Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

7072 resultaten


ID: 130204 | Landschappelijk element

Treurwilg bij de Riddersput

Wafelstraat (Zwalm)
Mooi ontwikkelde en beeldbepalende treurwilg ingeplant op een eilandje in een poel.


ID: 130205 | Landschappelijk element

Opgaande es als hoekboom

Wafelstraat 60 (Zwalm)
In de hoek van het perceel horende bij het erf Wafelstraat 60, staat aan de straat zijde en bij de aanpalende akker een opgaande es. De opgaande boom is er geplant als hoekboom.


ID: 130162 | Landschappelijk element

Afsluitingshaag van meidoorn bij hof te Weylegem

Wijlegem (Zwalm)
Het erf wordt aan de achterzijde afgesloten door een oude veekering van meidoorn. De haag is in lange tijd niet meer geschoren en is bijgevolg zwaar uitgegroeid. Dit type haag werd gezet om te voorkomen dat het vee zou uitbreken en is de eigenlijke voorloper van het gebruik van de prikkeldraad.


ID: 130233 | Landschappelijk element

Beekbegeleidende  knotwilgenrij

Wijlegem (Zwalm)
In een weiland, langs de beek die ontspringt bij de hoeven te Wijlegem, staat een knotwilgenrij. De knotwilgen zijn op regelmatige plantafstanden aangeplant en de bomen zijn op traditionele wijze geknot in functie van het opbrengen van brandhout, ambachtshout, bouwhout, geriefhout en loofvoedering.


ID: 130234 | Landschappelijk element

Drie hoog geknotte populieren in een knotwilgenrij

Wijlegem (Zwalm)
In een knotwilgenrij staan 3 hoog geknotte populieren. Het zijn oude populierenklonen die sterk gelijken op de zwarte populier en hier tussen de wilgen geplant zijn om traditioneel geknot te worden in functie van het opbrengen van brandhout, ambachtshout, bouwhout, geriefhout en loofvoedering. Ze zijn hoog geknot omdat ook de stam hierdoor een hogere economische waarde had.


ID: 305365 | Landschappelijk element

Knotbomenrij van zwarte populier

Wijlegem (Zwalm)
De knotbomenrij met vijf zwarte populieren te Sint-Denijs-Boekel is één van de weinig bekende locaties met zwarte populier in Vlaanderen. De knotbomenrij bestaat op het moment van de inventarisatie (2017) uit vijf zwarte populieren (Populus nigra) en staat langs Wijlegem. Deze bomen hebben respectievelijk een knothoogte van 1,7 meter. De grootste stamomtrek bedraagt 238 meter (gemeten op 1 meter hoogte, opname in 2017). De knotbomenrij is een beeldbepalend object langs de perceelsrand bij weg. De knotbomenrij van zwarte populieren is één van de zeldzaamste inheemse boomsoorten in Vlaanderen omdat hij sinds de tweede helft van de 18de eeuw bijna volledig door de Canadapopulier (bastaard van zwarte populier met de Noord-Amerikaanse Populus deltoides) is vervangen. Er zijn slechts vijf locaties in Oost-Vlaanderen gekend (Michelbeke, Zegelsem, Elst, Oosterzele en Sint-Denijs-Boekel).


ID: 130158 | Landschappelijk element

Twee welkomstlindes bij de Wijlegemhoeve

Wijlegem 1 (Zwalm)
Dicht bij het kruispunt van Kouteren met Wijlegem staan twee zéér oude linden op het erf van de Wijlegemhoeve. Omdat de bomen aan de basis met een tak aan elkaar verbonden zijn vermoeden we dat ze deel waren van de afsluitingshaag bij het erf. Ze staan ook dicht bij een erftoegang of hebben vroeger een oude toegang begeleid als welkomstboom. Het zijn twee Hollandse linden met stamomtrekken van circa 4 en 5,5 meter en worden periodiek en traditioneel gesnoeid als gekandelaarde boom. Dit wijst er op dat het snoeihout werd gebruikt als brand-, gerief- en constructiehout en benut geweest is in functie van loofvoedering. Men beweert dat er aan de straatzijde, bij de bomen een veldkruis zou hebben gestaan.


ID: 130230 | Landschappelijk element

Twee gekandelaarde kraakwilgen als welkomstboom

Wijlegem 11 (Zwalm)
De toegang tot het erf is beplant met twee gekandelaarde kraakwilgen. Alhoewel volgens de traditie meestal linde wordt gebruikt, bestaan hier de welkomstbomen uit kraakwilg. Het zijn bomen met enorme stamomtrekken, de zwaarste boom had een stamomtrek van 432 cm. De kans is groot dat deze wilgen hier ook zijn gezet om wilgentenen te oogsten waarmee men manden kon vlechten of herstellen. Dat de vroegere bewoner kennis had van de wilgensoorten waarmee men kon vlechten blijkt ook uit de aanwezigheid van onder andere gele bindwilg.


ID: 130232 | Landschappelijk element

Knotveldesdoorn als erfbeplanting

Wijlegem 11 (Zwalm)
Achteraan op het erf staat een mooi ontwikkelde knotveldesdoorn, vermoedelijk nog een restant uit een kaphaag bij de boomgaard. De veldesdoorn had tijdens de inventarisatie van 2005 een stamomtrek van 183 cm, wat veel is voor deze eerder traag groeiende soort. Het knotbeheer is een traditionele beheersvorm met als doel het opbrengen van brandhout, ambachtshout, bouwhout, geriefhout en loofvoedering. De van kurklijsten voorziene takken werden ook als zitstok aangewend in hoenderhokken. De kippen hadden hierdoor een goede houvast en geen koude poten.


ID: 130160 | Landschappelijk element

Opgaande linde bij de Sint-Margarethakapel

Wijlegem 2 (Zwalm)
Achter de kapel staat een nog jonge opgaande linde. Het planten van linden in een kerk- of kapelhof is een oud gebruik dat zijn oorsprong kent in de tijd van de natuurverering die voorafgaat aan het Christianiseren van onze gewesten.