Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

8 resultaten


ID: 135098 | Landschappelijk geheel

Bertembos en Grevensbos

Bertem (Bertem), Veltem-Beisem, Winksele (Herent), Meerbeek (Kortenberg), Heverlee (Leuven)
De na de middeleeuwen gescheiden boscomplexen Bertembos en Eikenbos-Grevensbos zijn omringd door de typische Brabantse kouters. Oude verbindingswegen doorkruis(t)en het gebied met Zeventommen als knooppunt. Door zijn hoge ligging op Diestiaanheuvelruggen biedt Bertembos fraaie vergezichten langs colluviale dalletjes, droge depressies en holle wegen naar de omringende valleien van de Voer en de Molenbeek. Droge leemgronden hebben onder bos een dikke A-horizont. Langs hellingen en depressieranden dagzoomt tertiair substraat. De bosperimeter is sinds 1850 nagenoeg ongewijzigd. Sporen van een boswal en grensstenen bleven bewaard. Qua soorten en leeftijd van de boometage behoort Bertembos tot de rijkste en meest gevarieerde van de regio. De kerselaars behoren tot de oudste van België.


ID: 135112 | Landschappelijk geheel

Akrenbos

Bever (Bever)
Akrenbos is gelegen tussen Lessines en Bever en maakt deel uit van een groter boscomplex Bois d’Acren op het grondgebied van de provincie Henegouwen. Het ligt op de flank van een beekdal, de Arenbergbeek. Het beekdal herbergt een typische bronbosflora. Het zuidelijk deel wordt Bos del Gouffe genoemd. In het oostelijk deel liggen meerdere percelen gras- en akkerland.


ID: 206861 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Kasteeldomein Gellenberg

Gellenberg 93-97, 93A (Lubbeek)
Langgerekt, tweelaags 18de-eeuws landhuis met opeenvolgende uitbreidingen circa 1850, 1907, 1911 en 1930, diverse bakstenen bijgebouwen uit de 18de eeuw en later, gelegen in een domein met interessante bomencollectie, struikenmassieven en tuinfolly dat begin 19de eeuw in vroeg-landschappelijke stijl werd heraangelegd.


ID: 308322 | Landschappelijk element

Grenswal Maasmechelen-Zutendaal

Opgrimbie (Maasmechelen)
In het bos rond Heiwijk ligt een brede aarden wal met een gracht langs. Op de wal staan eiken, beuken en Amerikaanse eiken. De grenswal is een zeldzaam relict van de historische grensmarkering die gemeenten aanbrachten en die voortleven in de huidige administratieve grenzen.


ID: 301152 | Landschappelijk element

Heideontginning Halfbunders

Oude Baan (Maasmechelen)
Met het toponiem Halfbunders wordt een relict aangeduid van de 19de-eeuwse heideontginning. Het rechthoekig ontginningsblok ligt geënt op de Oude Baan en wordt in twee gedeeld door de deels onverharde Bundersweg.


ID: 308323 | Landschappelijk element

Ontginningsrelicten bij Heiwijk

Weg naar Zutendaal (Maasmechelen)
Op het domein dat deel uitmaakt van de vroegere ontginningshoeve Heiwijk zijn nog een aantal landschapselementen aanwezig die getuigen van de 19de-eeuwse ontginningsperiode. Het betreft lijnaanplantingen en een aarden wal met opgaande zomereik die een historisch blok cultuurland markeren.


ID: 303098 | Landschappelijk element

Wal rond middeleeuws domein Donderslag

Donderslagweg (Oudsbergen)
Donderslag is een middeleeuwse landbouwuitbating van de cisterciënzerinnenabdij Herkenrode (Kuringen). Herkenrode bezat een uitgebreid patrimonium. In een agrarische samenleving vormde het grondbezit de economische grondslag voor het voortbestaan van de abdij. Sinds haar stichting op het einde van de 12de eeuw verwierf Herkenrode niet minder dan 13 landbouwbedrijven en bezat ze eind 17de eeuw ongeveer 2800 ha grond. Donderslag vormde het meest noordelijk gelegen landbouwdomein. Samen met Bokrijk in Genk en het Olmenhof in Stokrooi was het een veeteeltbedrijf, dat uitgebreide graasgronden in de gemeenschappelijke heide vond.


ID: 134521 | Bouwkundig / Landschappelijk element

Schoolkolonie met siertuin van oudere villa

Westelsebaan 108 (Scherpenheuvel-Zichem)
In 1912-1913 in opdracht van Arthur Sieben gebouwde villa, omgebouwd tot schoolkolonie in 1920 en voorzien van een tuinaanleg, die slechts gedeeltelijk bewaard is. Omstreeks 1926-1927 werd achter de villa een grote vleugel opgetrokken door de 'Oeuvres des Colonies scolaires catholiques de l'Agglomération bruxelloise' in functie van opvang en onderwijs.