Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

6993 resultaten


ID: 130349 | Landschappelijk element

Moerbei in gewezen moestuin

Blauwenbergstraat (Aalst)
In een weiland gelegen aan de overkant van een boerderij staat een mooi ontwikkelde moerbei. Naar verluid werd het perceel aansluitend bij de moerbei als moestuin gebruikt. De boom is voor zijn soort flink uit de kluiten gewassen en heeft een stamomtrek van 170 cm, een kruindoormeter van 12 meter en een totale hoogte van 8 meter. De zwarte moerbei werd er geplant als fruitboom.


ID: 130392 | Landschappelijk element

Knotbomenrij van haagbeuk en twee zwarte populieren

Blauwenbergstraat (Aalst)
Bij een weiland staat een bomenrij van 3 knotbomen waarvan uit 1 haagbeuk en 2 zwarte populieren. De zwarte populieren hebben stamomtrekken van respectievelijk 340 en 500 cm. Zwarte populier is in Vlaanderen een uiterst zeldzame soort en komt als oudere boom nog hier en daar voor in erfgoedcontexten.


ID: 130395 | Landschappelijk element

Bomenrij van opgaande abelen, zwarte en Canadapopulieren

Blauwenbergstraat (Aalst)
Een perceel weiland dat deel uitmaakt van het erf van een recent verdwenen boerderij wordt begrensd door een gemengde bomenrij van 8 opgaande populieren bestaande uit 5 abelen, 2 Canadapopulieren en 1 zwarte populier. Zwarte populier is in Vlaanderen een uiterst zeldzame soort en komt als oudere boom nog hier en daar voor in erfgoedcontexten. Abeel als lijnaanplanting is eveneens een zeldzaamheid geworden en nagenoeg volledig vervangen door Canadapopulier.


ID: 130403 | Landschappelijk element

Kaphaag van haagbeuk

Blauwenbergstraat (Aalst)
Een kaphaag als perceelrandbeplanting bij een weide die achter het erf van een recent verdwenen hoeve was gelegen. Dergelijke hagen waren nuttig als afsluiting voor het vee, brandhoutproductie, loofvoedering, geriefhout en dergelijke.


ID: 130404 | Landschappelijk element

Op stam gezette mispel

Blauwenbergstraat (Aalst)
Als enige getuige van een perceelrandbeplanting, tussen een reeds verdwenen boerenerf en een achterliggend weiland, staat hier eenzaam een op stam gezette mispel. Het is een cultuurvorm met grote vruchten die geënt is op een onderstam van meidoorn. Vermoedelijk heeft hij in een geschoren afsluitingshaag gestaan van meidoorn. Het was gebruikelijk om in de scheerhaag van meidoorn geënte mispels te laten groeien. De ent bevindt zich op een hoogte van 2,4 meter, de kruin heeft een doormeter van 6 meter en de stam heeft een respectabele omtrek van 110 cm.


ID: 401 | Bouwkundig element

Hoeve

Blektestraat 89 (Aalst)
Hoeve met voortuintje, door middel van een haag en betonplaten afgesloten van de straat.


ID: 308039 | Landschappelijk element

Geknotte populier als hoekboom

Borreput 10 (Aalst)
De geknotte Canadapopulier staat in de zuidoostelijke perceelshoek van een perceel horende bij een tuin. De boom is al lange tijd niet meer geknot. Het is waarschijnlijk een Populus canadensis (x) Marilandica. Het perceel waar de boom op staat, grenst hier aan de in het midden van de 20ste eeuw verdwenen voetweg 'sentier nr. 100' die een bocht van 45 graden maakt.


ID: 308036 | Landschappelijk element

Gekandelaarde zwarte populier als hoekboom

Bremtstraat 133 (Aalst)
De gekandelaarde zwarte populier staat in de noordwestelijke perceelshoek van een smalle tuin. De zwarte populier heeft spiraalvormig ingeplante gesteltakken waarop periodiek geknot werd. Deze zeer specifieke kandelabervorm is zeer zeldzaam.


ID: 166 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Domein Ronsevaal

Brusselbaan 2, Brusselse steenweg 211-213 (Aalst)
Het domein Ronsevaal omvat het eclectisch landhuis met aanhorigheden uit circa 1892-1895, het omgevend landschappelijk aangelegd park met daarin de in 1930 opgerichte cottagevilla Les Trembles, die in 1960 L-vormig uitgebreid werd naar ontwerp van architect Jacquelin Taylor Robertson en voorzien werd van een eigen tuinaanleg door Russell Page.


ID: 132090 | Landschappelijk element

Witte esdoorn met ingesneden blad domein Ronsevaal

Brusselse steenweg 211 (Aalst)
De geïnventariseerde bomen in het kasteelpark Ronsevaal zijn aangeplant eind 19de eeuw bij de aanleg van het domein. Het bomenassortiment werd met de jaren uitgebreid, afgestorven bomen werden vervangen en in recentere, nieuw aangelegde delen zijn nieuwe bomen aangeplant. Er werd steeds gewerkt aan het bijhouden van een mooi plantenassortiment. De zilveresdoorn is een relict uit die rijke verzameling.