Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

7071 resultaten


ID: 300533 | Landschappelijk element

Oude Vaart

Jezuietengoed, Nieuwendam, Patersveld (Aalter)
Het in de jaren 1937-1946 afgesneden oude kanaalgedeelte situeert zich ten westen van het gehucht Aalterbrug en ligt ten zuiden van de eigenlijke rechttrekking. Het Oud Kanaal heeft een breedte van circa 30 meter en is ongeveer 2500 meter lang.


ID: 132469 | Landschappelijk element

Gekandelaarde zomerlinde bij Jezuïetengoed

Jezuietengoed 12 (Aalter)
Een enorme en zéér zwaar ontwikkelde zomerlinde met een stamomtrek van meer 525 cm (gemeten 2012), staat aan de zuidkant van de bakstenen dwarsschuur van de Hoeve genaamd Jezuïetengoed. De lindeboom heeft een takvrije stam van 3,5 meter en had op het moment van de inventarisatie een zeer groot kruinvolume. De boom is traditioneel en op zéér symmetrische wijze gekandelaard. Op het erf en met uitbreiding in het omliggende landschap is de linde opvallend en beeldbepalend.


ID: 130192 | Landschappelijk element

Opgaande lindendreef bij Wachterspoort Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat (Aalter)
In het kasteeldomein van Poeke zijn de aan water gebonden dreven en lijnaanplantingen langs de Poekebeek, kasteelvijver en –grachten aangeplant met linden. De dreef, die begint aan de Wachterspoort en gelegen is aan de westzijde van de kasteelvijver, werd in oorsprong beplant met zomerlinden. De dreef biedt plaats aan 60 bomen, er zijn inmiddels 5 bomen verdwenen. Er staan nog 48 zomerlinden uit de oorspronkelijke beplanting, na de aanplanting werd er ingeboet met Hollandse linde (3 stuks) en winterlinde (4 stuks). Samen met de dreef aan de oostzijde van de kasteelvijver omkaderen de beide lindendreven het majestueuze uitzicht op het kasteel.


ID: 130776 | Landschappelijk element

Opgaande lindendreef bij Vijverpoort Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat (Aalter)
In het kasteeldomein van Poeke zijn de aan water gebonden dreven en lijnaanplantingen langs de Poekebeek, kasteelvijver en –grachten aangeplant met linden. De dreef, die begint aan de Vijverpoort en gelegen is aan de oostzijde van de kasteelvijver, werd in oorsprong beplant met zomerlinden. De dreef biedt plaats aan 53 bomen, er zijn inmiddels 17 bomen verdwenen. Er staan nog 27 zomerlinden uit de oorspronkelijke beplanting, na de aanplanting werd er ingeboet met Hollandse linde (5 stuks) en winterlinde (4 stuks). Samen met de dreef aan de westzijde van de kasteelvijver omkaderen de beide lindendreven het majestueuze uitzicht op het kasteel.


ID: 132500 | Landschappelijk element

Opgaande eik als overstaander in middelhoutbos Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat (Aalter)
Veel bospercelen in het kasteeldomein van Poeke hebben een goede uitgangssituatie voor traditioneel bosbeheer. Hakhout en middelhout was in de 18de-eeuwse bossen zéér gebruikelijk. Sporen van dit traditioneel bosbeheer zien we hier ondermeer onder de vorm van een individuele opgaande zomereik als onderdeel van een middelhoutbos. Deze kanjer steekt met zijn enorme kruin hoog boven de hakhoutetage uit.


ID: 305792 | Landschappelijk element

Drevenpatroon van zomereik Kasteeldomein Poeke

Kasteelstraat, Poekedorpstraat (Aalter)
Dit drevenpatroon is een nog intact gehouden deel van het meer uitgestrekte 18de-eeuwse complex. Tijdens 19de-eeuwse aanpassingen is het drevenpatroon gewijzigd of zijn bepaalde dreven ingekort. De bomenrijen zijn aanplant met zomereiken. Het beheersplan voor het kasteeldomein van Poeke beoogt het behoud en herstel van dit waardevolle drevenrestant.


ID: 305793 | Landschappelijk element

Beukenlaantje Kasteeldomein Poeke

Kasteelstraat, Poekedorpstraat (Aalter)
Tijdens 19de-eeuwse aanpassingen van het park werd een slingerend beukenlaantje aangelegd dat de verbinding maakt vanuit het park van Poeke naar het dorp van Lotenhulle.


ID: 305795 | Landschappelijk element

Relict lindedreven Kasteeldomein Poeke

Kasteelstraat, Poekedorpstraat (Aalter)
In het kasteeldomein van Poeke zijn de aan water gebonden dreven en lijnaanplantingen langs de Poekebeek, kasteelvijver en –grachten aangeplant met linden. In dit aangeduide deel zijn de dreefbomen gekapt en is enkel nog de stronkopslag van de lindebomen aanwezig. Belangrijk genetisch plantmateriaal uit de 18de eeuw kan hier mits een goed aangepast beheer in stand gehouden worden.


ID: 305796 | Landschappelijk element

Zichtas met bruine beuken kasteeldomein Poeke

Kasteelstraat, Poekedorpstraat (Aalter)
Vanuit het kasteel is een deel van de noordelijk georiënteerde zichtas aangeplant met bruine beuken, het andere deel van de zichtas verloopt door een landschapstuin. Samen zijn ze het resultaat van 19de-eeuwse aanpassingen van het kasteeldomein.


ID: 34998 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein van Poeke

Kasteelstraat 26 (Aalter)
Het kasteel van Poeke, een waterkasteel in neoclassicistische stijl, bevindt zich een uitgestrekt park met verschillende dienstgebouwen en doorsneden door talrijke dreven. In kern dateert het kasteel van 1750, het werd aangepast in 1872. Het uitgestrekte kasteeldomein blijft herkenbaar als een laat 19de-eeuws adellijk landgoed met hier en daar een accent uit de 20ste eeuw.