

3467 resultaten


ID: 45315 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie Sint-Blasiusparochie met tuin

Rijkekleie 6 (Zwalm)
Neogotisch bakstenen gebouw naar ontwerp van architect Vossaert van 1888, gelegen in ommuurde tuin.


ID: 45291 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie met tuin

Rozebekeplein 1 (Zwalm)
Breedhuis uit midden 18de eeuw, vijf traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd schilddak, haaks aangebouwde dienstgebouwen, deels ommuurde tuin met tuinmuur uit de tweede helft van de 19de eeuw.


ID: 45151 | Bouwkundig element

Semi-gesloten hoeve

Zavelputstraat 17 (Zwalm)
Voorheen horend bij de verdwenen windmolen, heropgebouwd in 1857, binnenerf omsloten door bakstenen hoevegebouwe en afgesloten door ijzeren inrijhek, alleenstaande schuur uit eind 19de eeuw.


ID: 80850 | Bouwkundig element

Historische kasteelsite met twee behouden hoeves

Avelgemstraat 180-182 (Zwevegem)
Historische kasteelsite met twee behouden hoeves, de Kasteelhoeve nr. 182 en het Neerhof van het kasteel nr. 180. De dichtgeslibte omwalling is nog herkenbaar in het reliëf. De oudste vermeldingen gaan terug tot 12de eeuw. Het landboek van Zwevegem circa 1790 beeldt de twee hoeves en het omwalde opperhof af, het kasteel is al verdwenen. Nr. 180: De oudste vermelding dateert van 1740. Verankerde bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken gegroepeerd rondom een gekasseid erf. Nr. 182: oudste vermelding terug gaat tot 1502. In de periode 1740-1750 worden er aan de gebouwen heel wat herstellingswerken uitgevoerd. De huidige hoeve heeft losse bakstenen bestanddelen gegroepeerd rondom een deels gekasseid en deels gekiezeld erf. Ten oosten van het erf boerenhuis en toegangspoort, ten zuidoosten voormalig koetshuis van het kasteel, ten zuiden dwarsschuur en ten westen stalvleugel. Erf gemarkeerd door imposant poortgebouw in renaissancestijl, al duidelijk herkenbaar bij Sanderus 1641.


ID: 80844 | Bouwkundig element

Interbellumvilla

Avelgemstraat 80 (Zwevegem)
Interbellumvilla gelegen te midden van beboomde tuin aan de straat afgezet door baksteen muurtje, geritmeerd door pijlers waartussen ijzeren hek. Rode baksteenbouw onder leien mansardedak met vorstkam; gecementeerde zijgevel. Arduinen sokkel. Opvallende vensteropeningen geïnspireerd door de art nouveau zie zweepslagmotief. Bewaard houten schrijnwerk Korfbogig portaal.


ID: 81048 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Banhoutbos

Banhout 1-4 (Zwevegem)
Parkbos en oud bosrelict van circa 25 ha, met resterende afsluitende haag, omgeven door dreven met ten noorden, kasteel nummer 2, voormalige hoeve met koetshuis nummer 1, recente woning met duiventoren en afhankelijkheden nummer 4, gelegen langs een dreef loodrecht aangesloten op de Vierkeerstraat en ten zuiden Boswachterswoning nummer 3. Historisch, ecologisch en landschappelijk waardevol bos, dat vermoedelijk sinds het midden van de 15de eeuw permanent bebost was. Relict van een uitgestrekt bossencomplex dat zich tot in de 12de eeuw uitstrekte tussen de alluviale vlakte van de Leie en de Schelde. Het kasteel wordt volgens de literatuur opgetrokken in 1854, de kadastrale legger vermeldt 1865. Neoclassicistisch kasteel, bepleisterd en beschilderd volume onder leien schilddak. Voorgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen. Koetshuis, van 1853-1854, opgetrokken in natuursteen en getypeerd door lisenen. Aansluitend meermaals verbouwde hoeve, in kern teruggaand tot tweede helft 19de eeuw.


ID: 81270 | Bouwkundig element

Landhuis

Driesstraat 53 (Zwevegem)
19de-eeuws Landhuis, gelegen te midden van ommuurde tuin met leilinden. Deels bepleisterde en beschilderde baksteenbouw onder pannen schilddak. Dubbelhuis met lijstgevel aan de tuinzijde doorbroken door middentravee.


ID: 81068 | Bouwkundig element

Burgerhuis

Heestertplaats 6 (Zwevegem)
Half vrijstaand burgerhuis uit het begin van de 20ste eeuw. Dubbelhuis met lijstgevel van rode baksteen, verfraaid door het gebruik van witte sierbaksteen en arduin. De naastgelegen tuin met tuinmuur, verfraaid door witte sierbaksteen en doorbroken door rechthoekige poort.


ID: 81294 | Bouwkundig element

Villa

Jolainstraat 44 (Zwevegem)
Villa uit de jaren 1940 gelegen te midden van tuin en aan de straat afgezet door bakstenen muurtje. Oranje baksteenbouw onder geglazuurd pannen zadel- en schilddak. Oranje baksteenbouw onder pannen (geglazuurd) zadel- en schilddak; overkragende kroonlijst.


ID: 81307 | Bouwkundig element

Pastorie

Kerkeberg 3 (Zwevegem)
Pastorie van circa 1912 met voortuintje afgezet door muurtje en met trap. Vrijstaand dubbelhuis met lijstgevel van oranje baksteen op arduinen plint en horizontale accentuering door arduinen muurbanden. Aansluitende tuin.