Resultaten erfgoedobjecten

< Ga naar zoekformulier

Resultaten erfgoedobjecten

1038 resultaten


ID: 135206 | Landschappelijk geheel

Bellebroek en Dendermeersen tussen Oudegem en Wieze

Gijzegem, Herdersem (Aalst), Mespelare (Dendermonde), Denderbelle, Wieze (Lebbeke)
Het gebied omvat een groot deel van de historische meersen op de linker- en rechteroever van de gekanaliseerde Dender. Het bestaat uit aaneengesloten percelen gras- en weiland met drainagesloten, rijen knotwilgen en relicten van de Oude Dender. Aan de rand van de open meersen, op de iets hogere en dus droge gronden liggen de dorpen Mespelare, Denderbelle en Wieze die uitkijken over de Dendervallei. Het kasteeldomein van Wieze ligt in het zuiden van het meersenlandschap.


ID: 332 | Bouwkundig element

Hof te Lokeren

Dreefstraat 57 (Aalst)
Hof te Lokeren, voormalige pachthoeve, bekend in de 16de eeuw. Mooi gelegen aan de Oesbeek met gedeeltelijke behouden omwalling, doch erg vernieuwde losstaande gebouwen.


ID: 33326 | Bouwkundig element

Hoeve Goed te Lembeke

Aardenburgse Heerweg 5 (Aalter)
Oorspronkelijk leen van de heerlijkheid Wessegem. Grotendeels omgrachte hoeve met sterk verbouwd woonhuis ten westen en schuur ten noorden onmiddellijk bij de wal. Woonhuis op uitgesproken terp, van zeven traveeën onder steil zadeldak; rechts aandak met vlechtingen en schouderstukken, wijzend op oude kern minstens opklimmend tot de 17de eeuw.


ID: 34571 | Bouwkundig element

Biesemhof

Biesemgoedstraat 33 (Aalter)
Hoeve met boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit de 18de eeuw. Ten zuiden, aan vroegere walgracht met knotwilgen, bakstenen dwarsschuur onder zadeldak met rechthoekige inrijpoort, later vergroot. Ten noorden, achter het woonhuis, bakstenen bakhuis met muurvlechtingen in de puntgeveltjes.


ID: 33384 | Bouwkundig element

Hoeve Hof van Wessegem

Blauwgoedstraat 1 (Aalter)
Achterin gelegen hoeve met losstaande bestanddelen met sporen van vroegere omgrachting, met woonhuis met zeer oude kern, nieuwe stallen, 19de-eeuwse schuur en 19de-eeuwse stal rond het verhard erf.


ID: 33327 | Bouwkundig element

Hof ten Hulle

Buntelarestraat 2 (Aalter)
Oude nederzetting, oorspronkelijk met rechthoekige omgrachting, reeds vermeld in middeleeuwse geschriften. Heden enkel in noordoosthoek deel van gracht bewaard; woonhuis ten noorden, uit de eerste helft van de 19de eeuw en grote schuur en stallen ten westen op volledig omhaagd en met gras begroeid erf.


ID: 33390 | Bouwkundig element

Drongengoed

Drongengoedweg 9 (Aalter)
De Drongengoedhoeve, de voormalige abdijhoeve van de norbertijnen van Drongen, is een goed bewaarde getuige van bosontginning uit het midden van de 18de eeuw, waarvan de eerste ontginning startte in het midden van de 13de eeuw.


ID: 34608 | Bouwkundig element

Landhuis

Ganzeplas 21 (Aalter)
Nog grotendeels omgrachte terp met 19de-eeuws kasteel, later hoeve. Heden ingesloten door recentere villaverkaveling. Gebouwd begin 19de eeuw door Penneman. Toegang ten westen met ijzeren hek tussen bakstenen pijlers met siervazen. Ten oosten gelegen woning van zeven traveeën met een souterrain en één bouwlaag onder zadeldak.


ID: 33363 | Bouwkundig element

Hoeve Groot Goed te Lake

Knesselaarsestraat 67 (Aalter)
Ver achterin gelegen hoeve ten zuiden van de Brugse Vaart op de grens met Sint-Maria-Aalter en oorspronkelijk rechthoekig omgracht. Heden toegankelijk via een lange notelarendreef en ijzeren hek tussen betonnen pijlertjes ten zuidoosten.


ID: 34979 | Bouwkundig element

Goed te Schuurveld

Scheurveldstraat 9 (Aalter)
Hoeve eertijds ingeplant op een omwalde motte. Op de Ferrariskaart lag de hoeve buiten de twee naast elkaar gelegen rechthoekige omwallingen. Heden hoeve met losse bestanddelen op deels omgracht erf. Vroeger boerenhuis, heden kippenhok, van vijf traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak, vermoedelijk uit de 18de eeuw. Dwarsschuur onder overkragend zadeldak met mestvaalt ervoor. Bakoven van het samengestelde type; ernaast aardappelkelder.