Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

3467 resultaten


ID: 34998 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat 26 (Aalter)
Het kasteel van Poeke, een waterkasteel in neoclassicistische stijl, bevindt zich een uitgestrekt park met verschillende dienstgebouwen en doorsneden door talrijke dreven. In kern dateert het kasteel van 1750, het werd aangepast in 1872. Het uitgestrekte kasteeldomein blijft herkenbaar als een laat 19de-eeuws adellijk landgoed met hier en daar een accent uit de 20ste eeuw.


ID: 34945 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie Heilig Kruisparochie met tuin

Lodorp 70 (Aalter)
Gelegen tegenover het westportaal van de kerk en voorzien van een grote tuin achteraan. Voortuintje met ijzeren afsluiting en hek. Oorspronkelijk bepleisterd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in opdracht van H.J. Liedts in 1841.


ID: 34637 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Villa Cranenpoel met tuin

Lotenhullestraat 114 (Aalter)
Villa Cranenpoel van 1902, toegankelijk via overluifeld houten hek. Grote villa met omgevende tuin, opgetrokken op een verhevenheid met uitzicht op de Kranepoel en gebouwd in Normandische stijl met imitatie-vakwerk in de geveltoppen.


ID: 34639 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteel Loveld met park

Loveldlaan 47 (Aalter)
Kasteel op L-vormig grondplan, gebouwd in 1912 naar ontwerp van architect Flanneau en opgetrokken uit bak- en natuursteen met enorm leien dak in een vereenvoudigde classicerende zogenaamd Franse stijl. Rondom het kasteel een door dreven en zichtassen gestructureerd park.


ID: 34642 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Landhuis Nobelstede

Manewaarde 29-33 (Aalter)
Rechthoekig omgracht goed met heden neotraditioneel kasteeltje van twee bouwlagen opgetrokken uit bak- en natuursteen. Oude kern van het gebouw zichtbaar in gecementeerde gevels van rechter gedeelte aan voorkant en het centrale gedeelte van de achtergevel, bij de heropbouw eveneens aangepast in dezelfde stijl. Ten noorden, dienstgebouwen en grote duiventil. In de zuidelijke hoek van het terrein verbond eertijds een ijzeren walbrugje de achterliggende meersen met de tuin en een tuinpaviljoen, beide nu vervallen.


ID: 34825 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Bellem

Mariahovelaan 2-4, 4A (Aalter)
Het omgrachte kasteel Mariahove werd begin 19de eeuw heropgebouwd door de industrieel J.-L. van Caneghem. Het werd in de periode 1855-1860 in neoclassicistische stijl aangepast naar ontwerp van Bruno Renard. Het omringende park in landschappelijke stijl werd aangelegd in de tweede helft van de 19de eeuw. Ten zuiden van het park een jachtbos met dreven in sterrenpatroon. De ronde duiventoren is afgedekt met een achtkantige leien spits met windwijzer met duif en klimt vermoedelijk op tot de 16de eeuw.


ID: 33406 | Bouwkundig element

Hoeve met losse bestanddelen

Onderdale 2A (Aalter)
Typisch eind 19de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen in een boomgaard en omhaagde moestuin achteraan. Ten westen, schuin ingeplant bakstenen woonhuis vernieuwd circa 1900


ID: 34976 | Bouwkundig element

School

Pittemstraat 2 (Aalter)
Gebouwen in U-vorm uit 1843 met ingesloten voortuin, afgesloten met ijzeren hekken op bakstenen muurtjes en tussen bakstenen pijlers. Later nog uitgebreide en gecementeerde gevels van twee bouwlagen en respectievelijk vijf, tien en zeven traveeën onder platte daken. Erachter gelegen ommuurde speelplaats van de school met groot later opgetrokken gebouw met kapel van negen traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Erachter gelegen park en moestuin.


ID: 35013 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Pastorie Sint-Lambertusparochie met tuin

Poekedorpstraat 16 (Aalter)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. De oude pastorie die zou dateren van circa 1779 werd in 1967 naar ontwerp van A. Cocquyt volledig vernieuwd. Achter de pastorie ligt een grote, beboomde siertuin.


ID: 34703 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Schuurlo

Schuurlo 10-11, 13 (Aalter)
Kasteeldomein bestaande uit een omgrachte site met hoeve Goed Schuurlo, minstens teruggaand tot de 18de eeuw, en een neotraditioneel kasteeltje uit het interbellum omgeven door park in landschappelijke stijl. Kasteel van twee bouwlagen opgetrokken uit baksteen met veel trapgevels met Brugse travee waarin kruiskozijnen en spitsboogveldjes. Ten zuiden, voormalig koetshuis van drie traveeën onder schilddak. Ten zuidoosten, voormalige oranjerie of speelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder schilddak.