Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

7071 resultaten


ID: 130304 | Landschappelijk element

Geschoren afsluitingshaag

Sint-Annastraat 37, 43 (Zwalm)
Aan de straatzijde een gemengde geschoren afsluitingshaag bij een moestuin, bestaande uit haagliguster, haagbeuk, olm en vlier. De haag is bedoeld om indringing op het erf te voorkomen.


ID: 130310 | Landschappelijk element

Treures bij Molenhoekhoeve

Sint-Annastraat 45 (Zwalm)
Op een perceel dat oorspronkelijk behoorde tot het erf bij de Molenhoekhoeve staat een mooi ontwikkelde treures.


ID: 130302 | Landschappelijk element

Gekandelaarde welkomstlinde als schermboom

Sint-Annastraat 48 (Zwalm)
Aan de zuidwestzijde van de hoeve staat er een schermbeplanting bestaande uit een gekandelaarde lindebomen. Tijdens de inventarisatie van houtige beplantingen met erfgoedwaarde in de gemeente Zwalm werd dicht bij oude boerderijgebouwen een typische beplantingsvorm vastgesteld. Bij de boerderijen, die hoog op de akker ingeplant zijn en hierdoor onderhevig zijn aan onaangename weersinvloeden zoals wind en regen, werden op de zuidwestzijde schermbomen voorzien. Met hun dicht bladerdek beschermden de lindebomen de gebouwen tegen weer en wind, ook tegen de zomerse felle zon werden schaduwlinden geapprecieerd om de woning en haar bewoners de nodige koelte te bezorgen.


ID: 130307 | Landschappelijk element

Geschoren haagbeukhaag

Sint-Annastraat 64 (Zwalm)
Aan de straatzijde en zuidkant van het erf is er een erfafsluitingshaag van haagbeuk met al dan niet natuurlijke bijmenging van meidoorn, es, hulst, sering en vlier. De haag werd geplant in dicht plantverband en potdicht gemaakt om indring te voorkomen.


ID: 130308 | Landschappelijk element

Knotwilgenrij

Sint-Annastraat 64 (Zwalm)
In een weiland langs een oude perceelsrand staat een knotwilgenrij. De schietwilgen zijn op regelmatige plantafstanden aangeplant en de bomen zijn op traditionele wijze geknot in functie van brandhoutopbrengst.


ID: 130309 | Landschappelijk element

Treurwilg op boerenerf

Sint-Annastraat 64 (Zwalm)
Aan de noordzijde van de hoeve staat een mooi ontwikkelde, beeldbepalende treurwilg.


ID: 130053 | Landschappelijk element

Leilinde in een afsluitingshaag

Steenstraat 18 (Zwalm)
In de afsluitingshaag van het erf Steenstraat 18 staat een geleide lindeboom. Bij deze traditionele snoeivorm zijn alle gesteltakken in één verticaal vlak geleid en worden ze periodiek gesnoeid.


ID: 130054 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van meidoorn

Steenstraat 18 (Zwalm)
Langs de losweg die uitkomt op de Steenstraat is er een geschoren afsluitingshaag, in hoofdzaak bestaande uit meidoorn en met al dan niet natuurlijke verrijking van berk, haagbeuk, beuk, hulst en sering.


ID: 130140 | Landschappelijk element

Gekandelaarde linde als hoekboom

Steenweg (Zwalm)
Op de plaats waar een losweg uitkomt op de Steenweg staat in de hoek van een akkerperceel een hoekboom. Het is een gekandelaarde hollandse linde. Deze snoeivorm illustreert nog een traditioneel beheer in functie van het produceren van brand-, constructie- en geriefhout en het gebruik in functie van loofvoedering.


ID: 130138 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van taxus bij moestuin

Steenweg 76 (Zwalm)
De moestuin op het erf van de hoeve, Steenweg 76, is aan de noordoostzijde afgesloten met een wintergroene taxushaag. Een dichte scheerhaag voorkwam indringing en door haar wintergroen karakter ontstond er een microklimaat en een windscherm ter bescherming van de gewassen.